MEGOSZTÁS

M E G H Í V Ó

Értesítem a Képviselő-testület tagjait, hogy
december 13-án (kedd) 15.00 órára

Munkaterv szerinti ülést hívok össze a Községháza Nagytermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 Javasolt napirendi pontok:

1.)Előterjesztés a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka 2016. évi tevékenységéről, továbbá az intézmény személyi, tárgyi és működési feltételeiről szóló beszámoló jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

2.)Előterjesztés a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Cibakháza intézményvezetőjének a megbízására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

3.)Beszámoló a Közterület-felügyet 2016. évben végzett munkájáról
Előadó: Török István jegyző

4.)Előterjesztés a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Alapító okirat módosításának visszavonására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

5.)Előterjesztés Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

6.)Előterjesztés a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása keretén belül a rekultivációs projekt által megvalósult vagyonmegosztási megállapodás jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

7.)Előterjesztés Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

8.)Előterjesztés Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

9.)Előterjesztés a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

10.)Előterjesztés a helyi adók kivetéséről, az időarányos bevételi teljesítésről, a kintlévőségekről és behajthatatlan követelésekről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előadó: Török István jegyző

11.)Előterjesztés Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére tárgyú pályázati felhívás lehetőségét igénybe véve pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és a nyertes árajánlat meghatározásáról, jóváhagyásáról
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

12.)Előterjesztés Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2017. évi munkatervének jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

13.)Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Cibakháza, 2016. december 9.           

Hegyes Zoltán sk.
polgármester

> MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE <