Osztálykép

4.a Dékány Mária oszt. főnök, bábjáték a járási kulturális intézménynél.

Osztályképek

Ez a kép a karcagi őrsvezetőképző táborban készült . Állósor, balról a harmadik Bálint Ilona.

Osztályképek

1977-78 körül készült a kép. Dr. Berényi István tanár úr, Herkó László, Barta István, Herkó Levente, Nagy Dániel, Ferenczi József, Beck Csilla, Pápai István, Fekete Krisztina, Szántai Anita, Kozáry-Biczó Katalin, Barta Enikő, Gál Erika, Bata István, Szirom Szilvia, Kelemen Tünde Márta, Kulik Katalin, Bata Tibor, Rózenberszki Andrea, Tompa Erzsébet, Zombor Mariann, Fekete Robert, Kollár Zsuzsanna, Lopocsi László, Sánta Mária, Bánkutiné Kiss Mária, Hollóczki Szilvia és Baranyi Sándorné

Osztályképek

Templom iskola, Berta Margit tanító néni, 2. osztály: Hír Mónika, Cseh János és Bányai Sándorné