Kezdőlap Rendeletek

Rendeletek

32/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközség vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-12-14-től

31/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-12-14-től

30/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-12-14-től

29/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-12-14-től

28/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség településképének védelméről
Hatályos: 2017-12-14-től

27/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számárabiztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-11-30-tól

26/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelet
az építményadóról szóló 11/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-11-23-tól

25/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletmódosításáról
Hatályos: 2017-11-23-tól

24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-11-23-tól

23/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet
a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének feltételeiről
Hatályos: 2017-10-26-tól

22/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásánakkövetelményeiről, feltételeiről és tilalmárólés a településképi bejelentési eljárásról
Hatályos: 2017-10-26-tól

21/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet
a helyi népszavazás kezdeményezéséről
Hatályos: 2017-10-26-tól

20/2017. (IX. 28. ) számú önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-09-28-tól

19/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015.(VIII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-07-31-től

18/2017. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Hatályos: 2017-08-01-től

17/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-06-29-től

16/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IX.12.) ÖK rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-06-01-től

15/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
Cibakháza közigazgatási területén víziállások létesítésének, és fennmaradásának szabályairól szóló 5/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-06-01-től

14/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2001.(XII. 14.) ÖK. rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-06-01-től

13/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
a temetőről és temetkezésről szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-06-01-től

12/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Hatályos: 2017-06-01-től

11/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről
Hatályos: 2017-06-01-től

10/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Hatályos: 2017-05-31-től

9/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-05-31-től

8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Hatályos: 2017-04-27-től

7/2017.III.30. önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 4/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-03-30-tól

6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014 (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-03-30-tól

5/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet
a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2017. évi térítési díjairól
Hatályos: 2017-03-02-től

4/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Hatályos: 2017-03-02-től

3/2017.(III.02.) önkormányzati rendelete
az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-03-02-től

2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017-03-02-től

1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet
a települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, tiszteletdíjáról és természeti juttatásairól szóló 11/2014. (X. 22.) ÖK rendelet módosításáról
Hatályos: 2017-01-26-tól

18/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hatályos: 2016-12-14-től

17/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016-12-14-től

16/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről
Hatályos: 2016-11-24-től

15/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
a helyi iparűzési adóról szóló 12/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-11-24-től

14/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-09-29-től

13/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közút létesítési és közművesítési hozzájárulás ról szóló 8/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2016-09-29-től

12/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-09-29-től

11/2016.(VII.28.) Önkormányzati rendelet
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-07-28-tól

10/2016. (VII. 27.) Önkormányzati rendelet
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 24/2001. (XII. 14.) ÖK. rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-07-29-től

9/2016.(VI.30.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015.(VIII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-06-30-tól

8/2016.(V.31.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016-05-31-tól

7/2016.(V.31.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-05-31-tól

4/2016.(III.24.) Önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól
Hatályos: 2016-04-01-tól

3/2016.(II.25.) Önkormányzati rendelet
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2016. évi térítési díjakról
Hatályos: 2016-02-25-tól

2/2016.(II.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata gyermekintézményeiben alkalmazandó éves térítési díjakról
Hatályos: 2016-02-25-tól

1/2016.(II.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016-02-25-tól

17/2015.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
Hatályos: 2016-01-01-tól

16/2015.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2016-01-01-tól

15/2015.(XI.19.) Önkormányzati rendelet
A vásárok és a piacok tartásáról
Hatályos: 2015-12-01-tól

13/2015.(IX.10.) Önkormányzati rendelet
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2004.(VII.30.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015-09-25-tól

11/2015.(VIII.7.) Önkormányzati rendelet
Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról
Hatályos: 2015-08-07-tól

10/2015.(VI.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2015-06-26-tól

9/2015.(V.28.) Önkormányzati rendelet
Egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról
Hatályos: 2015-05-29-tól

8/2015.(V.28.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015-05-29-tól

7/2015.(V.28.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2015-05-29-tól

5/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014 (XII.11.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015-02-27-tól

3/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Hatályos: 2015-03-01-tól

2/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2015. évi térítési díjakról
Hatályos: 2015-04-01-tól

1/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015-02-26-tól

15/2014.(XII.11.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos: 2014-12-11-tól

12/2014.(X.22.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014-10-22-tól

11/2014.(X.22.) Önkormányzati rendelet
A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természeti juttatásairól
Hatályos: 2014-10-22-tól

10/2014.(VIII.14.) Önkormányzati rendelet
A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2014.(III.13.) ÖK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Hatályos: 2014-08-14-tól

8/2014.(IV.25.) Önkormányzati rendelet
Az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Hatályos: 2014-04-25-tól

7/2014.(IV.25.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014-04-25-tól

6/2014.(IV.25.) Önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.14.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2014-04-25-tól

4/2014.(II.6.) Önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) ÖK rendelet módosításáról
Hatályos: 2014-02-06-tól

3/2014.(II.6.) Önkormányzati rendelet
A temetőről és temetkezésről
Hatályos: 2014-02-06-tól

19/2013.(XII.19.) Önkormányzati rendelet
A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról
Hatályos: 2014-01-01-tól

17/2013.(XI.21.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013-11-21-tól

14/2013.(X.17.) Önkormányzati rendelet
A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
Hatályos: 2013-10-17-tól

7/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
Hatályos: 2013-03-15-tól

4/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
Hatályos: 2013-03-01-tól

18/2011.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Hatályos: 2011-10-01-tól

13/2011.(V.8.) Önkormányzati rendelet
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
Hatályos: 2011-05-20-tól

13/2010. (XII. 15) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
Hatályos: 2010-12-15-től

7/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
Hatályos: 2010-10-14-tól

6/2008.(III.21.) Önkormányzati rendelet
A háziorvosi körzetek, a fogorvosi körzet, és a védőnői körzetek meghatározásáról
Hatályos: 2008-03-21-től

18/2004.(VII.30.) önkormányzati rendelet
Cibakháza nagyközség Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
Hatályos: 2004-08-01-tól

24/2001.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Hatályos: 2002-01-01-tól