Kategória: Koronavírus

Nyaralók korlátozása

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének
7/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
a kijárási korlátozás helyi szabályairól

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésre, és a Kormány a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzatok intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § és 3. §-a alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya Cibakháza közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Cibakháza közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

Nyaralók használata

(1) Cibakháza közigazgatási területén található nyaralókat, valamint hétvégi házként használt valamennyi épületet (továbbiakban: nyaralók) kizárólag cibakházi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek látogathatják, használhatják.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő lakcímmel rendelkező személyek a nyaralókat nem látogathatják, nem használhatják.

(3) Azon nem cibakházi lakcímmel rendelkező személyek, akik a rendelet hatályba lépése előtt érkeztek a nyaralóba azt kizárólag a lakóhelyükre, tartózkodási helyükre való távozás céljából hagyhatják el, látogatókat nem fogadhatnak, oda a rendelet hatálya alatt nem térhetnek vissza.

Záró rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetését követően 2020. április 18. (szombat) 0.00 órától lép hatályba és 2020. április 20. (hétfő) 0.00 órától hatályát veszti.

Hegyes Zoltán

polgármester

Török István

jegyző

Kihirdetve: 2020. április 17-én  11 óra 00 perc

Török István
jegyző

7 2020 nyaralók

 

 

 

Piacon történő árusítás korlátozása

8/2020. (IV. 9.) számú polgármesteri utasítás

 

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott piacon történő árusítás korlátozásáról a koronavírus járvány idején

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet alapján a Cibakházi Piac rendjét, nyitvatartási idejére az alábbi utasítást adom ki.

1. A kialakult koronavírus járvány kapcsán hozott megelőző intézkedések alapján a helyi lakosság kiváló minőségű élelmiszerrel történő ellátása érdekében – az egészség-, és járványvédelmi szabályok betartása mellett – a Cibakházi piacon (5462 Cibakháza, Hősök tere 1058/16 hrsz.) kizárólag az alábbi termékkörök árusítása a megengedett:

 • zöldség- és gyümölcs,
 • nyers tej, tejtermékek,
 • füstölt áruk,
 • egyéb, élelmiszer-alapanyagul szolgáló termékek, (pl.: tojás, méz, stb.),
 • az egynyári virágok, valamint a palánta.

2. Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt élelmiszerek, árucikkek árusítása a piacon nem megengedett!

3. A 65. életévét betöltött személy a piacot 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja!

4. Jelen utasítás 2020. április 10. napjától lép hatályba, rendelkezéseit minden érintett köteles betartani.

5. Jelen utasítás visszavonásig érvényes.

A Kormány intézkedéseitől függően fenti rendelkezések változhatnak.

Cibakháza, 2020. április 9.

   

Hegyes Zoltán

polgármester

Piacon árusítható termékkörök korlátozása Cibakháza

Hirdetmény – kijárási korlátozással kapcsolatosan

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet alapján holnaptól 2020. március 28-tól két hétig, azaz 2020. április 11-ig mindenki köteles a társas érintkezést a minimálisra csökkenteni, és más embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani!

Tilos vendéglátó üzletben (pl.: kocsmában) tartózkodni, kivéve az ott dolgozókat!

Továbbra is érvényben van, hogy Mindenki Maradjon Otthon, csak alapos indokkal lehet a lakást elhagyni. Az alapos indokokat a rendelet pontosan leírja:

El lehet menni élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba, drogériába, piacra vásárolni, de a 65 év felettiek csak délelőtt 9 és 12 óra között mehetnek vásárolni. Ezeken a helyeken ekkor csak ők lehetnek, azaz a 65 év alattiak nem mehetnek 9 és 12 között vásárolni ezekre a helyekre.

El lehet menni dolgozni, üzemanyagot tankolni, a nemzeti dohányboltba, fodrászhoz, manikűröshöz és a legszükségesebb esetben a postára, a bankba.

Lehet venni állateledelt, kutyát (és más állatot) lehet sétáltatni, szükség esetén állatorvoshoz vinni.

El lehet menni futni, illetve „szabadidős sétára” külterületen és belterületen, egyedül vagy a családdal, ha idegenektől megtartjuk 1,5 m-t métert.

Ki lehet menni a szántóföldre, az erdőbe, a szőlőbe, a kiskertbe munkavégzés céljából.

Autót is el lehet vinni javításra szervizbe és a traktort is.

Az egészségügyi ellátást és szolgáltatást igénybe lehet venni, azaz sürgős esetben fogorvoshoz, orvoshoz, gyógytornászhoz, terapeutához el lehet menni. A kisgyereket el lehet vinni az összevont ügyeletre.

Elláthatóak szülői jogok és kötelezettségek, például elvált szülőként el lehet menni a gyermekért. Segítséget lehet nyújtani kiskorú, beteg vagy idős embereknek.

Házasság és temetés is lehet, továbbra is szűk családi körben.

 A rendeletben foglaltak betartását a rendőrség ellenőrzi, de bevonhatják az ellenőrzésbe a katonai rendészetet i és más rendvédelmi feladatokat ellátó szervet. A rendelet megszegése 5000 forinttól 500 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal járhat.

Cibakháza, 2020. március 27.

 Hegyes Zoltán

  polgármester

 

hirdetmény p

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ tájékoztatója

TISZTELT ELLÁTOTTAK! TISZTELT LAKOSSÁG!

Az idősebb korosztály a koronavírus kiemelt rizikócsoportját képviseli, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések fokozott betartása és betartatása az idősek ellátását végző szociális szolgáltatások esetében.

A cibakházi Nagyközségi Szociális Gondozási Központ az alábbi intézkedésekről ad tájékoztatást.

ÉTKEZTETÉS

Az egyszeri meleg étel kiszállítása hétfőtől – péntekig 1200 órától 1230 óráig történik.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A megnövekedett feladatok ellátása miatt az intézmény szolgáltatásán belül fontossági sorrend szerint történik az ellátandó feladatok, tevékenységek köre, előfordul, hogy esetenként elmaradhat, illetve korlátozódhat.

NAPPALI ELLÁTÁS – IDŐSEK KLUBJA

A nappali ellátás (Idősek Klubja) 2020. év március hó 16. napjától visszavonásig szünetel!

A nappali ellátásban dolgozó munkatársaink az idősek részére az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokat biztosítják (pl.: bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés stb.). Az Idősek Klubja munkatársai rendelkezésre állnak, ha segítségre van szükség, melyet az intézmény telefon elérhetőségén kérhetnek.

IDŐSEK OTTHONA

Intézményünknél 2020. év március hó 08. napjától látogatási tilalom van érvényben a visszavonásig!

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti főorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt. A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, melyekről az intézmény vezetője telefonon ad részletes felvilágosítást.

Intézményünknél 2020. év március hó 17. napjától kijárási tilalom is érvényben van a visszavonásig!

Az ellátottakkal kapcsolatban az intézmény telefonszámán csak az intézményvezető, vagy intézményvezető távolléte esetén a vezető ápoló adhat bővebb felvilágosítást.

Térítési díj befizetése:

Személyesen történő térítési díjak befizetésére a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ (5462 Cibakháza, Szabadság tér 6.) székhelyén, az erre a célra kialakított befizető ablaknál lesz lehetőség az alábbi időpontokban:

 1. március 25. (szerda): 1300 órától 1500 óráig
 2. március 26. (csütörtök): 0900 órától 1100 óráig

Minden más esetben a térítési díj beszedése a megszokott módon és ütemben zajlik.

Tisztelt Ellátottak! Tisztelt Lakosság!

Kérem, hogy az intézményünk által biztosított szolgáltatásokkal (étkeztetés, nappali ellátás – idősek klubja, házi segítségnyújtás, idősek otthona) kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges igényléssel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken érdeklődjenek:

Telefonszám: 06-56/477-219

Email cím: gondozasikp@cibakhaza.hu

A jelenlegi helyzetre való tekintettel kérem szíves megértésüket és türelmüket!

Továbbá felhívom a szolgáltatásainkat igénybe vevő személyek és az időskorú lakosság figyelmét, hogy a vészhelyzet időtartama alatt lehetőség szerint NE HAGYJÁK EL SAJÁT OTTHONUKAT, valamint a személyes találkozásokat minimalizálják, és a kapcsolattartást elsősorban telefonon és elektronikus úton valósítsák meg!

„A felelősség mindannyiunké, vigyázzunk egymásra!”

 Cibakháza, 2020. március 19.

Tóthné Szeleczki Melinda

                                                                                                      intézményvezető

 

 

 

Tájékoztató a külföldről hazaérkező cibakházi lakosok részére

Számos cibakházi lakos dolgozik Európa nyugati államaiban, akik az ottani vállalkozások leállása miatt nagy számban tértek és térnek Cibakházára haza. A hazaérkezők közül többen kérték az önkormányzat véleményét, hogy esetükben szükséges-e valamilyen karantén intézkedés. Mint ismeretes, jelenleg csak az Olaszországból hazaérkezőkre vonatkozik kötelező és hatósági karantén előírása.

Mivel az utóbbi napokban Európa szinte valamennyi országában romlott, esetenként jelentős mértékben romlott a járványügyi helyzet, ezért önkormányzatunk a lehetséges kockázatok csökkentése érdekében, valamennyi országból hazatérő cibakházi lakos részére egységesen és nyomatékosan ajánlja, hogy a külföldi terület elhagyásától számított 14 napig helyezze magát házi karanténba, de mindenképpen először is telefonon egyeztessen a háziorvosával (I. körzet Dr. Machnitz András: 56 477-097, II. körzet Dr. Maczkó Péter: 56-477-026).

Amennyiben a házi karantén alkalmazása mellett dönt, kérem, hogy telefonon jelentkezzen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályán (telefon: 56/550-836). A hatóság tájékoztatni fogja Önt a házi karantén szabályairól, és annak egyénre szabott pontos időtartamáról.

Cibakháza, 2020. március 19.

 Hegyes Zoltán

 polgármester

tájékoztató külföldi

 

Közlemény

Elterjedt azon hír, hogy Cibakházáról már koronavírussal fertőzött embert (embereket) vittek el.
A mai napon a háziorvosokkal és a hatósággal történt egyeztetést követően ezt a híresztelést hivatalosan cáfolom.
Koronavírus fertőzés miatt Cibakházáról még senki sem vittek el.
Kérem, hogy a tartsák be a hivatalos fórumokon közzétett koronavírus megelőzési ajánlásokat.

Cibakháza, 2020. március 19.

Hegyes Zoltán

 polgármester

cáfolat

Tájékoztató a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatosan érvényes helyi tudnivalókról

A megelőzéssel kapcsolatosan részletes információk találhatóak a www.koronavirus.gov.hu; www.nnk.gov.hu, facebook oldal https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

A koronavírus által leginkább veszélyeztetett a 70 éven felüli korosztály, illetve a súlyos krónikus betegségben élők. Nyomatékosan felhívok minden 70 éven felüli cibakházi lakost, hogy a következő időszakban a saját érdekében maradjon otthon! Amennyiben az ellátása családi keretek között nem oldható meg, úgy az ellátást az önkormányzat biztosítja (gyógyszerkiváltás, élelmiszer, tisztítószer bevásárlás, postai ügyintézés). Aki kéri az önkormányzat segítségét, azt kérem, hogy hívja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot (hétfőtől – csütörtökig de 8:00-12:00 óráig, du 13:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig) az 56/477-681 telefonszámon, vagy írja meg a cibakhaza.csaladsegito@gmail.com e-mail címre.

Járványügyi szempontból a legkockázatosabb helynek az orvosi rendelő váróterme tekintendő, ezért kérem, hogy a háziorvosokat csak a legszükségesebb esetben keressék fel! A szükséges gyógyszerek kiíratása telefonon is lehetséges I. körzet Dr. Machnitz András: 56 477-097, II. körzet Dr. Maczkó Péter: 56-477-026, Fogászat Dr. Koncz Katalin: 56- 477-173.

Megfázásos, lázas, nehézlégzéssel és köhögéssel járó megbetegedés esetén az orvosi rendelő felkeresése helyett telefonon konzultáljon a háziorvosával a fenti telefonszámokon.

Felhívom a 70 évnél fiatalabb lakosok figyelmét, hogy a munkába járás és a legszükségesebb bevásárlások kivételével lehetőség szerint ne hagyják el az otthonukat és a gyermekeiket se engedjék ki az otthonukból, valamint látogatókat se fogadjanak!

Fordítsanak fokozott figyelmet a higiénikus intézkedések betartására! Feltétlenül mossanak kezet bevásárlás, ügyintézés és készpénz használat után! Hazaérkezést követően az utcai ruházatot a lehető legrövidebb időn belül cseréljék le az otthonira!     

Településünkön a közszolgáltatások korlátozottan vehetők igénybe. A művelődési ház és könyvtár zárva tart. Az iskola a tantermen kívüli digitális munkarend szerint működik. Az óvoda és a bölcsőde esetében rendkívüli szünet van érvényben. A hulladékszállítás folyamatos, de a településen lévő szelektív gyűjtő szigeteket ne használják, mert azokat a szolgáltató már nem üríti. A polgármesteri hivatal csak indokolt esetben hétfőn, szerdán és péntek délelőtt 08:00 – 10:00 óráig, és csütörtökön: délután 14:00 – 16:00 óráig fogad ügyfelet a kijelölt ügyfélszolgálati ponton. Kérjük, hogy a hivatalos ügyeiket lehetőség szerint telefonon 56 477-001, vagy E-mail-en: hivatal@cibakhaza.hu intézzék.

A Kormány 46/2020. (III. 16.) rendelete értelmében élelmiszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a dohányboltok kivételével minden üzletnek és vendéglátóhelynek 15:00-kor be kell zárnia.

A koronavírus megállítására csak akkor van esély, ha a központilag és a helyben meghozott korlátozó intézkedéseket, valamint a megfogalmazott ajánlásokat a lakosság fegyelmezetten betartja, ezért kérem a fokozott együttműködésüket!

 Cibakháza, 2020. március 18.

Hegyes Zoltán

 polgármester

koronavírus tájékoztató lakossági

Ügyintézési rend a koronavírus járvány idején

6/2020. (III. 17.) számú polgármesteri – jegyzői együttes utasítás

a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézési rendjéről a koronavírus járvány idején

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalának működésével kapcsolatban 3/2020. (III. 15.) számú polgármesteri – jegyzői együttes utasításban foglaltakon felül az alábbi utasítást adjuk ki.

 1. Az ügyfélfogadási napok:

hétfő: 08:00 – 10:00 óráig,

kedd: nincs,

szerda: 08:00 – 10:00 óráig,

csütörtök: 14:00 – 16.00 óráig

péntek: 08:00 – 10:00 óráig.

 1. A Hivatal házasságkötő termében kialakított ügyfélfogadási ponton egyidejűleg 1 fő ügyfél tartózkodhat, legfeljebb az ügyintézéshez szükséges időtartamra. Az ügyintézésre várakozó ügyfelek az ügyfélfogadási pont bejárata előtt az udvaron kötelesek várakozni, rossz időjárás esetén egyedi döntés alapján az előtérben várakozhat legfeljebb egy fő.
 2. A hivatali ügyintézés során kiemelten figyelni kell a megelőzésre, ennek érdekében az ügyfelek kötelesek az ügyintézés során a szokásosnál nagyobb személyes távolságot tartani, és kötelesek a személyi higiéniát betartva megjelenni.
 3. A láthatóan beteg állapotú ügyfél nem tartózkodhat az épületben.
 4. A hivatali épületben történő egy házasságkötés összidőtartamát legfeljebb 30 percben határozzuk meg.
 5. A pénzbeli természetbeni juttatásokat elsősorban bankszámlára való utalással kell teljesíteni. A pénztár heti egy alkalommal tart nyitva: szerda, 8:00 -10:00 óráig.
 6. A Hivatal épületébe állandó belépési engedéllyel rendelkezőket az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza.
 7. Jelen utasítás 2020. március 18. napjától lép hatályba, rendelkezéseit minden érintett köteles betartani.
 8. Jelen utasítás visszavonásig érvényes.

A Kormány intézkedéseitől függően fenti rendelkezések változhatnak.

Hegyes Zoltán

polgármester

Török István

jegyző

 1. számú melléklet

A koronavírus járvány idején a Hivatal épületébe állandó belépési engedéllyel rendelkezők

 1. A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Épületébe a következők léphetnek be:
 • Képviselő-testület tagjai,
 • Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói,
 • Cibakházi Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői,
 • Cibakháza Roma Nemzeti Önkormányzat Elnöke,
 • Ügyfelek a kialakított ügyfélfogadási ponton az ügyintézés időtartamára,
 • Hivatal házasságkötő termében megrendezésre kerülő házasságkötés ideje a házasságkötésen a házasulandók és tanúik kivételével maximum 20 főlehet jelen,
 • Más személyek külön polgármesteri vagy jegyzői engedéllyel léphetnek be.
Hegyes Zoltán

polgármester

Török István

jegyző

6 2020