Author: admin

Tájékoztató

Tájékoztatom, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú) pályázati támogatásával megkezdődik településünkön a szennyvízcsatorna hálózat bővítése, valamint a szennyvíztisztító telep bővítése és felújítása. A projekt Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatát megillető, a tevékenységre jutó elszámolható költsége: 1.689.994.446,- Ft+ ÁFA.

Az Önkormányzat és a Kivitelező között 2018. május 31-én megtörtént a munkaterület átadása. Az építéssel járó munkákat a Kivitelező alvállalkozója fogja végezni.

A közüzemi ivóvízzel ellátott ingatlanokra a tervezett házi bekötések száma 959 db, mely az alábbi belterületen elhelyezkedő utcákat érinti/ részben vagy egészben:

Arany J., Ady E., Attila, Akácfa, Árp ád, Bajcsy Zs. Bajza, Bánomszőlő I. (4633. sz. közút ), Báthory, Bercsényi, Béke tér, Dr. Both Ödön, Csokonai, Czibak I. tér, Deák F., Dékány K., Fazekas I., Földvári (4633. sz. közút), Honvéd, Hunyadi J., Jókai, Jósika, Kazinczy, Kiss J., Kígyó, Kölcsey, Kötő, Külsőszékes, Lehel, Liszt F., Madaraspart, Május 1., Mátyás, Mikszáth K., Munkácsy, Öregszőlő I., Öregszőlő II., Öregszőlő III., Pannónia, Rozgonyi, Rózsa, Szabadság tér, Szegfű, Szemere, Szent I., Szent L., Széchenyi, Szigligeti, Szolnoki ( 4633. sz. közút), Temető, Templom, Toldi M., Tompa M., Tópart, Újszőlő és Zöldmező.

A településen az építési munkák várhatóan 2018. július elején a Mikszáth Kálmán és a Széchenyi István utcákban kezdődnek el. A munkálatok időtartama a beruházás egészére nézve előreláthatóan 1 évet vesznek igénybe.

Az új csatornamű építése során a kivitelező a gerincvezeték építésével egyidőben az ingatlan bekötővezetékét is elkészíti. A bekötővezeték az ingatlan telekhatárától befelé legfeljebb 1 m-rel, úgynevezett tisztítóidommal végződik, melynek kiépítéséhez lakossági hozzájárulást nem kell fizetni.

A tisztítóidom utca felőli csatlakozási pontja jelenti a csatornaszolgáltatás határát. A szolgáltatási ponttól az ingatlan felé eső szakasz (gyakorlatilag a tisztítóidomtól a házi szennyvízcsatorna hálózat) kiépítése, működtetése, illetve e szakaszon keletkező üzemzavar elhárítása az ingatlan tulajdonos/használó feladata és költsége lesz. A csatornahálózat kialakítása során a „pinceszintre” történő rákötésre nmcs lehetőség. A bekötés pontos időpontjáról a „TÁPIÓMENTI” Kft. fogja megkeresni és tájékoztatni Önöket a pontos kivitelezésről és egyeztet a bekötési pontról.

A kiépített csatornahálózatra rákötni, majd csak egy későbbi időpontban lehet.

Amennyiben a kivitelezéssel kapcsolatosan panasza merül fel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a hiba@cibakhaza.hu e-mail címre, vagy a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán elhelyezett „Hiba bejelentő füzetben”. A hibabejelentéseket az önkormányzat egy (1) munkanapon belül továbbítja a kivitelező felé. A hiba bejelentés kizárólag írásban történhet, telefonon nem lehetséges.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata már több mint e.?Y évtizede óta komoly erőfeszítéseket tett a szennyvízhálózat bővítéséért. Ez a munka a 2012. évtől kezdett formát ölteni és mostanra sikerült eljutni a beruházás megkezdéséig. Ezzel egy régi és jogos lakossági igényt sikerül kielégíteni.

Az építési munkálatok viszont számos kellemetlenséggel járnak. Az érintett utcákban szakaszos forgalomkorlátozás várható!

A beruházás helyszíneiről a www.cibakhaza.hu/szennyviz honlapon részletesen tájékozódhat.

A munkálatok idején szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Cibakháza, 2018. június 28.

Hegyes Zoltán, polgármester

 

Értesítés szúnyoggyérítésről

Cibakháza területén az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül:

A légi kémiai védekezés 2018. június 26-án a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.
Tartaléknapok: 2018. június 27-28.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2016.09.30-án támogatási kérelmet nyújtott be „CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” címmel. A Támogató a „CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00315 azonosító számú támogatási kérelmét támogatásra alkalmasnak minősítette. (tovább…)