Kategória: Pályázatok

Biztonsági eszközök beszerzése Cibakháza tanyás térségein

A pályázati forrás keretében meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítését valósította meg önkormányzatunk, 7 helyszínen helyeztünk ki kamerákat:

  • 4db EON oszlopra
  • 3db magánházra
  • 1db új oszlopra (oszlopállítás)

Az EON oszlopokra való kihelyezéshez tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése valósult meg.

Két helyszínen átjátszó és gyűjtőantennák kihelyezése szükséges, mert nincs közvetlen rálátás a templomtoronyra a tanyához kihelyezett kamerától.

  • a ” Dorai lejáró”-Holt Tisza part- 050/4 hrsz.re került elhelyezésre,
  • a CISZÖV 49 Kft. telephelyére- 0132/1 hrsz-re került elhelyezésre.

10 lakott tanyán figyelmeztető tábla kihelyezése valósult meg.

10 lakott tanyára segélyhívós mobiltelefon kihelyezése, beüzemelése, betanítása történt, a készülékek a Községi Polgárőr Egyesület mobil telefonjával összehangolva riaszt. Minden mobilhoz tartozik egy segélyhívó gombos karkötő is.

A fejlesztés által a tanyasi lakosok életében a kamerarendszer kiépítése, segélyhívós mobil telefonok rendelkezésre állása megnyugvást nyújt, komfortérzetük, biztonságérzetük nőtt, kiszolgáltatottságuk nagy mértékben csökkent.

I. világháborús hadisírok felújítása Cibakházán

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot írt ki a magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására.

A pályázat keretében az elhanyagolt, I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására volt lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

Jelen pályázati lehetőség keretében hat darab megromlott állapotú hadisír helyreállítása valósult meg:

  • négy darab ideiglenes sírjellel ellátott temetési hely vonatkozásában (3 fémkereszttel, 1 fakereszttel) új síremlék elhelyezése,
  • két darab meglévő síremléken a fejkövek helyreállítását, kőfelületének csiszolását, felújítását, nevek, adatok javítását, betűk vésését valósítottuk meg a támogatásból.

A fémkereszttel és fejkővel egyaránt rendelkező sír helyreállítása kapcsán a sírkő csiszolása, áttisztítása, nevek, adatok javítása történt.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására „I. világháborús hadisírok felújítása Cibakházán” címmel 596 900 Ft összértékű, 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az alábbi képek a fejlesztés előtti és utáni állapotot mutatják be:

Polgármesteri Hivatal hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése pályázati forrásból

2017

A Belügyminisztérium a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a „Polgármesteri hivatal hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése Cibakházán” című projekt vonatkozásában 24. 759. 843 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatot.

A fejlesztés keretében a (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.sz. alatti) Polgármesteri hivatal épületének hőszigetelése és talajnedvesség elleni vízszigetelése valósult meg.

A beruházás 2017. október 31-én készült el, az ünnepélyes átadásra 2017. november 16-án került sor.

Roma nemzetiségi tábor

A 2017. évi tábor megvalósítása során az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetiségi értékek ápolására,a roma származású,hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását érintő,nyelvi környezetben történő integráció elősegítésére,az anyanyelv ismeretének bővítésére. 2017.07.31.és 2017.08.06.között megrendezésre került,hét napos tábort rendhagyó módon és egyben hagyományteremtő jelleggel kistérségi szintre emeltük: a cibakházi, tiszainokai és tiszaföldvári 7-14 éves korosztályú roma származású,hátrányos helyzetű gyerekekrészvételével valósult meg,összesen 60 fővel, 6 kísérővel,napi 8 óra foglalkoztatással, mely során a gyermekek részére napi egyszeri melegételt (ebédet) biztosítottunk.A tábor programja lehetővé tette a cigány népismeret, a szokások és hagyományok, a multikulturalitás, illetve a cigányzeneelemeinek megismerését. Nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetiségi zenére, szövegolvasásra a gyerekek magyar identitás tudatának fejlesztésére, ezzel lehetőséget biztosítva a társadalmi integrációra, az elfogadásra, a toleranciára és a munkában való tisztességes helytállásra, a gyerekek kooperációban történő játékos feladat elvégzésére. A színes programok az etnikai identitás megőrzésére irányultak. A roma nyelven történő mesék,versek felolvasása,roma hagyományőrző viseletek bemutatása,roma származású művészek festményeit bemutató kiállítás,roma himnusz meghallgatása,roma költők életútjának, munkáságának ismertetése mind a nemzetiségi népismeret bővítését, a nemzetiségi kulturális hagyományoktovábbadását eredményezték.A tábor célja volt a roma nyelvismeret,  nemzettel kapcsolatos ismereteik bővítése,hiszen a hazai oktatási tantervekben hiányosan vannak jelen.A tábor megvalósítása nyelvünk,kulturális hagyományaink,szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolását segítették elő,ezzel hozzájárul Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához,a kultúrák közötti párbeszéd elősegítéséhez,a kulturális javakhoz,eseményekhez, programokhoz való hozzáférésüket.

A tábor során a gyermekek népi-, hagyomány- és természetismeretekkel bővíthették tudásukat, érdeklődési körük kiszélesítését eredményezte a tábor során megismert ismeretanyagok elsajátítása, a játékos módon történő tanulás, szabadidős programok. Az iskolás társaiknak, szülőknek, rokonoknak is elmondták, hogy milyen foglalkozásokon és előadásokon vettek részt, mellyel a szellemi tőkéjük gyarapodott. Az esélyegyenlőség kérdéséről előadás keretében tartott előadónk interaktív beszélgetést, ahol a gyerekek elmondhatták hogyan látják a világot, mik szeretnének lenni, ha nagyok lesznek, valamint az összetartás erejének fontossága kapott nagy hangsúlyt.  A segítők biztosították a tábor időtartama alatt a programok, előadások, étkeztetések gördülékeny lebonyolítását. A tábort követően a roma gyerekek pozitív élményekkel távoztak, melyről a szülők is megerősítettek bennünket. Amennyiben lesz rá mód és lehetőség szeretnénk, ha ezen tábor folytatódhatna, ha jövőre is megvalósulhatna. A tábor támogatóit és a megvalósítással kapcsolatos legfontosabb információkat a település honlapjára, azaz a www.cibakhaza.hu oldalra online is felkerült a sajtóközlemény, ezáltal a lakosság tájékoztatása megvalósult.

Roma Kultúrális nap

A pályázat keretében megrendezésre került egész napos programot 2017. július 21-én valósította meg a Cibakháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat.  Reggel 10 órakor roma és magyar nyelven köszöntővel nyitottuk a rendezvényt majd diavetítős előadás keretében roma hagyományőrző viseletek, foglalkozások bemutatóját valósítjuk meg. 12 órától 14 óráig a roma származású, helyi lakosok által készített hagyományos roma étel (töltött káposzta és hamuban sült bodag) elfogyasztása, hagyományőrző elkészítési módjának ismertetése valósult meg. A hagyományos ételek készítésével az ősi receptek fenntartása, a gyerekekkel és a nem roma lakossággal való megismertetése, a gasztronómiai kultúránk megőrzése volt célunk. Ezt követően a roma származású művészek festményének kiállítása, a cigány himnusz meghallgatása, roma zászló bemutatása, történelmének ismertetése, majd roma hagyományőrző táncház előadása és táncoktatása valósult meg. A programot a roma folklór zenekar élőzenés táncestjével zártuk.