Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

Intézményvezető: Tóthné Szeleczki Melinda

Elérhetőség

Cím:
Székhely: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6.
Telephely: 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 43.

Telefon:
Székhely: 0656/477-219
Telephely: 0656/477-029

E-mail: gondozasikp@cibakhaza.hu

Szolgáltatások:

  • étkeztetés,
  • házi segítségnyújtás,
  • nappali ellátást nyújtó intézmény – Idősek Klubja
  • ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona

Idősek Klubja

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig 8 – 16 óráig.

Idősek Otthona

Látogatási rend:
Minden nap: 8:30-11:30-ig és 13:30-19:00 óráig.

Iroda nyitvatartási rendje:

Hétfőtől csütörtökig: 8-15 óráig,

Péntek: 8-12 óráig.

Alapító okirat