Meghosszabbították az egyszeri fűtéstámogatási kérelmek bengyújtási határidejét

dec 8, 2021 | Hírek

Tisztelt Ügyfelünk!

 Tájékoztatjuk, hogy a képviselő-testület tegnapi döntése alapján 2021. december 10-én (péntek) 12:00 óráig még lehet kérelmet benyújtani az egyszeri fűtéstámogatás iránt.

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2021. december 7-én történt módosítása értelmében az egyszeri fűtéstámogatás iránti kérelmet 2021. december 10-én (péntek) 12:00 óráig lehet benyújtani.

 A rendelet szerint egyszeri fűtési támogatásban részesíthető:

  • a Cibakházán életvitelszerűen élő, és lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló kérelmező.
  • Az egyszeri fűtéstámogatás ingatlanonként komfort nélküli (legalább 12 m2-­t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson kívül WC (árnyékszék) használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított), vagy annál magasabb komfort fokozatúnak megfelelő lakásra, egy személynek biztosított támogatás, melyet évente egy alkalommal lehet megállapítani, a háztartásban élő személyek számától függetlenül.
  • Nem jogosult az egyszeri fűtéstámogatásra a jogcímnélküli lakáshasználó és az a kérelmező, akinek az önkormányzat szociális tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít.
  • A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét (jelenleg 285 000 Ft/hó).
  • Az egyszeri fűtéstámogatás összege 15 000 Ft, melytől a döntésre jogosult mérlegelési jogkörében eltérhet.
  • A támogatás megállapítása iránti kérelmet a következő (letölthető) formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat.

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

LETÖLTHETŐ KÉRELEM NYOMTATVÁNY:
>KÉRELEM EGYSZERI FŰTÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ<

 

Összes bejegyzés

Share This