Fotó: Internet
2022. december 3.

Szociális célú tűzifa

Folyamatos az igények elbírálása és a tűzifa kiosztása.

A helyi önkormányzatok 2022. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés szerint ismét sikeresen pályázott az Önkormányzat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú mellékletének I. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.

A Belügyminisztérium a BMÖGF/349-6/2022. iktatószámú támogatói okiratban 9.867.900 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot, melyet 444 erdei m3 keménylombos tűzifavásárlásra használhat fel.

A szociális célú tűzifa megállapítása iránti kérelmet a helyi önkormányzati rendelet szerint 2022. november 2. naptól 2022. november 30. napjáig lehetett benyújtani a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő lejárta után már nem lehet kérelmet elfogadni. A kérelmek elbírálásáról a Pénzügyi, Szociális és Településüzemeltetési Bizottság a kérelem benyújtási határidőt követően, legkésőbb 2023. február 15. napjáig dönt.

A tűzifát az önkormányzat a NEFAG Nagykunsági, Erdészeti és Faipari Zrt-től vásárolta meg. A NEFAG Zrt. eddig 200 m3 tűzifát tudott Cibakházára leszállítani.

Az elbírálás és a tűzifa kiosztás – a kapacitások függvényében – folyamatosan történik. 

A tűzifa nem idegenítő el, másnak nem adható át, azt kizárólag saját célra használhatja fel a jogosult.

Önkormányzat ellenőrizni fogja, hogy a kérelmező Cibakházán bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és a lakása fával fűthető-e, valamint az átvett tűzifa az ingatlana területén fellelhető-e.

Amennyiben a kérelmező a rendelet alapján részére biztosított tűzfát értékesítette, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 17.500 Ft/m3 + áfa, valamint a szállítás költségének visszafizetésére lesz kötelezve és ezzel kizárja magát a következő évekre való tűzifa jogosultságból.

2023. február 15-ig minden jogosult meg fogja kapni a tűzifát, addig is szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

 

 

 

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!