2017. december 22.

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00022 – Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése

Kedvezményezett neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00022

A projekt címe: Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése

A támogatás összege: 40 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A Projekt megvalósításának időszaka: 2017. augusztus 1.- 2018. október 31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztendő két háziorvosi, egy fogorvosi és két védőnői szolgálatnak helyt adó orvosi rendelő épülete Cibakháza nagyközség központjában található (Szabadság tér 23/B. szám alatt, hrsz.: 498/1). Jelen beruházás keretében a központi orvosi rendelő felújítása, nyílászáróinak cseréje, labor helyiség kialakítása, az épület hőszigetelése, akadálymentesítése valósul meg.

A projekt közvetlen célja az egészségügyi alapellátó épület szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, az ellátás színvonalas működtetése, valamint az ahhoz kapcsolódó személyi, tárgyi feltételek minőségének javítása. A projekt megvalósítása hozzájárul a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez, így elérve az egyenlőtlenségek mérséklését. Az egyik célkitűzése, hogy a településen eddig nem, vagy csak ritkán elérhető szakrendelések (többek között fül-orr-gégészeti, nőgyógyászati szakrendelés) minél gyakoribb elhelyezéséhez, valamint a szűrővizsgálatok elvégzéséhez korszerű körülményeket biztosítson. Ezen túlmenően hosszú távú célja a fejlesztésnek a települési laboratóriumi háttér létrehozása, amely lehetőséget nyújtana a kisebb laborvizsgálatok helyben történő elvégzésére.

A beruházás vonatkozásában a Támogatási Szerződés 2017.07.12-én lépett hatályba. A fejlesztés nem építési engedély köteles tevékenység.

 

A beruházás jelenlegi állapota:

Az engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A műszaki ellenőr tevékenység elvégzésére és a közbeszerzési tanácsadói (közbeszerzési lebonyolítói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói) tevékenységének elvégzésére a szerződést megkötöttük, a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása a napokban megkezdődik. A nyertes ajánlattevővel kivitelezési szerződést fog kötni önkormányzatunk, az ünnepélyem munkaterület átadására ezt követően kerül sor.

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!