Roma nemzetiségi tábor

A 2017. évi tábor megvalósítása során az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetiségi értékek ápolására,a roma származású,hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását érintő,nyelvi környezetben történő integráció elősegítésére,az anyanyelv ismeretének bővítésére. 2017.07.31.és 2017.08.06.között megrendezésre került,hét napos tábort rendhagyó módon és egyben hagyományteremtő jelleggel kistérségi szintre emeltük: a cibakházi, tiszainokai és tiszaföldvári 7-14 éves korosztályú roma származású,hátrányos helyzetű gyerekekrészvételével valósult meg,összesen 60 fővel, 6 kísérővel,napi 8 óra foglalkoztatással, mely során a gyermekek részére napi egyszeri melegételt (ebédet) biztosítottunk.A tábor programja lehetővé tette a cigány népismeret, a szokások és hagyományok, a multikulturalitás, illetve a cigányzeneelemeinek megismerését. Nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetiségi zenére, szövegolvasásra a gyerekek magyar identitás tudatának fejlesztésére, ezzel lehetőséget biztosítva a társadalmi integrációra, az elfogadásra, a toleranciára és a munkában való tisztességes helytállásra, a gyerekek kooperációban történő játékos feladat elvégzésére. A színes programok az etnikai identitás megőrzésére irányultak. A roma nyelven történő mesék,versek felolvasása,roma hagyományőrző viseletek bemutatása,roma származású művészek festményeit bemutató kiállítás,roma himnusz meghallgatása,roma költők életútjának, munkáságának ismertetése mind a nemzetiségi népismeret bővítését, a nemzetiségi kulturális hagyományoktovábbadását eredményezték.A tábor célja volt a roma nyelvismeret,  nemzettel kapcsolatos ismereteik bővítése,hiszen a hazai oktatási tantervekben hiányosan vannak jelen.A tábor megvalósítása nyelvünk,kulturális hagyományaink,szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolását segítették elő,ezzel hozzájárul Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához,a kultúrák közötti párbeszéd elősegítéséhez,a kulturális javakhoz,eseményekhez, programokhoz való hozzáférésüket.

A tábor során a gyermekek népi-, hagyomány- és természetismeretekkel bővíthették tudásukat, érdeklődési körük kiszélesítését eredményezte a tábor során megismert ismeretanyagok elsajátítása, a játékos módon történő tanulás, szabadidős programok. Az iskolás társaiknak, szülőknek, rokonoknak is elmondták, hogy milyen foglalkozásokon és előadásokon vettek részt, mellyel a szellemi tőkéjük gyarapodott. Az esélyegyenlőség kérdéséről előadás keretében tartott előadónk interaktív beszélgetést, ahol a gyerekek elmondhatták hogyan látják a világot, mik szeretnének lenni, ha nagyok lesznek, valamint az összetartás erejének fontossága kapott nagy hangsúlyt.  A segítők biztosították a tábor időtartama alatt a programok, előadások, étkeztetések gördülékeny lebonyolítását. A tábort követően a roma gyerekek pozitív élményekkel távoztak, melyről a szülők is megerősítettek bennünket. Amennyiben lesz rá mód és lehetőség szeretnénk, ha ezen tábor folytatódhatna, ha jövőre is megvalósulhatna. A tábor támogatóit és a megvalósítással kapcsolatos legfontosabb információkat a település honlapjára, azaz a www.cibakhaza.hu oldalra online is felkerült a sajtóközlemény, ezáltal a lakosság tájékoztatása megvalósult.