szerda, augusztus 23, 2017

Pályázatok

Az Önkormányzat által megnyert, benyújtott és előkészített pályázatok listája.

S.Sz. Témakör Projekt címe Projekt leírása Projekt összköltsége Megvalósítás határideje
1. Szennyvízhálózat bővítés Cibakháza szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése A szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése, a vezetékes szennyvízelvezetés és a keletkező szennyvízmennyiség tisztítása, szippantott szennyvíz mértékének,a talaj, a talajvíz szennyezésének csökkenése érdekében. 1 099 016 566 Ft 2018.12.01
2. Ivóvíz minőség javítás Cibakháza ivóvízellátásának javítása Komplett ammóniamentesítő vízkezelő rendszer telepítése 306 137 645 Ft 2018.12.01
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Polgármesteri hivatal hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése Polgármesteri hivatal épületének hőszigetelése és talajnedvesség elleni vízszigetelése kivtelezése 26 062 993 Ft 2017.12.03
4. IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatások jogcím Cibakháza szociális rászorulói részére tűzifa beszerzése 2016-2017. telén 206 m3 keménylombos tüzifa beszerzése, kiosztása 3 924 300 Ft 2017.02.15
5. Hűtőkapacitás bővítése, beszerzése A hűtőkapacitások növelése, a mezőgazdasági programok kiegészítő támogatása Cibakházán” A járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági programeleméhez kapcsolódó kiegészítő támogatás vonatkozásában 1db 3x6x2,5 m külméretű 1/3-ad fagyasztó 2/3-ad normál hűtéssel rendelkező hűtőkonténer beszerzése 4 381 500 Ft 2017.02.20
6. Parlagfű-mentesítés Parlagfű-mentesítés Elhanyagolt ingatlanok parlagfű-mentesítéséhez szükséges eszközök beszerzése 66 665 Ft 2016.12.15
7. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Cibakháza Nagyközség Önkormnyzatának ASP központhoz való csatlakozása Célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetéséhez, ASP rendszer országos kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása 7 000 000 Ft 2018.06.30

S.Sz. Témakör Projekt címe Projekt leírása Projekt összköltsége Megvalósítás határideje
1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása Orvosi rendelők felújítása, nyilászárók cseréje, labor helyiség kialkítása, akadálymentes rámpa biztosítása 40 000 000 Ft 2018.10.31
2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Kerékpáros útvonal és átkelési szakasz létesítése a 4633-as számú országos közút mellett  Kerékpárút és gyalogjárda létesítése 475 m-es szakaszon a Szolnoki út- Árpád út
– Földvári út kereszteződését érintve a 4633-as számú országos közút mellett
80 000 000 Ft 2018.10.31
3. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében Önkormányzati intézmények környezettudatos,energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán A Polgármesteri hivatal és a Gondozási Központ biomassza alapú fűtésének kialakítása központi kazánház és fűtő távvezeték hálózat  kiépítésével 98 000 000 Ft 2018.10.31
4. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Cibakháza komplex turisztikai célú fejlesztése Madárles partisétány és ökotirisztikai látogatóközpont kilakítása 100 000 000 Ft 2018.10.31
5. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés Meglévő mozi épület külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése Az épület külső hőszigetelése, ereszcsatornarendszer kiépítése, tetőhéjazat cseréje valósul meg a beruházásból 31 236 868 Ft 2018.03.01
6. Sportpark Program Cibakházán Sportpark Program Cibakházán 2016. 150 m2 alapterületű felnőtt játszótér létrehozása, 15 db sportolási lehetőséget biztosító eszközzel Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT. a program lebonyolítója Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT. a program lebonyolítója
 7. A magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására I. világháborús hadisírok felújítása Cibakházán I. világháborús hadisírok felújítása (2 síremlék helyreállítása, 4 db síremlék elhelyezése) 596 900 Ft 2016. december 1.-2017. december 31.
8. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése:külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése Az Újszőlő út szilárd burkolattal történő kialakítása, traktor, szárzúzó munkagép beszerzése Cibakházán Újszőlő út szilárd burkolattal történő kialakítása 520 méteres szakaszon és csapadékvíz elvezetése , traktor és szárzúzó munkagép beszerzése 93 992 950 Ft 2019.02.28
9. A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósítása Kulturális nevelési programok megvalósítása a cibakházi és kistérségi nevelési-oktatási intézmények kompetenciafejlesztéséért, a szociokulturális egyenlőtlenségek csökkenéséért A Művelődési Ház dolgozóinak szakmai vezetésével, a térségi együttműködő oktatási és nevelési intézmények bevonásával történő formális oktatást támogató programok,rendezvények, táborok megvalósítása 25 000 000 Ft Támogatói okirat kiállításától számított 18 hónap

Jelenleg nincs előkészítés alatt álló pályázat.