Tájékoztatás Iskoláztatási Támogatási kérelem határidejének meghosszabbításáról

szept 2, 2021 | Hírek

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az iskoláztatási támogatási kérelmek beadási határidejének meghosszabbításáról 2021. szeptember 15. napig, egyéb feltételek változatlanul maradtak.

A járvány miatt a tanév minden családnak nagy kihívást jelentett. A digitális oktatás a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is igazi próbatétel volt. A gyerekek otthona iskolává vált, a szülőknek kellett segíteni a tanulást, tanárok új technikákkal próbálták megragadni a figyelmet, online kellett megtartaniuk az órákat. A gyerekek nem találkozhattak barátaikkal, osztálytársaikkal. Elmaradtak a közös játékok, a beszélgetések és új barátságok sem alakultak ki. Ebben a rendkívüli helyzetben minden cibakházi gyermek, szülő és tanár megérdemli a legnagyobb elismerésünket. Köszönet jár érte, hogy a korlátozások mellett is sikerrel teljesítették az évet!

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében rendkívüli iskoláztatási támogatás bevezetéséről döntött Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával, az alábbi feltételekkel:

  • Iskoláztatási támogatásban részesíthető a településen életvitelszerűen élő, és lakcímmel rendelkező a gyermek tartására köteles személy, akinek a gyermeke általános iskola 1-8. osztályos tanulója, középfokú iskola nappali oktatási rendje szerint 9-13. évfolyamon tanul.
  • A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét (jelenleg: 142.500 Ft).
  • A támogatás évente egy alkalommal adható, a gyermek tartására köteles személy vagy a nagykorú gyermek kérelme alapján, amelyhez a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás összege gyermekenként 15 000,- Ft. A támogatás kifizetése házipénztárból készpénzben, vagy bankszámlára utalással történik.

Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmet 2021. július 1. naptól 2021. szeptember 15. napig lehet benyújtani. A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

A rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelemhez csatolni kell:

  • a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója,
  • az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat,

(FIGYELEM! Akinek gyermeke(i) a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola tanulója(i), abban az esetben nem kell az igazolást megkérni az iskolától, mert azokat a kérelem benyújtását követően hivatalból szerezzük be!)

  • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása.

Bővebb tájékoztatás kérhető és formanyomtatvány igényelhető a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján kérhető személyesen, vagy igényelhető telefonon a 06-56/477-001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen.

A 2021/2022-es tanévre valamennyi tanulónak eredményes felkészülést és sok sikert kívánok!

Cibakháza, 2021. szeptember 1.

Összes bejegyzés

Share This