Védőnőt keres az Önkormányzat a II. számú körzetébe
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza II. számú védőnői körzetének ellátására.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása, az oktatási és nevelési intézményekben (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában is betölthető. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a kinevezést követően. Vállalkozási formában a feladat ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, várhatóan 2022. július 1. naptól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkahely:

Cibakháza II. számú védőnői körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23.)

Pályázati feltételek:

 • egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél), a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerint,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt, cselekvőképesség,
 • érvényes MESZK tagsági kártya, érvényes működési engedély,
 • egészségügyi alkalmasság igazolása,
 • koronavírus elleni védőoltás, a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti felvételének megléte. A védőoltás felvételének igazolását a pályázathoz nem kell csatolni, de az 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti valamely igazoló dokumentum, igazolvány bemutatása az állás betöltésének feltétele.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • területi védőnői ellátásban szerzett 1-3 éves gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány,
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia.

A pályázathoz csatolni kell:

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által kiállított igazolvány másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • nyilatkozatok:
  • a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
 • nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.

Illetmény és juttatások: Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és megállapodás az irányadó (védőnői szakdolgozói bértábla), vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladat ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján,

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadó, kiemelt egészségügyi szakdolgozói bérezés.

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján: 2022. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai, vagy elektronikus úton illetve személyesen is be lehet nyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. e-mail: hivatal@cibakhaza.hu

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk: A védőnői álláshely a II. számú körzetben nyugdíjazás miatt üresedett meg, az I. számú körzet betöltött. Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk.

A védőnői szolgálat „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése” című pályázat keretében 2018-ban a felújított orvosi rendelőben található. Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi. Cibakháza a Tisza folyó bal partján fekszik, a folyó szabályozása után megmaradt holtág a nyugodt kikapcsolódást, horgászást, túrázást, és számos lehetőséget biztosít a vízi sportok kedvelőinek is.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Hegyes Zoltán polgármesternél 56/477-001 telefonszámon, vagy személyesen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

További hírek

Programok

Nyári táborok 2022

2022. június 27.

Tiszazugi civil szervezetek vetélkedő

2022. július 08.

Juniális és Gyermeknap

2022. június 30.

Pünkösdi Néptánc Találkozó és Táncház

2022. június 06.