Üdvözöljük!

Ma 2024. June 14. Friday Vazul névnap van.
Közlemény
2022. évi iskoláztatási támogatás
Tájékoztató a támogatás feltételeiről

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával iskoláztatási támogatás bevezetéséről döntött.

Az általános iskola 1-8. osztályos tanulókra vonatkozóan, az alábbiak szerint nyújt iskoláztatási támogatást:

  • Iskoláztatási támogatásban részesíthető Cibakházán életvitelszerűen élő, és lakcímmel rendelkező a gyermek tartására köteles személy, akinek a gyermeke az általános iskola 1-8. osztályos tanulója.
  • A támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét (jelenleg: 142 500 Ft).
  • A támogatás évente egy alkalommal adható, a gyermek tartására köteles személy kérelme alapján, amelyhez a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.


A támogatás összege:

  • általános iskolás gyermekek esetén gyermekenként 15 000,- Ft.

A támogatás kifizetése elsősorban bankszámlára utalással, amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik bankszámlával, akkor a házipénztárból készpénzben történik.

A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik.

Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmet legkésőbb 2022. november 15. napjáig lehet benyújtani. A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ.

A kérelmekhez csatolni kell:

  • a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek általános iskolai tanuló,

(FIGYELEM! Akinek gyermeke(i) a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola tanulója(i), abban az esetben nem kell az igazolást megkérni az intézménytől, mert azokat a kérelem benyújtását követően az önkormányzat hivatalból beszerzi!),

  • az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat,
  • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása.

 

Bővebb tájékoztatás kérhető és formanyomtatvány igényelhető a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján személyesen, vagy telefonon a 06-56/477-001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen.

Melléklet:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közlemény
Tájékoztatás Iskoláztatási Támogatás kibővítéséről
Közlemény
A középfokú oktatási intézményben tanuló gyermekek részére is lehet iskoláztatási támogatást igényelni a 2023. évben
Közlemény
Tájékoztatás 2023. évi iskoláztatási támogatásról
Települési hírek
Tájékoztató rendkívüli települési támogatás kifizetéséről

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség