Üdvözöljük!

Ma 2024. June 14. Friday Vazul névnap van.
Közlemény
TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA TÁMOGATÁSRÓL
A kérelmet 2023. október 2. naptól 2023. október 31. napig lehet benyújtani a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz!

A Belügyminisztérium 9.347.200 Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesítette Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatát, melyet összesen 320 erdei m3 keménylombos tűzifavásárlásra használhatunk fel. A tűzifa árak jelentős emelkedése miatt ez a mennyiség az előző évihez képest 28 %-kal, azaz 124 erdei köbméterrel kevesebb.

Az önkormányzat a szociális célú tűzifát a pályázati kiírás és az ide vonatkozó helyi önkormányzati rendelete alapján elsősorban szociális rászorultság alapján, annak a személynek biztosíthatja, aki Cibakházán bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és akinek a lakása fával fűthető, ezen felül

 • aktív korúak ellátására vagy
 • időskorúak járadékára vagy
 • rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra vagy
 • ápolási díjra vagy
 • közgyógyellátásra vagy
 • fogyatékossági támogatásra jogosult vagy
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy
 • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának javaslata alapján létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, szociális célú tűzifa nem ítélhető meg! Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa. Amennyiben Cibakházán állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy mindkét címére nyújt be kérelmet, csak az a cím vehető figyelembe, ahol a kérelmező életvitelszerűen él.

A kérelemhez csatolni kell:

 • az aktív korúak ellátását, vagy az időskorúak ellátását, vagy az ápolási díjat, vagy a közgyógyellátást, vagy a fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolatát,
 • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók összes jövedelméről, bevételéről szóló igazolásokat,
 • a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet igazoló iratot (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.).

Amennyiben a kérelmező nem csatolja a mellékleteket, a kérelme elutasításra kerül!

A kérelmet 2023. október 2. naptól 2023. október 31. napig lehet benyújtani a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz! A határidő elmulasztása jogvesztő!

Az önkormányzat tűzifával igyekszik hozzájárulni a téli hónapokban, azon szociálisan rászorult személyek lakóépülete fűtéséhez, akik önhibájukon kívül nem tudnak teljes mértékben gondoskodni a téli szilárd tüzelőanyagok beszerzéséről.

Bővebb tájékoztatás és a kérelem formanyomtatvány igényelhető a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.) személyesen, vagy telefonon a 06-56/477-001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen, valamint letölthető a www.cibakhaza.hu internetes oldalról is.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Címkék:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közlemény
Tájékoztató a szociális célú tűzifa kérelmek elbírálásáról
Közlemény
Szociális célú tűzifa
Települési hírek
Folyamatos a szociális tűzifával kapcsolatos kérelmek elbírálása
Települési hírek
Szociális célú tűzifa támogatás
Települési hírek
Új közlemény jelent meg
Közlemény
Szociális tűzifa támogatás
Közlemény
Szociális tűzifaosztás
Települési hírek
Kevés a szociális tűzifa?
Települési hírek
Tájékoztatás szociális tüzelőanyag támogatás igényléséről

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség