Fejlesztések útján

Egyre többen figyelnek fel az Önkormányzat holtággal kapcsolatos fejlesztési törekvéseire. A holtág Cibakháza olyan természeti erőforrása, amelynek sok szempontból is indokolt a fejlesztése, hiszen itt vannak még olyan kihasználatlan, vagy csak kevéssé kihasznált lehetőségek, amelyek a település erőteljesebb fejlődését is magukkal hozhatják.

A tavalyi évben az Önkormányzat megrendelésére két olyan tanulmány is készült, amely a holtág és a település turisztikai lehetőségeit mérte fel, és a turizmus fejlesztésének esélyeit elemezte. Mindkét tanulmánynak hasonló volt a végkövetkeztetése, a holtágból kiindulva lehet és érdemes turisztikai fejlesztésekben gondolkodni.

Az egyik tanulmány a település komplex turizmusfejlesztési stratégiája, amely a lehetséges turisztikai formákat elemezte, kiemelve azokat, amelyeknek komoly meglévő alapjai vannak (pl. helyi bortermelésre épülő gasztroturizmus, holtágra épülő horgászturizmus).

Mivel a horgászat vonatkozásában sok kérdést nehéz vagy szinte lehetetlen év közben módosítani, új, a turizmus szempontjából is szükséges döntéseket előre kellett venni. Ilyen döntés volt például az azóta sokak által megismert új horgászrend. Igyekeztünk olyan szabályokat hozni, amelyek kevéssé sértik a helyi horgászok érdekeit, de fokozottan védik a halállománynak azt a részét, amely a hátterét jelentheti egy erős horgászturizmusnak. Persze tudjuk, nem lehet olyan horgászrendet csinálni, amely mindenkinek megfelel, és a horgászok többsége a saját szubjektív nézőpontja szerint talált benne feleslegesnek vélt korlátozásokat vagy éppen bosszantónak tűnő lazításokat, de egy betartható és betartatható, a halállományt is védő, ugyanakkor a horgászokat csak a szükséges mértékben korlátozó horgászrend összeállítása nem egyszerű. Lehet, hogy követtünk el hibákat, de azokban a kérdésekben, ahol szükséges volt, ezeket igyekeztünk gyorsan korrigálni, mint például a harcsa felszíni horgászatához alkalmazható behúzás kérdésében.

A horgászturizmus fejlesztéséhez szükségesek lesznek a csónakok kikötésére szolgáló partszakaszok, szálláshelyek, horgászvezetők. Az ezekkel kapcsolatos előkészítő munka folyamatban van, és a jövőben minden eredményről igyekszünk majd időben beszámolni.

Célul tűztük ki, hogy a településen olyan turizmust fejlesszünk, amelynek az előnyei nagyobbak az előforduló negatív hatásoknál. Mindez azonban csak megfelelő összefogással valósítható meg, hiszen az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a fejlesztések minden mozzanatában kivitelezőként vegyen részt. Település szerte szálláshelyekre lesz például szükség, reméljük, hogy ezeket a lakosság (vállalkozói réteg) alakítja majd ki, mert lát fantáziát és lehetőséget a turizmus fejlesztésében.

Közös munkának igyekszünk tehát letenni az alapjait, és várjuk, reméljük, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a munkához.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

További hírek

Intézményi hírek
Települési hírek
Települési hírek

Programok

Szent István Ünnepe 2022

2022. augusztus 20.

Roma Kultúra Napja 2022

2022. július 23.

Ringató

2022. július 22.