2021. október 1.

Tájékoztató nevelési támogatásról és az Iskoláztatási támogatás módosításáról

A bölcsőde és az óvodakezdés sok esetben komoly anyagi terhet jelent a szülőknek, mely miatt nevelési támogatás bevezetéséről döntött Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával.

Iskoláztatási, nevelési támogatásban részesíthető a településen életvitelszerűen élő, és lakcímmel rendelkező a gyermek tartására köteles személy, akinek a gyermeke:

 • bölcsődei, óvodai nevelésben részesül,
 • általános iskola 1-8 osztályos tanulója,
 • középfokú iskola nappali oktatási rendje szerint 9-13 évfolyamon tanul,
 • felsőfokú iskola nappali rendszerű oktatási rendje szerint tanul.

A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét (jelenleg: 142 500 Ft).

  A támogatás összege:

 • bölcsődés, óvodás gyermekek esetén gyermekenként 10.000,- Ft.,
 • általános és középfokú iskolás gyermekek esetén gyermekenként 15.000,- Ft.,
 • nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók esetén 20.000,- Ft.

A támogatás évente egy alkalommal adható, a gyermek tartására köteles személy, vagy a nagykorú gyermek kérelme alapján, amelyhez a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani 2021. november 15. napig, a HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

A kérelmekhez csatolni kell:

 • a bölcsőde, óvoda igazolását arról, hogy a gyermek az intézményben gondozásban, nevelésben részesül,
 • a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója,

(FIGYELEM! Akinek gyermeke(i) a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzati Bölcsődében, vagy a Cibakházi Napsugár Óvodában nevelésben részesül, illetve Cibakházi Damjanich János Általános Iskola tanulója(i), abban az esetben nem kell az igazolást megkérni az intézménytől, mert azokat a kérelem benyújtását követően hivatalból szerezzük be!),

 • aktív, nappali hallgatói jogviszony igazolást felsőfokú iskolások esetében,
 • az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat
 • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása.

Bővebb tájékoztatás kérhető és formanyomtatvány igényelhető a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján kérhető személyesen, vagy igényelhető telefonon a 06-56/477-001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen.

A 2021/2022-es tanévre valamennyi tanulónak eredményes felkészülést és sok sikert kívánok!

Cibakháza, 2021. szeptember 29.

Hegyes Zoltán
polgármester

 

> KÉRELEM LETÖLTÉSE <

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!