Fotó: Internet
2022. május 18.

Védőnőt keres az Önkormányzat a II. számú körzetébe

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza II. számú védőnői körzetének ellátására.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása, az oktatási és nevelési intézményekben (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában is betölthető. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a kinevezést követően. Vállalkozási formában a feladat ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, várhatóan 2023. január 1. naptól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkahely:

Cibakháza II. számú védőnői körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23.)

Pályázati feltételek:

 • egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél), a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerint,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt, cselekvőképesség,
 • érvényes MESZK tagsági kártya, érvényes működési engedély,
 • egészségügyi alkalmasság igazolása,
 • koronavírus elleni védőoltás, a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti felvételének megléte. A védőoltás felvételének igazolását a pályázathoz nem kell csatolni, de az 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti valamely igazoló dokumentum, igazolvány bemutatása az állás betöltésének feltétele.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • területi védőnői ellátásban szerzett 1-3 éves gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány,
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia.

A pályázathoz csatolni kell:

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által kiállított igazolvány másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • nyilatkozatok:
  • a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
 • nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.

Illetmény és juttatások: Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és megállapodás az irányadó (védőnői szakdolgozói bértábla), vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladat ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján,

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadó, kiemelt egészségügyi szakdolgozói bérezés.

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján: 2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai, vagy elektronikus úton illetve személyesen is be lehet nyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. e-mail: hivatal@cibakhaza.hu

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk: A védőnői álláshely a II. számú körzetben nyugdíjazás miatt üresedett meg, az I. számú körzet betöltött. Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk.

A védőnői szolgálat „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése” című pályázat keretében 2018-ban a felújított orvosi rendelőben található. Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi. Cibakháza a Tisza folyó bal partján fekszik, a folyó szabályozása után megmaradt holtág a nyugodt kikapcsolódást, horgászást, túrázást, és számos lehetőséget biztosít a vízi sportok kedvelőinek is.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Hegyes Zoltán polgármesternél 56/477-001 telefonszámon, vagy személyesen.

Cikkek hasonló témában:

2022.október 4.
Álláslehetőség
Nagyközségi Művelődési Ház vezetői beosztás pályázat.
2022.május 18.
Háziorvost keres az Önkormányzat a II. számú körzetébe
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza II. háziorvosi körzetének ellátására.
2022.május 18.
Háziorvost keres az Önkormányzat az I. számú körzetébe
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza I. háziorvosi körzetének ellátására

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!