Üdvözöljük!

Ma 2024. July 19. Friday Emília névnap van.
Háziorvost keres az Önkormányzat az I. számú körzetébe
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza I. háziorvosi körzetének ellátására, melyhez egyszeri 15 millió forint támogatást is biztosít

Leírás:

Az Önkormányzat 15 millió Ft azonnali, egyszeri, vissza nem térítendő juttatást biztosít a praxisjog és a működési engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a kinevezést követő 30 napon belül, amennyiben az orvos vállalja, hogy legalább 6 évet dolgozik háziorvosként Cibakházán

 

R É S Z L E T E S   P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Cibakháza I. számú háziorvosi körzetének ellátására

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

A háziorvosi körzetben (felnőtt és gyermek) egészségügyi ellátás és iskolaegészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, továbbá egészségfejlesztés céljából; az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (2) – (3) bekezdése szerinti feladatok.

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakör család): egyéb

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Cibakháza I. háziorvosi körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23.)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjv.) esetén a kinevezést követően.

 

Pályázati feltételek:

 • egyetem, általános orvos, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.rendeletben előírt egyéb feltételek szerint,
 • egészségügyi alkalmasság igazolása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

 • orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
 • praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • nyilatkozatok:
  • a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
 • nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.

Illetmény és juttatások:

Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján.

 1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a Cibakháza I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önkormányzat a körzetek ellátását feladat-ellátási szerződés keretében kívánja elsősorban megvalósítani. Az Önkormányzat a háziorvosi körzetek ellátását vállaló orvosok számára az alap NEAK finanszírozáson túl egyszeri 15.000.000 Ft többlet juttatást biztosít a praxisjog és a működési engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a kinevezést követő 30 napon belül, amennyiben az orvos vállalja, hogy legalább 6 évet dolgozik háziorvosként Cibakházán.
 1. Lakás vásárlásához támogatás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése támogatható (50 millió forint)
 1. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására (000.000 Ft pályázható).

 

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZSZOLGÁLLÁS” portálján: 2024. július 1. naptól folyamatos a praxis vagy az állás betöltéséig.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán Polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb információk:

 • Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése” című pályázat keretében felújított háziorvosi rendelőt, valamint az orvosi ellátáshoz szükséges folyamatosan fejlesztett technológiai-műszaki eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem közüzemi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.
 • Cibakháza állandó lakossága: 3834 fő, ebből az ellátandó körzet 1445 kártyaszámmal rendelkezik.
 • A praxisban tapasztalt körzeti ápoló segíti a munkát. Tanyagondnokok, szociális gondozók segítenek a külterületen élők ellátásában.
 • Központi ügyelet van, amelyben a részvétel önkéntes.
 • Szolgálati lakás egyeztetés tárgyát képezi.
 • A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Hegyes Zoltán polgármesternél 56/477-001 mellék telefonszámon, vagy személyesen.

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kiemelt hírek

Települési hírek
Szelektív- és zöld hulladék gyűjtési időpontok

Programajánló

Nincs program

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség