Mi a célunk? I.

jún 26, 2021 | Horgászturizmus

 

Honlapunkon új sorozatot indítunk, amelyben röviden összefoglaljuk, hogy mik a céljaink, milyen turizmust szeretnénk megvalósítani Cibakházán. Sorozatunk első részében azokról az általános (de mégis fontos) célokról lesz szó, amelyek minden turisztikai formára egyformán jellemzőek, amelyek az általános kereteit határozzák meg a turizmusnak.

Általános célkitűzések

A cibakházi turizmus fejlesztésének átfogó célja a természeti környezetre és a település adottságaira alapozott, differenciált, vízi és vízhez kötődő, a természeti környezet adottságait bölcsen használó turisztikai kínálat kialakításával és értékesítésével a település turizmusának megteremtése és komplex fejlesztése, a település társadalmi-gazdasági folyamatainak javítása.

Azt kimondhatjuk, hogy Cibakházán nincs sok lehetőség a gazdasági felemelkedésre, és ezáltal a település megtartóerejének a növelésére. Lehet bízni a csodában (az épülőben lévő autópálya mellé települő nagyobb cégek közül egy talán Cibakot választja), de nem ez a reális út a fejlődéshez. A fejlődés kulcsa a természeti környezetre és a meglévő adottságokra felépített turizmus, akkor is, ha jelenleg ebben nem mindenki hisz.

A turizmus fejlesztése azonban rögös úttá is válhat, hiszen a nem megfelelően megtervezett és kivitelezett (vagy akár a spontán, irányítás nélkül fejlődő) turizmusnak számos káros hatása is lehet, amik elsősorban a lakosság felé csapódnak le.

Ezt kell bölcs tervezéssel megelőzni, és egy olyan öko-jellegű turizmust létrehozni, amely nem éli fel, nem teszi tönkre a környezetét (sem az építettet, sem a természetit), nem teremt visszatetszést a helyi lakosságban, ugyanakkor jövedelem-kiegészítést garantál a szolgáltatóknak, vagyis javítja a jövedelmi viszonyokat, hosszabb távú célokat ad, és ezzel növeli a település megtartó képességét (csökkenti az elvándorlást, elnéptelenedést).

Ezen fő irányelvek mentén próbáljuk kialakítani és fejleszteni a cibakházi turizmust, és szeretnénk, ha az alábbi elképzelések rövidesen, néhány éven belül megvalósulnának:

  • A holtágra épülő, vízi és vízhez kötődő turisztikai formák gazdasági jelentősége megyei szinten is elismertté válik, és jelentős szerepe lesz a település életében.
  • A turisztikai kínálat integrált fejlesztése révén Cibakháza önálló imázzsal rendelkező fontos és ismert turisztikai célponttá válik, ahol nem a tömegturizmus, hanem a kisebb létszámú minőségi turizmus a meghatározó.
  • A holtág jelenlegi állapotát fenn kell tartani, a vízminőséget károsan befolyásoló hatásokat csökkenteni kell. Ki kell alakítani az integrált, a közösségi érdekeket is hangsúlyosan figyelembe vevő vízgazdálkodást.
  • A turizmushoz kapcsolódóan egy olyan szervezeti rendszert kell kialakítani, amely a helyi szolgáltatók érdekeit védi, valamint a minőségi turizmus fejlesztését támogatja. Ezzel párhuzamosan meg kell teremteni a turizmus együttműködési és minőségbiztosítási rendszereit.
  • A turizmus a lakosság számára hosszú távú alternatív bevételi forrást jelentsen.

Mindezen irányelvek alapján dolgozunk folyamatosan a fejlesztéseken, de más az elején le kell szögezni, hiába jó a cél, az önkormányzat önmagában ezt nem tudja megvalósítani. kellenek hozzá szolgáltatók, kellenek hozzá befektetők, mégpedig lehetőség szerint helyiek. Vagyis kell a lakosság segítsége, kell a lakosság részvétele.

Mert a turizmus fejlesztése csak így képzelhető el és valósítható meg. 

Természetesen a kérdéseiket továbbra is várjuk, és a véleményükre, észrevételeikre is kíváncsiak vagyunk, valamint személyes konzultációra is lehetőséget tudunk biztosítani.

E-mail címünk: horgaszturizmus@cibakhaza.hu

Összes bejegyzés

Share This