Kategória: Európai Uniós Pályázatok

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2016.09.30-án támogatási kérelmet nyújtott be „CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” címmel. A Támogató a „CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00315 azonosító számú támogatási kérelmét támogatásra alkalmasnak minősítette. (tovább…)

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00022 – Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése

Kedvezményezett neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00022

A projekt címe: Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése

A támogatás összege: 40 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A Projekt megvalósításának időszaka: 2017. augusztus 1.- 2018. október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztendő két háziorvosi, egy fogorvosi és két védőnői szolgálatnak helyt adó orvosi rendelő épülete Cibakháza nagyközség központjában található (Szabadság tér 23/B. szám alatt, hrsz.: 498/1). Jelen beruházás keretében a központi orvosi rendelő felújítása, nyílászáróinak cseréje, labor helyiség kialakítása, az épület hőszigetelése, akadálymentesítése valósul meg.

A projekt közvetlen célja az egészségügyi alapellátó épület szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, az ellátás színvonalas működtetése, valamint az ahhoz kapcsolódó személyi, tárgyi feltételek minőségének javítása. A projekt megvalósítása hozzájárul a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez, így elérve az egyenlőtlenségek mérséklését. Az egyik célkitűzése, hogy a településen eddig nem, vagy csak ritkán elérhető szakrendelések (többek között fül-orr-gégészeti, nőgyógyászati szakrendelés) minél gyakoribb elhelyezéséhez, valamint a szűrővizsgálatok elvégzéséhez korszerű körülményeket biztosítson. Ezen túlmenően hosszú távú célja a fejlesztésnek a települési laboratóriumi háttér létrehozása, amely lehetőséget nyújtana a kisebb laborvizsgálatok helyben történő elvégzésére.

A beruházás vonatkozásában a Támogatási Szerződés 2017.07.12-én lépett hatályba. A fejlesztés nem építési engedély köteles tevékenység.

 

A beruházás jelenlegi állapota:

Az engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A műszaki ellenőr tevékenység elvégzésére és a közbeszerzési tanácsadói (közbeszerzési lebonyolítói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói) tevékenységének elvégzésére a szerződést megkötöttük, a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása a napokban megkezdődik. A nyertes ajánlattevővel kivitelezési szerződést fog kötni önkormányzatunk, az ünnepélyem munkaterület átadására ezt követően kerül sor.

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00008 Cibakháza komplex turisztikai célú fejlesztése

Cibakháza komplex turisztikai célú fejlesztése

Kedvezményezett neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

A projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00008

A projekt címe: Cibakháza komplex turisztikai célú fejlesztése

A támogatás összege: 99 999 999 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A Projekt megvalósításának időszaka: 2016. szeptember 1.- 2019. június 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja egy olyan ökoturisztikai beruházás megvalósítása, amely Cibakháza település legfontosabb természeti adottságát a Tisza- holtágánál található madárrezervátum látogatóbarát megismertetését tűzte ki célul olyan módon, hogy a térségbe érkező turisták valamint a cibakházi lakosság számára is egy egész évben programot biztosító „Madárles partisétány és ökoturisztikai látogatóközponttá” váljon.

A fejlesztés megvalósulása erősíti a térség turisztikai jellegét, bővíti a turisztikai szolgáltatások körét, mindezeken keresztül pedig elősegíti a térség gazdasági fejlődését. A projekt hozzájárul továbbá a térség vállalkozói aktivitásának megélénküléséhez, és ennek következtében a foglalkoztatási problémák enyhítéséhez.

A fejlesztés keretében a „Madárles partisétány” kerül megvalósításra, melynek célja egy olyan ökoturisztikai fejlesztés kialakítása, ami az egyedülálló Cibakházi Holt-Tisza területén élő madárfauna megismerésére, bemutatására nyújt lehetőséget, a madárrezervátum megzavarása nélkül. A létrejött fejlesztés egész évben látogatható lesz, ezáltal hozzájárulva a szezonalitás csökkentéséhez

A fejlesztés fő megvalósítási helyszíne az 5462, Cibakháza 056/7 HRSZ. allati ingatlanon helyezkedik el (Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő „Gödör” területe).

A projekt reális üzleti terven alapul és hosszú távon fenntartható, a célcsoport igényeinek megfelelően került kialakításra, hozzájárul az egy turistára eső költés növekedéséhez, valamint a látogatószám növekedéséhez.

A tervezett beruházás, látványterv részletes leírása:

Ettől a tértől a vízpart irányába pár lépcsőfokkal elérhető, deszkaburkolatos pihenő terasz kerül kialakításra. A teraszon elhelyezésre kerülnek asztalok székekkel, napernyőkkel és a vendégeket kiszolgáló bárpulttal. Erről a területről figyelemmel kísérhetők a sportesemények, rendezvények, madárbemutatók. Az asztalok felett és a bárpult felett az egyedi napernyőket, időjárást álló, színes ponyvából kell készíteni. A teraszról már megtekinthető a vendégek előtt elterülő Cibakházi – Holt – Tisza víztükre és a terület második központi, kör alakú területe is. Ez a kör alakú tér részben már cölöpökre, a víz fölé kerül megépítésre. Ennek a multifunkciós térnek a fő attrakciója az évközben, időszakosan megtartott madártani kiállítás. A teljes felületén deszkaburkolattal ellátott tér kiválóan használható vízi színpadként, nyáron napozó teraszként is. A kör alakú tér a Partisétány találkozó pontja is egyben. A csúszdán, a lépcsőn, a sétányon, vagy a víz felől csónakkal, kenukkal érkezők itt találkozhatnak. A multifunkciós térből a víz fölé kinyúlóan kialakításra kerül pár stég, melyeknél lehetőség nyílik hattyúk, récék etetésére, kiköthetnek a látogatók csónakokkal és birtokukba vehetik a horgászok is.

A bejárat felől, a lépcsőn érkezők a part felé sétálva elhaladnak a madárbarát park mellett. A park részen a telepített növényzetre, fákra madárodúkat kell helyezni, melyekbe idővel madarak költöznek, fészkelnek. A látogatók az odúknál megleshetik a beköltözött madarak életét. A központi tértől délre haladva a családi mosdó helyiségei után is kialakításra kerül egy, az előzőekben ismertetett madárbarát park. A felújított lépcsőn tovább haladva a gyermekek részére kerül kialakításra egy játszótér. A lépcső bal oldalán egy homokozó kerül kialakításra, melybe rugós réce kerül elhelyezésre.

Tovább haladva a lépcső jobb oldalán egy madárfészek hinta kerül telepítésre, melyben a kisebbek és nagyobbak is kikapcsolódhatnak. A kialakított játszó részek keleti, domb felöli oldalán kialakításra kerül egy-egy kényelmes, hosszú pad, melyen a gyermekekkel érkező szülők, nagyszülők pihenhetik ki magukat, miközben a gyerekek önfeledten játszanak a homokozóban illetve a madárfészek hintán. A játszótéri elemeket a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak megfelelően kerülnek kialakításra. A központi tértől a vízparti sétányon északra sétálva a látogatóközönség eljuthat a kilátótoronyig, és a víz fölé nyúló madárleshez, melyektől elsősorban a sétánytól északra, a közelben található náddal sűrűbben benőtt terület élővilága, madarai figyelhetők meg. A vasbeton alapokra épített fa szerkezetű kilátótoronytól északi irányban lehetőség van folytatni a parti sétányt, mely a település hosszabbtávú tervei között szerepel, de jelen projekt kereteibe nem lehetséges megvalósítani.

A központi területektől délre haladva elérhető a csónak sója. A sóján keresztül a csónakházban tárolt, bérelhető vízi sporteszközöket lehet a vízpartra szállítani, de a csónakházat is ezen keresztül lehet megközelíteni. A meglévő csónakház elbontásával lehetőség nyílik a mai igényekhez méretében jobban illeszkedő csónakház. A csónakház a terep adottságainak megfelelően részben a földbe süllyesztve kerül kialakításra. Vasbeton alapokra épített fa szerkezettel kerül kialakításra. A tetőfedést időjárásálló ponyva anyagból kell készíteni, mely illeszkedik a terület más árnyékoló és esővédő napernyőihez. A csónakháztól északra található központi tér és annak nézőtere is elérhető egy lépcsőn keresztül.

A mosdótól délre tovább haladva a sétányon elérhető lesz a családi pihenő terület, mely jelenleg 1-1 családi teraszból és 1-1 tűzrakó, főző helyből áll. A cölöpökre épített, különböző mértékben a víz fölé nyúló kis teraszokon első sorban családok élvezhetik a vízpart adta szépséget és fogyaszthatják el hozott, vagy a tűzrakón elkészített ételüket. A sétány déli irányban folytatható további stégek és tűzrakó helyek kialakításával. A területen kialakításra kerülő burkolatok egységesen felületkezelt deszkaburkolatból készülnek. A járófelület mellett szegélyeket alakítunk ki, melyek színükben térnek el a járófelülettől. Ezek a mezők a helyszínektől függően vagy sima szegélyként funkcionálnak, vagy átalakulnak lépcsővé, vagy például a tűzrakó helyeknél paddá. A területet a széleskörű használhatóság érdekében közvilágítással kell ellátni. A világításokat a bejárati lépcső mellett kialakított beton szegélyben, és a már említett szegélyekben kell elhelyezni. A keleti, négyzetes multifunkciós tér sarkaiban kialakított emelvényeken elhelyezhető mobil világítótest és hangtechnika is.

A területen új növényzet, fák, bokrok kerülnek telepítésre, mellyel a terület hangulatosabbá és a madarak által is lakhatóbbá válik.

A beruházás vonatkozásában a Támogatási Szerződés 2017.05.31-én lépett hatályba.

A beruházás jelenlegi állapota:

Az engedélyezési tervdokumentáció, az üzleti terv rendelkezésre áll, a marketingstratégia, kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A műszaki ellenőr tevékenység elvégzésére és a közbeszerzési tanácsadói (közbeszerzési lebonyolítói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói) tevékenységének elvégzésére a szerződést megkötöttük, a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása a napokban megkezdődik. A nyertes ajánlattevővel kivitelezési szerződést fog kötni önkormányzatunk, az ünnepélyes munkaterület átadására ezt követően kerül sor.

TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00007 Önkormányzati intézmények környezettudatos, energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán

Önkormányzati intézmények környezettudatos, energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán

Kedvezményezett neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00007

A projekt címe: Önkormányzati intézmények környezettudatos, energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán

A támogatás összege: 98 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A Projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 1.- 2018. október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés keretében az Idősek otthona, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. (hrsz.:13) és Polgármesteri hivatal, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. (hrsz.: 18) épületeit egy újonnan épülő központi biomassza kazánházból tervezi önkormányzatunk fűteni a helyben elérhető, megújuló energiaforrások hasznosítása által. A beruházás keretében kiépítésre kerül egy telken belüli fűtő távvezeték hálózat és egy új központi kazánház (Szabadság tér 6. szám alatti ingatlan végében).

A tervezési munkával érintett épületek rendelkeznek központi fűtési rendszerekkel, melyekhez a fűtési távvezeték hálózat hőcserélővel csatlakoztatható. A fejlesztés megújuló energiapotenciál kiaknázására irányul és helyi nyersanyagokat használ fel, hozzájárulva ezzel a gazdasági fejlődéshez.

A Polgármesteri Hivatal és a Gondozási Központ biomassza alapú fűtésének kialakítása központi kazánház és fűtő távvezeték hálózat kiépítése hozzájárul a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez, az önkormányzat közcéllal működtetett intézmények primerenergia-felhasználásának csökkenéséhez és az abból adódó ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt hosszú távú következményei közé tartozik a település önkormányzati intézményeinek legalább részleges függetlenedése a fosszilis energiahordozóktól, a közüzemi költséges csökkentése, megújuló részarány növelése, CO2 kibocsátás csökkentése, példamutatás és szemléletformálás.

A beruházás vonatkozásában a Támogatási Szerződés 2017.08.21-én lépett hatályba.

A beruházás jelenlegi állapota:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala 2017. október 27-én, N-09/EPU/00616-10/2017 ügyiratszámmal, IR 000424787/2017 ÉTDR iratazonosítószámmal az 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. szám alatti 18 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő kazánház épület építési engedélyt megadta.

Projekt előkészítés keretében elkészültek a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges műszaki leírások, alaprajzok, engedélyezési tervdokumentáció, költségbecslések, a bevonni kívánt épületek energetikai tanúsítványai, összeállításra került a Projekt Terv, Indikátorszámítás és Pénzügyi mutató számítás.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A műszaki ellenőr tevékenység elvégzésére és a közbeszerzési tanácsadói (közbeszerzési lebonyolítói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói) tevékenységének elvégzésére a szerződést megkötöttük, a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása a napokban megkezdődik. A nyertes ajánlattevővel kivitelezési szerződést fog kötni önkormányzatunk, az ünnepélyem munkaterület átadására ezt követően kerül sor.