2021. június 17.

Védőnői pályázati felhívás

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza II. számú védőnői körzetének ellátására.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása, az oktatási és nevelési intézményekben (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza).

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában is betölthető. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a kinevezést követően, várhatóan 2021. szeptember 1. naptól. Vállalkozási formában a feladat ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 Munkahely:

 • Cibakháza II. számú védőnői körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23.)

Pályázati feltételek:

 • egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél),
 • egészségügyi alkalmasság,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • területi védőnői ellátásban szerzett 1-3 éves gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány,
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által kiállított igazolvány másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, illetve nyílt, vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását.

Illetmény és juttatások:

Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadó (védőnői szakdolgozói bértábla), vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladat ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján,

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

 A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai, vagy elektronikus úton illetve személyesen is be lehet nyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. e-mail: hivatal@cibakhaza.hu

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Hegyes Zoltán polgármesternél 56/477-001 telefonszámon, vagy személyesen.

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!