péntek, április 27, 2018

Pályázatok

Az Önkormányzat által megnyert, benyújtott és előkészített pályázatok listája.

S.Sz. Témakör Projekt címe Projekt leírása Projekt összköltsége Megvalósítás határideje
1. Szennyvízhálózat bővítés Cibakháza szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése A szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése, a vezetékes szennyvízelvezetés és a keletkező szennyvízmennyiség tisztítása, szippantott szennyvíz mértékének,a talaj, a talajvíz szennyezésének csökkenése érdekében. 1 099 016 566 Ft
2. Ivóvíz minőség javítás Cibakháza ivóvízellátásának javítása Komplett ammóniamentesítő vízkezelő rendszer telepítése 306 137 645 Ft
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Polgármesteri hivatal hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése Polgármesteri hivatal épületének hőszigetelése és talajnedvesség elleni vízszigetelése kivtelezése 26 062 993 Ft 2017.12.31
4. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Cibakháza Nagyközség Önkormnyzatának ASP központhoz való csatlakozása Célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetéséhez, ASP rendszer országos kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása 7 000 000 Ft 2018.06.30
5. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása Orvosi rendelők felújítása, nyilászárók cseréje, labor helyiség kialkítása, akadálymentes rámpa biztosítása 40 000 000 Ft 2018.10.31
6. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében Önkormányzati intézmények környezettudatos,energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán A Polgármesteri hivatal és a Gondozási Központ biomassza alapú fűtésének kialakítása központi kazánház és fűtő távvezeték hálózat  kiépítésével 98 000 000 Ft 2018.10.31
7. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Cibakháza komplex turisztikai célú fejlesztése Madárles partisétány és ökotirisztikai látogatóközpont kilakítása 99 999 999 Ft 2019.06.30
8. A magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására I. világháborús hadisírok felújítása Cibakházán I. világháborús hadisírok felújítása (2 síremlék helyreállítása, 4 db síremlék elhelyezése) 596 900 Ft 2017. december 31.
9. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában levő, 5462, Cibakháza, Czibak Imre tér 18. szám alatti épületben levő konyha felújítása és eszközbeszerzése”  Elektromos munkák- elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése II. Építészeti munkák- Vakolás, födém-fal és lábazat szigetelés III.Eszközbeszerzés 10 296 295 Ft 2018.12.31
10. A 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célterület Országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok Zárkerti földterületek vásárlása és tájfajta gyümölcsfacsemetékkel történő betelepítése Cibakházán 9 991 000 Ft 2018.04.30
11. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Szociális célú tűzifa beszerzése Cibakházán 2017-2018. telén 381 m3 keménylombos tűzifa beszerzése, kiosztása valósul meg 6 774 180 Ft 2018.02.15

S.Sz. Témakör Projekt címe Projekt leírása Projekt összköltsége Megvalósítás határideje
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Kerékpáros útvonal és átkelési szakasz létesítése a 4633-as számú országos közút mellett  Kerékpárút és gyalogjárda létesítése 475 m-es szakaszon a Szolnoki út- Árpád út
– Földvári út kereszteződését érintve a 4633-as számú országos közút mellett
80 000 000 Ft 2018.12.31
2. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés Meglévő mozi épület külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése Az épület külső hőszigetelése, ereszcsatornarendszer kiépítése, tetőhéjazat cseréje valósul meg a beruházásból 31 236 868 Ft 2018.03.01
3. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése:külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése Az Újszőlő út szilárd burkolattal történő kialakítása, traktor, szárzúzó munkagép beszerzése Cibakházán Újszőlő út szilárd burkolattal történő kialakítása 520 méteres szakaszon és csapadékvíz elvezetése , traktor és szárzúzó munkagép beszerzése 93 992 950 Ft 2019.02.28
4. Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése  A 1474/26 hrsz. alatti vásártér fejlesztése a helyi gazdaság fellendítése érdekében Cibakházán A fejlesztés keretében a vásári szolgáltatásokhoz
szükséges fedett árusítóhelyek kialakítása, az ahhoz szükséges
helyiségek, általános tároló és fedett rakodó tér, szociális blokk és fedett
elárusító tér kialakítása valósul meg, a meglévő vásártér területének
funkcionális kialakítása.
39 912 703 Ft Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
5. A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósítása Kulturális nevelési programok megvalósítása a cibakházi és kistérségi nevelési-oktatási intézmények kompetenciafejlesztéséért, a szociokulturális egyenlőtlenségek csökkenéséért A Művelődési Ház dolgozóinak szakmai vezetésével, a térségi együttműködő oktatási és nevelési intézmények bevonásával történő formális oktatást támogató programok,rendezvények, táborok megvalósítása 25 000 000 Ft Támogatói okirat kiállításától számított 18 hónap
6. Sportpark Program Cibakházán Sportpark Program Cibakházán 150 m2 alapterületű felnőtt játszótér létrehozása, 15 db sportolási lehetőséget biztosító eszközzel Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT. a program lebonyolítója Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT. a program lebonyolítója
7. 2017. évi Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása A tanyagondoki szolgálatok fejlesztése Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése során a tanyagondnokok munkáját segítõ eszközök,
berendezések beszerzését valósítjuk meg.
1 998 000 2018.04.25
8. 2017. évi Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása  Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése A fejlesztés keretében a már működő térfigyelőrendszerhez tartozó,
kamerarendszer bővítését, vizuális képrögzítõ eszközök beszerzését, telepítését
tervezzük,  7 helyszínre történő kihelyezéssel, mely 10 tanyás
ingatlan megfigyelését biztosítja.
3 800 000 Ft 2018.04.25

Jelenleg nincs előkészítés alatt álló pályázat.