Kategória: <span>Európai Uniós Pályázatok</span>

Újszőlő út szilárd burkolattal történő kialakítsa, erő- és munkagép beszerzése

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Cibakháza anyagi lehetőségeihez mérten részt vállal útjainak, utcáinak karbantartásában, útalapok és burkolt utak készítésében, amely célja egy élhetőbb település fenntartása, népességmegtartó erejének növelése.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a VP6-7.2.1-7.4.1.2.16 kódszámú, „Újszőlő út szilárd burkolattal történő kialakítsa, erő- és munkagép beszerzése” című pályázat keretén belül, a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával egy Solis traktort és egy Vulcanic 200 padkakaszát vásárolt 2018-ban 9 877 953 forint értékben 10 százalék önrész biztosításával. A pályázatban vállalt önkormányzati út fejlesztése, az Újszőlő út szilárd burkolattal történő kiépítése 2020. április 9-én valósult meg bruttó 67 268 429 forintból, melyből a támogatás összege: 48 325 033 Ft.

EFOP-3.3.2-16-2016-00382 Kulturális nevelési programok megvalósítása a cibakházi és kistérségi nevelési-oktatási intézmények kompetenciafejlesztéséért, a szociokulturális egyenlőtlenségek csökkenéséért

Kedvezményezett neve: CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A projekt címe: Kulturális nevelési programok megvalósítása a cibakházi és kistérségi nevelési-oktatási intézmények kompetenciafejlesztéséért, a szociokulturális egyenlőtlenségek csökkenéséért
A szerződött támogatás összege: 24 993 253Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: A művelődési ház, olyan „rásegítő” programokat szervez délutánonként, amely az oktatás, korrepetálás és tehetséggondozás mellett megfelelő infrastrukturális és személyi hátérrel a gyermekek közösségi, kulturális- és szabadidős tevékenységeit is előmozdítják. A szolgáltatás tartalmába az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a közösségiség, a tanulási-művelődési technikák kialakítása, a szabadidő-kultúra gazdagítása is belefér olyan képesség-, tehetségfejlesztő, értékközvetítő szolgáltatás mellett, amely hozzásegíti a gyermekeket a továbbtanuláshoz, a későbbiekben pedig, megadja a lehetőséget munkába álláshoz.

Jelen feladatmegvalósítás során a programokba bevont gyermekek bevonásának módja:

A személyes interjúk és a statisztikai adatok alapján kezdtük el a tervezést,  a stratégia kidolgozását, felállítását, több lépcsőben, több irányban.  A célcsoportokat összehívtuk, elmondtuk nekik, mit tervezünk.

A célcsoporttal való egyeztetés és tervezés után kezdjünk hozzá a szolgáltatásunk pontos meghatározásához, és kidolgozásához. Ehhez hívjuk partnerként közös tervezésre a célcsoporttal közvetlenül, vagy közvetve érintkező szakembereket (pedagógusok, szociális segítők, civil szervezetek képviselői, stb.), szülőket. A konkrét tervezői munka itt kezdődik, de minden eddig kapott eredményt, információt, adatot és véleményt igyekezzünk figyelembe venni, hiszen a szolgáltatásunk sikere azon múlik, hogy maguk a gyerekek mennyire érzik jól magukat nálunk és milyen mértékben vallják magukénak.

A projektbe bevont intézmények a következők:

–        Damjanich János Általános Iskola

–        Homoki Általános Iskola

–        Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola

–        Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

–        Cibakházi Napsugár Óvoda

–        Tiszakürti Körzeti Általános Iskola

A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00382

 

Megújult a cibakházi rendelő

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A fejlesztés keretében 2 háziorvosi, 1 fogorvosi rendelőnek, 2 védőnői szolgálatnak és mintavételi labornak helyt adó rendelő épület korszerűsítése valósult meg az ellátási területén élők számára magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása érdekében.

Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok ellátása céljából jelen projekt keretében egy 243, 18 m2 hasznos nettó alapterületű, egészségügyi alapellátó épület felújítása, projektarányos akadálymentesítése valósult meg.

A projekt közvetlen célcsoportja a területi ellátási kötelezettségben érintett Cibakháza község lakossága, illetve az épületet használó dolgozók. A beruházás eredményeképpen megvalósult a településen a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása, az életminőség javítása és a lakosság munkaképességének fenntartása. A fejlesztéssel érintett épületben dolgozó 2 fő háziorvos, valamint 1 fő fogorvos és orvosi asszisztenseik a beruházást követően is a fenntartási időszak végéig biztosítják a településen a háziorvosi, fogorvosi, valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

 

A műszaki átadás átvételi eljárás 2018.12.12-én sikeresen befejeződött.

 

A fejlesztés során megvalósított tevékenységek, eredmények  az alábbiak:

-5 db felújított rendelő és tanácsadó helyiség
– 7 egészségügyi ellátást nyújtó szolgálat korszerűsítése
– jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülő lakosság
– energetikai korszerűsítés: nyílászáró csere, hőszigetelés
– projektarányos akadálymentesítés
– vérvételi pont kialakítása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2016.09.30-án támogatási kérelmet nyújtott be „CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” címmel. A Támogató a „CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00315 azonosító számú támogatási kérelmét támogatásra alkalmasnak minősítette. (tovább…)

Játszótér kialakítása, parkosítás Cibakházán

A projekt során a salakpálya helyén park került kialakításra, kb. 1200m2-en. A zöldfelület kialakítása előtt a területen talajcserét kellett végrehajtani,ezután került elhelyezésre az őshonos növények, füvesítés. A téren kialakításra került egy nézőtér is. Biztonsági kamera is elhelyezésre került.
A Szabadság téren került kialakításra játszótér, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.)GKM rendeletnek megfelelően. Elhelyezésre került 8 db játszótéri eszköz: Kéttornyos vár görgős híddal, hintaállvány 2db gumihintalappal, hintaállvány csúszdával és 2db bölcsőhintával, góliát mászóház,2 db libikóka,nagy kombinált mászó,és 1db mozgáskorlátozottak számára is használható nyújt amőba tekergő konfiguráció. Továbbá biztonságtechnikai elemek is elhelyezésre kerülnek,1db kamera,a hozzá tartozó alkatrészekkel.