Üdvözöljük!

Ma 2024. May 30. Thursday Janka, Zsanett névnap van.
Közlemény
Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények
Fotó: 24.hu
Tájékoztatás a kedvezmény igénybevételéről.

A 2022. szeptember 10. napján hatályba lépett jogszabálymódosítás értelmében családi fogyasztói közösség: ha az ingatlanban egy földgáz mérőóra van felszerelve, de az adott ingatlanon belül több lakás rendeltetési egység található a kedvezményes földgáz többletmennyiség igénybevétele céljából.

Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Az OTÉK 105. § (1) bekezdése alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell

A hatósági bizonyítvány kiállításához kérelmet szükséges benyújtani a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjéhez

 

  • személyesen ügyfélfogadási időben 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. címen,
  • postai úton a levelet a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. számra kell címezni,
  • e-mailben: jegyzo@cibakhaza.hu címre kell a kérelmet a kérelmező aláírásával ellátva csatolt fájlként szkennelve elküldeni.

  

A kérelemben a hatósági bizonyítványt kérelmező adatain (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) kívül, a kérelmezett ingatlan címe kell, hogy szerepeljen, amelyen több, de legfeljebb négy (azaz 2, 3 vagy 4) önálló lakás rendeltetési egység található.

A hatósági bizonyítványt annak célszerű kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, emiatt a kérelem benyújtását követő 8 napon belül az ingatlan megtekintésre kerül, hogy az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek az OTÉK 105-§ -ban foglaltaknak megfelelnek-e.

Amennyiben az ingatlanon található kérelmezett lakás rendeltetési egységek az OTÉK 105-§ -ban foglaltaknak megfelelnek, a hatósági bizonyítvány kiállításra kerül. A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

A lakossági fogyasztó a kedvezményezett mennyiség és az ingatlan lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult kedvezményes áron földgázt vételezni.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató észleli, hogy az ingatlanon lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró jegyző felé jelzi. Ha az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el a felhasználóval.

 

Bővebb tájékoztatás a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető (Tel: 56-477-001).

Címkék:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Nincs kapcsolódó hír

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség