Kezdőlap Rendeletek

Rendeletek

8/2016.(V.31.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016-05-31-tól

7/2016.(V.31.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-05-31-tól

4/2016.(III.24.) Önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól
Hatályos: 2016-04-01-tól

3/2016.(II.25.) Önkormányzati rendelet
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2016. évi térítési díjakról
Hatályos: 2016-02-25-tól

2/2016.(II.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata gyermekintézményeiben alkalmazandó éves térítési díjakról
Hatályos: 2016-02-25-tól

1/2016.(II.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016-02-25-tól

17/2015.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
Hatályos: 2016-01-01-tól

16/2015.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-01-01-tól

15/2015.(XI.19.) Önkormányzati rendelet
A vásárok és a piacok tartásáról
Hatályos: 2015-12-01-tól

13/2015.(IX.10.) Önkormányzati rendelet
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2004.(VII.30.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015-09-25-tól

11/2015.(VIII.7.) Önkormányzati rendelet
Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról
Hatályos: 2015-08-07-tól

10/2015.(VI.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2015-06-26-tól

9/2015.(V.28.) Önkormányzati rendelet
Egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról
Hatályos: 2015-05-29-tól

8/2015.(V.28.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015-05-29-tól

7/2015.(V.28.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2015-05-29-tól

5/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014 (XII.11.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015-02-27-tól

3/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Hatályos: 2015-03-01-tól

2/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2015. évi térítési díjakról
Hatályos: 2015-04-01-tól

1/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015-02-26-tól

15/2014.(XII.11.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos: 2014-12-11-tól

12/2014.(X.22.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014-10-22-tól

11/2014.(X.22.) Önkormányzati rendelet
A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természeti juttatásairól
Hatályos: 2014-10-22-tól

10/2014.(VIII.14.) Önkormányzati rendelet
A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2014.(III.13.) ÖK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Hatályos: 2014-08-14-tól

8/2014.(IV.25.) Önkormányzati rendelet
Az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Hatályos: 2014-04-25-tól

7/2014.(IV.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014-04-25-tól

6/2014.(IV.25.) Önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.14.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2014-04-25-tól

4/2014.(II.6.) Önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) ÖK rendelet módosításáról
Hatályos: 2014-02-06-tól

3/2014.(II.6.) Önkormányzati rendelet
A temetőről és temetkezésről
Hatályos: 2014-02-06-tól

19/2013.(XII.19.) Önkormányzati rendelet
A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról
Hatályos: 2014-01-01-tól

17/2013.(XI.21.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013-11-21-tól

14/2013.(X.17.) Önkormányzati rendelet
A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
Hatályos: 2013-10-17-tól

7/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
Hatályos: 2013-03-15-tól

4/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
Hatályos: 2013-03-01-tól

18/2011.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Hatályos: 2011-10-01-tól

13/2011.(V.8.) Önkormányzati rendelet
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
Hatályos: 2011-05-20-tól

7/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
Hatályos: 2010-10-14-tól

6/2008.(III.21.) Önkormányzati rendelet
A háziorvosi körzetek, a fogorvosi körzet, és a védőnői körzetek meghatározásáról
Hatályos: 2008-03-21-től

18/2004.(VII.30.) önkormányzati rendelet
Cibakháza nagyközség Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
Hatályos: 2004-08-01-tól

24/2001.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Hatályos: 2002-01-01-tól