Tájékoztató a szennyvíz-csatornaszolgáltatás igénybevételéről

 Tisztelt Felhasználó!

 Tájékoztatom, hogy a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „KKMO-2 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 2.” tárgyú projekt a befejezéséhez közeledik Cibakházán, a próbaüzem elkezdődött, ezért a rákötések megkezdhetőek. A rákötések 2020. november 30-ig talajterhelési díjfizetési kötelezettség-mentesen elvégezhetők.

Amennyiben a lakos a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára 2020. november 30-ig nem köt rá, azt követően minden elfogyasztott ivóvíz m3-re után talajterhelési díjat kell fizetnie, melynek mértéke Cibakházán 1 800 Ft/m3.

A próbaüzem időtartama alatt (várhatóan 2020. szeptember 4-ig) a rákötést nem kell bejelenteni és szennyvíz-csatorna díjat sem kell fizetni. 2020. szeptember 4-ét követően a már megtörtént rákötéseket be kell jelenteni az Szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt. felé. A Szolgáltató a lakossal szolgáltatási szerződést fog kötni.

A 2020. szeptember 4-ét követően történő rákötéseket haladéktalanul be kell jelenteni a BÁCSVÍZ Zrt. részére.

A tisztító idom és az épület közötti, házi szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlan tulajdonosának feladata, melyet kellő szakértelem esetén maga is elvégezhet, vagy szakember megbízásával elvégeztetheti.

A háztartásban keletkező szennyvizet a telekhatártól 1 méterre elhelyezett tisztítóidom alsó, gyárilag kialakított csatlakozási pontján keresztül kell elvezetni a közterületen megépült szennyvízcsatornába, az úgynevezett házi szennyvízcsatorna kiépítésével. A BÁCSVÍZ Zrt. eddig az aknáig veszi át a közterületi csatornákat üzemeltetésre, az ezen belül eső, telekhatáron belüli csatornák az ingatlantulajdonos tulajdonában és üzemeltetésében maradnak. Ennek a tisztító aknának a fenékmélysége maximum 1,2 m lesz, így a belső hálózatnak is legfeljebb ilyen mélysége lehet.

A házicsatorna kiépítéssel egyidejűleg a korábbi szennyvízgyűjtő aknát meg kell kerülni, az a továbbiakban eredeti céljára nem használható, de alkalmazható például csapadékvíz gyűjtésére.

 A házi szennyvízcsatorna az ingatlan része, kezelése, karbantartása, tisztítása, felújítása és esetleges meghibásodásának hibaelhárítása az ingatlan tulajdonosának feladata.

A házi szennyvízcsatorna építése során figyelembe kell venni, hogy:

  • gravitációsan csak terepszint feletti helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetők a telekhatáron megépített tisztító aknába;
  • terepszint alatti létesítményekben, helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott műszaki megoldás (házi átemelő) alkalmazása szükséges. Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a felhasználó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza;
  • szennyvízcsatornába csapadékvizet, állattartásból keletkező csurgalékvizeket, hígtrágyát bevezetni tilos!

Cibakháza, 2020. március 17.

Hegyes Zoltán

                                                                                                                       polgármester

Előzetes tájékoztató csatorna bekötés Cibakháza