2021. november 24.

Módosult a szociális rendelet

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 17. napján megtartott ülésén módosította a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét. A módosítás értelmében a legtöbb ellátási forma esetén a jogosultság jövedelemhatára 20 %-kal emelkedett, és egyszeri fűtési támogatás bevezetéséről döntöttek az alábbiak szerint:

1.Rendkívüli települési támogatásban részesíthető a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén, akinek az egy főre jutó jövedelme családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (jelenleg: 48 450 Ft/hó), egyedül élő kérelmező esetén a 220 %- át (jelenleg 62 700 Ft/hó). Aki hosszantartó betegség, vagy elemi kár miatt anyagi segítségre szorul ott az egy főre számított jövedelemhatár nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át (jelenleg 76 950 Ft/hó).

2. Temetési települési támogatás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez igényelt települési támogatásra jogosult az az eltemettető, akinek az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg családban elő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, (jelenleg 62 700 Ft/hó), egyedül élő esetén a 270 %-át (jelenleg 76 950 Ft/hó). A temetési települési támogatás összege: 30 000 forint.

3. Települési gyógyszertámogatás a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén, akinek az egy főre jutó jövedelme családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át (jelenleg 62 700 Ft/hó), egyedülálló esetén a 270%-át (jelenleg 76 950 Ft/hó). A gyógyszertámogatás összege egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át (ami jelenleg: 48 450 Ft/hó).

4. Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 170 %-át (jelenleg 48 450 Ft/hó), egyedül élő esetén a 220 %-át (jelenleg 62 700 Ft/hó).

5. Köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (jelenleg 34 200 Ft/hó), egyedül élő esetén a 170 %-át (jelenleg 48 450 Ft/hó). A köztemetés költségeinek legfeljebb 6 havi részletben történő megfizetése engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át jelenleg (48 450 Ft/hó), egyedül élő esetén a 220%-át (jelenleg 62 700 Ft/hó) nem haladja meg.

6. Egyszeri fűtési támogatásban részesíthető a Cibakházán életvitelszerűen élő, és lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló kérelmező. Az egyszeri fűtéstámogatás ingatlanonként komfort nélküli (legalább 12 m2-­t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson kívül WC (árnyékszék) használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított), vagy annál magasabb komfort fokozatúnak megfelelő lakásra, egy személynek biztosított támogatás, melyet évente egy alkalommal lehet megállapítani, a háztartásban élő személyek számától függetlenül. Nem jogosult az egyszeri fűtéstámogatásra a jogcímnélküli lakáshasználó és az a kérelmező, akinek az önkormányzat szociális tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít. A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét (jelenleg 285 000 Ft/hó). A támogatás iránti kérelem 2021. november 18. naptól 2021. november 30. napig, ezt követően minden év november 1. napjától november 30. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az egyszeri fűtéstámogatás összege 15 000 Ft. Az egyszeri fűtéstámogatás összegétől a döntésre jogosult mérlegelési jogkörében eltérhet. A támogatás megállapítása iránti kérelmet a következő (letölthető) formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat.

LETÖLTHETŐ KÉRELEM NYOMTATVÁNY:
>KÉRELEM EGYSZERI FŰTÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ<

Cikkek hasonló témában:

2023.június 1.
Pályázat Óvoda vezetői feladatok ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Cibakházi Napsugár Óvoda vezetői beosztás ellátására.
2023.május 26.
Értesítés földi szúnyoggyérítésről
Értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén 2023. május 31-én földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
2023.május 19.
Szünetelni fog az ellátás az orvosi rendelőben
Értesítjük a lakosságot, hogy az Opus Titász karbantartási áramszünete miatt 2023.05.25-én az orvosi rendelőben az ellátás szünetel.
2023.május 16.
A DM – Nap gyermekei pályázatán idén is nevezett óvodánk
Kérjük idén is segítse óvodánkat egy szavazattal.

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!