2017. december 22.

TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00007 Önkormányzati intézmények környezettudatos, energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán

Kedvezményezett neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00007

A projekt címe: Önkormányzati intézmények környezettudatos, energiafelhasználást csökkentő korszerűsítése Cibakházán

A támogatás összege: 98 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A Projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 1.- 2018. október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés keretében az Idősek otthona, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. (hrsz.:13) és Polgármesteri hivatal, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. (hrsz.: 18) épületeit egy újonnan épülő központi biomassza kazánházból tervezi önkormányzatunk fűteni a helyben elérhető, megújuló energiaforrások hasznosítása által. A beruházás keretében kiépítésre kerül egy telken belüli fűtő távvezeték hálózat és egy új központi kazánház (Szabadság tér 6. szám alatti ingatlan végében).

A tervezési munkával érintett épületek rendelkeznek központi fűtési rendszerekkel, melyekhez a fűtési távvezeték hálózat hőcserélővel csatlakoztatható. A fejlesztés megújuló energiapotenciál kiaknázására irányul és helyi nyersanyagokat használ fel, hozzájárulva ezzel a gazdasági fejlődéshez.

A Polgármesteri Hivatal és a Gondozási Központ biomassza alapú fűtésének kialakítása központi kazánház és fűtő távvezeték hálózat kiépítése hozzájárul a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez, az önkormányzat közcéllal működtetett intézmények primerenergia-felhasználásának csökkenéséhez és az abból adódó ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt hosszú távú következményei közé tartozik a település önkormányzati intézményeinek legalább részleges függetlenedése a fosszilis energiahordozóktól, a közüzemi költséges csökkentése, megújuló részarány növelése, CO2 kibocsátás csökkentése, példamutatás és szemléletformálás.

A beruházás vonatkozásában a Támogatási Szerződés 2017.08.21-én lépett hatályba.

A beruházás jelenlegi állapota:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala 2017. október 27-én, N-09/EPU/00616-10/2017 ügyiratszámmal, IR 000424787/2017 ÉTDR iratazonosítószámmal az 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. szám alatti 18 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő kazánház épület építési engedélyt megadta.

Projekt előkészítés keretében elkészültek a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges műszaki leírások, alaprajzok, engedélyezési tervdokumentáció, költségbecslések, a bevonni kívánt épületek energetikai tanúsítványai, összeállításra került a Projekt Terv, Indikátorszámítás és Pénzügyi mutató számítás.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A műszaki ellenőr tevékenység elvégzésére és a közbeszerzési tanácsadói (közbeszerzési lebonyolítói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói) tevékenységének elvégzésére a szerződést megkötöttük, a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása a napokban megkezdődik. A nyertes ajánlattevővel kivitelezési szerződést fog kötni önkormányzatunk, az ünnepélyem munkaterület átadására ezt követően kerül sor.

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!