Üdvözöljük!

Ma 2024. July 14. Sunday Örs, Stella névnap van.
Közlemény
Pályázati felhívás Cibakházán működő civil szervezetek 2023. évi támogatására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakházán működő helyi civil szervezetek 2023. évi támogatására.

A támogatás célja a helyi civil szervezetek rendezvényeinek, működési céljainak megfelelő tevékenységük támogatása, pályázati lehetőségeik elősegítése, az önkormányzat 2023. évi költségvetésben megállapított pénzügyi keret összegének a figyelembevételével.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy segítse a közösségek megerősödését, gazdagítsa a település közművelődéssel, kultúrával és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak a körét, teret biztosítson a természet és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét.

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be Cibakháza Nagyközség területén működő, Magyarországon nyilvántartásba vett és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő civil szervezet: egyesület, alapítvány (civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével -, valamint az alapítvány), melynek a székhelye/telephelye Cibakháza nagyközségben található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek minősülő szervezettel rendelkezik, mely tevékenységét a településen folytatja.

 A fentieken kívül pályázatot nyújthat be azon civilszervezet, akik megfelel a következő feltételeknek:

 • A pályázó vagy jogelődje legalább 2 éve folytat tevékenységet a településen.
 • A tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet nyújt be.
 • A pályázónak nincs lejárt köztartozása.
 • A pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt.
 • Nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.
 • A támogatott program résztvevőinek több mint fele helyi lakos.
 • A pályázó aktívan részt vesz a település közösségi életében.

Nem pályázathatnak:

 • a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
 • a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
 • a biztosító egyesületek;
 • magánszemélyek,
 • a közhasznú társaságok, non profit társaságok.

A pályázat célja:

 • a szervezetek tevékenységének segítése,
 • a szervezetek működési kiadásainak támogatása,
 • a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 50%-át,
 • helyi rendezvények, mérkőzések megszervezésének támogatása, évfordulók támogatása,
 • a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka támogatása,
 • a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzésének támogatása,
 • közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek támogatása,
 • a lakosság művelődésének, egészségvédelmének, sportolásának támogatása,
 • az esélyegyenlőség megteremtése.

Támogatás igényelhető az alábbiakra:

 • Civil szervezet rendezvényeinek, kirándulásainak támogatására
 • Közbiztonság elősegítésére szolgáló eszközök beszerzésére, vásárlására
 • Egészségügyi, egészségvédelemmel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére, felszerelések vásárlására
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére, felszerelés vásárlására
 • Civil szervezet más pályázatainak a támogatására, legfeljebb az önerő 50%-ának mértékéig
 • Sportrendezvényhez.

Támogatás nem adható:

 • Azon szervezet részére, amely a költségvetésből előre tervezett módon már támogatásban részesül.
 • Politikai rendezvény támogatására.
 • Olyan civil szervezet részére, amely a korábbi években kapott támogatás összegével nem számolt el.
 • Olyan civil szervezet részére, amely a korábbi években kapott támogatás összegét nem az igényelt célnak megfelelően használta fel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a civil szervezet adatait (név, székhely, ennek hiányában levelezési cím, taglétszám),
 • a képviselő nevét, elérhetőségét,
 • a támogatandó tevékenysége rövid leírását,
  • költségvetését,
  • az igényelt támogatás összegét.

Forrása: 600 000,- Ft.

A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás.

A szervezet részére adható támogatás maximális összege: 50 000,- Ft.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. június 15.

A hiányosan benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolja.

A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi, Szociális és Településüzemeltetési Bizottság 2023. június 30-ig véleményezi. Az elbírálásánál elsőbbséget élvez az a civil szervezet, amely aktívan részt vesz a település mindennapi életében. A döntést a Képviselő-testület hozza meg és 8 napon belül értesíti a pályázókat. Az elnyert támogatás összegét a szervezet képviselője a kézhez vett döntés birtokában a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában átveheti.

A támogatás felhasználásáról a civil szervezet képviselője beszámolót készít, melyet 2023. december 15-ig kell a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságra eljuttatni a Bizottság elnökének címezve.

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Pályázatok
Hamarosan új utcák kapnak szilárd útburkolatot Cibakházán
Pályázatok
Turisztikai fejlesztések
Települési hírek
Folytatódik a bölcsőde építése
Intézményi hírek
A DM – Nap gyermekei pályázatán idén is nevezett óvodánk
Közérdekű
Kamaszfesztivál 2023
Települési hírek
Újabb szép eredmény a cibakházi pályázatoknál
Települési hírek
Sikeres pályázat
Pályázatok
Újabb útépítések Cibakházán
Települési hírek
Felelős állattartás pályázat
Pályázatok
Fejlesztés a polgármesteri hivatal épületében

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség