Üdvözöljük!

Ma 2024. April 15. Monday Anasztázia, Tas névnap van.
Települési hírek
Hirdetmény az általános iskolai beíratkozás rendjéről

Hirdetmény
az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja – a területileg illetékes tankerületi központok véleményének kikérésével – az alábbiak szerint került meghatározásra.

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban  kerül sor:

2018.április 12. (csütörtök) 8.00 -19.00 óra között
2018.április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskola első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, a Klebelsberg Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz.

Amennyiben a szülő a választott iskola igazgatójának elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem  biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés­ oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Kormányhivatal Szolnoki  Járási  Hivatala  által  felülvizsgált és közzétett általános iskolai körzetek kijelöléséről szóló tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2018 továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az illetékességi területükön működő általános iskolákban.

Szolnok, 2018. március 10.

> HIRDETMÉNY LETÖLTÉSE (PDF) <

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Intézményi hírek
Karácsonyváró kézműves foglalkozás
Intézményi hírek
Őszi kreatív foglalkozás
Települési hírek
Autómentes világnap
Intézményi hírek
Megkezdődött a tanév
Települési hírek
Mit csinálnak nyáron a tanárok?
Intézményi hírek
Ballagási ünnepség
Intézményi hírek
Diáknap az iskolában
Közlemény
Hirdetmény
Közlemény
Hirdetmény
Közlemény
Szünidei gyermekétkeztetés

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség