Bejelentkezés

Nagy Tisztelettel köszöntöm Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának honlapján!

Hegyes Zoltán
polgármester

 

Kapcsolat

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Tel: 06-56-477-001,
06-56-477-015
Fax: 06-56-577-032

E-mail:
hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8:00-12:00 13:00-15:30
Kedd - -
Szerda 8:00-12:00 13:00-15:30
Csütörtök 8:00-12:00 -
Péntek 8:00-12:00 -

 

Időjárás

<

Lomtalanítás

FELHÍVÁS!

Az INNO Szolnok Kft. és a Nagyközségi Önkormányzat

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ-t

szervez

2016. május 23-án és május 24-én.

2016.05.23-án (hétfőn) a 4633-as út jobb oldalán (Kossuth út, Czibak I. tér, Rákóczi út, Báthori út, Szent István út, stb.)

2016.05.24-én (kedden) a 4633-as út bal oldalán (Újszőlő, Öregszőlő, Bátorszőlő, Akácfa út, Szemere út, Bánomszőlő, stb.)

Minden megunt használati cikket, ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT, (rádió, tv, monitor, számítógép, mikrosütő, mosógép, hűtőgép, stb….) tárgyat elszállítunk,
kivéve VESZÉLYES HULLADÉKOT, (festék, oldószer, hígító, növényvédő szer, fáradt olaj, akkumulátor, szárazelem, fénycső, stb…..)

EGYÉB NEM LOM KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ HULLADÉKOT. (építési-, bontási hulladék, többlet kommunális hulladék, autóalkatrész, sík üveg, autógumi, stb….)

 

Tóth Tibor

KSZKI mb. vezetője

Tájékoztató

Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának (Kunszentmárton, Mátyás király út 5. Tel: 560-592) tájékoztatója:

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig szűkülését okozza.

A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, s szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részére a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Pályázati felhívás - Jegyzői munkakör

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

JEGYZŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői kinevezés időtartama: a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Székhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Tiszainokai Iroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok: A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal közszolgálati tisztviselői és munkavállalói tekintetében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal székhely, Tiszainokai Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Cibakházi KÖH-ban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2014.(XII.11.) helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség;
 • nagyfokú terhelhetőség;
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • a szakmai gyakorlat igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletről, továbbá, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, valamint nem áll meghatározott bűncselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),
 • a munkakör betöltésével, a feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések ismertetése,  motivációs levél,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-okban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően tölthető be, 2016.06.01. naptól.

A pályázat megjelenése a közszolgálati állásportálon: 2016.04.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.04.30.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén bírálja el, 2016.05.31. napig.

A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban

 • személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben,
 • postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő időtartama 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyes Zoltán polgármester nyújt a 06-56-477-001-es telefonszámon.

 

Szünidei gyermekétkeztetés

Tájékoztatás

2016. január 1-től jogszabály változás alapján az önkormányzatok feladatai közé tartozik a szünidő alatti déli meleg főétkezés helyben történő megszervezése a szociálisan rászoruló, hátrányos és gyermekvédelmi támogatásban részesülő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A szünidei gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye, vagy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell biztosítania, az őszi, téli, tavaszi szünet időtartamában, továbbá a nyári szünet ideje alatt, legalább 43 munkanapon a jogosult gyermekek részére.

A jogszabályban megállapított feltételek alapján azon gyermekek szüleit (törvényes képviselőiket) akik a fentiek szerinti jogosultsági körbe tartoznak a jegyző írásban fogja tájékoztatni, amellyel egyidejűleg megküldi a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges (jogszabályban) előírt nyilatkozatot is.

Pályázati felhívás - Jegyzői munkakör betöltésére

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

JEGYZŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői kinevezés időtartama: a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Székhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Tiszainokai Iroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok: A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal közszolgálati tisztviselői és munkavállalói tekintetében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal székhely, Tiszainokai Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Cibakházi KÖH-ban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2014.(XII.11.) helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség;
 • nagyfokú terhelhetőség;
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • a szakmai gyakorlat igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletről, továbbá, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, valamint nem áll meghatározott bűncselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),
 • a munkakör betöltésével, a feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések ismertetése,  motivációs levél,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-okban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően tölthető be, 2016.04.01.naptól.

A pályázat megjelenése a közszolgálati állásportálon: 2016.02.20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.03.20.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén bírálja el, 2016.03.31. napig.

A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban

 • személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben,
 • postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő időtartama 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyes Zoltán polgármester nyújt a 06-56-477-001-es telefonszámon.

 

Oldalak

Eseménynaptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.
Tulajdonos: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Weboldal adminisztráció: FD-WORKS Kft.