Cibakháza Nagyközség településképének védelméről

A településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvény értelmében a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elkészítette és elfogadta Cibakháza Nagyközség településképének védelméről szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét, és Cibakháza Településképi arculati kézikönyvét, melynek célja, hogy meghatározza Cibakháza jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmaz meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából. Az arculati kézikönyv kidolgozása előfeltétele volt a településképi rendeletnek, mely megalkotása szintén a törvényből adódó új feladata volt az önkormányzatnak.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) – (4) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről. Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Az érdemi véleményeket az alábbi űrlapon keresztül tudja az önkormányzat, illetve a főépítész  feldolgozni: