Tájékoztató

Cibakháza közigazgatási területén földgáz szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások téli rezsicsökkentés igénylésével kapcsolatban

Tisztelt Igénylő!

Tájékoztatom, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) határozatában foglaltak szerint a település területén a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes földgázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A Kormányhatározat alapján háztartásonként 1 darab, a melléklet szerinti igénybejelentést nyújthat be, illetve igénybejelentő nyilatkozatot vehet át önkormányzatunk 8-as számú szociális-, munkaügyi-, hatósági- és önkormányzati irodájában legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton Önnek meg kell jelölnie az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült a 37/2018. (III. 8.) Kormányrendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozást segítő juttatásban.

Az elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre és a támogatásra sem.

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítjuk, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtott be igénybejelentést az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatra hivatkozással, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadjuk be.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben. A vizsgálat eredményeképp a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vizsgálati összefoglaló adatlapot állít ki, melyet megküld a vizsgált háztartás helye szerint érintett önkormányzat részére. A vizsgálat lefolytatására a támogatás felhasználásának végső határidejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Kérem fentiek megértését és tudomásulvételét!

Cibakháza, 2018. augusztus 21.

Török István
jegyző

> IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZAT LETÖLTÉSE <