II/6. Nyilvántartások jegyzéke

 • Lefolytatott belső ellenőrzések
 • képviselő-testületi, bizottsági határozatok nyilvántartása
 • helyi önkormányzati rendeletek nyilvántartása
 • iktatott iratok nyilvántartása (iktatóporgram)
 • beérkezett levélpostai küldemények nyilvántartása (érkeztető program)
 • az európai uniós pályázatok nyilvántartása,
 • hazai pályázatok nyilvántartása,
 • szerződések nyilvántartása
 • beérkező számlák nyilvántartása,
 • személyzeti adatok nyilvántartása,
 • köztisztviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
 • szabadságengedélyek nyilvántartása
 • dolgozók felhasználói jogosultságának nyilvántartása
 • feladatspecifikus programokon belüli felhasználói jogosultságok nyilvántartása
 • hardver eszközök és OEM szoftverek nyilvántartása
 • szoftverek nyilvántartása
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
 • beérkezett számlák nyilvántartása
 • költségvetési bevételek és kiadások nyilvántartása
 • építés, bontás és használatbavétel nyilvántartása lakóépületekről, lakásokról (KSH által kibocsátott adatlapokon történik)
 • építésügyi hatóság építmény-nyilvántartása,
 • építésügyi hatósági ellenőrzések nyilvántartása,
 • építésügyi bírság nyilvántartása,
 • építésügyi hatóság településrendezési nyilvántartása,
 • az építésügy, a településfejlesztés és településrendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása,
 • Önkormányzati tulajdonú lakások nyilvántartása (lakbérek),
 • önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartása (bérleti díjak),
 • ÁFA nyilvántartás (bejövő és kimenő számlák),
 • Magántulajdonosok lakásvételár törlesztésével kapcsolatos nyilvántartás
 • beérkező számlák nyilvántartása
 • anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása,
 • nyilvántartás az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről,
 • anyakönyvi névmutatók,
 • központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
 • címnyilvántartás,
 • pénzbírságok nyilvántartása,
 • letéti nyilvántartás (birtokvédelem és szabálysértés),
 • nyilvántartás a szakfordító és tolmácsigazolvánnyal rendelkező személyekről,
 • nyilvántartás a piac fenntartójáról, vásár rendezőjéről,
 • módosított magánszálláshelyek nyilvántartása,
 • Telepekről vezetett nyilvántartás
 • adózói törzsadat nyilvántartás
 • adóhátralékok nyilvántartása
 • bevételek nyilvántartása
 • behajthatatlan tartozások nyilvántartása
 • elévült tételek nyilvántartása
 • jelzálogjoggal érintett ingatlanok nyilvántartása
 • önálló bírósági végrehajtónak átadandó tételek nyilvántartása
 • szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása,
 • védelembe vett gyermekek nyilvántartása,
 • jegyző által engedélyezett gyermekjóléti szolgáltató tevékenységről és az ellenőrzéssel kapcsolatos döntésről nyilvántartás,
 • nyilvántartás a szociális ellátásra való jogosultságról,
 • közfoglalkoztatási terv,
 • nyilvántartás a közgyógyellátásról (ellátottak, gyógyszerkeret, igazolvány száma),
 • nyilvántartás a szociálisan rászorult személyekről,
 • nyilvántartás a hadigondozásba vett személyekről
 • nyilvántartás a tanköteles gyerekekről