Pályázat - Óvodapedagógus munkakör betöltésére

A”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Cibakházi Napsugár Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.01.-2018.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása homogén illetve részben osztott csoportban a Pedagógiai Programban meghatározottak alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló oklevél másolata vagy a tanulmányok befejezéséről szóló igazolás (abszolutórium) másolata, szakmai önéletrajz
  •  motivációs levél
  • büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt illetve nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, ezek igazolása érvényes erkölcsi bizonyítvány által
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017.09.01.nappal tölthető be.

A határidőre benyújtott pályázatok áttekintése után, az óvodavezetői feladatok ellátására kijelölt óvodavezető-helyettese értesíti a pályázókat a pályázata elbírálásának eredményéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyólai Lászlóné óvodavezetői feladatok ellátására kijelölt óvodavezető-helyettes nyújt, a 06-56/477-053-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Gyólai Lászlóné óvodavezetői feladatok ellátására kijelölt óvodavezető-helyettes részére a cibakovi@gmail.com e-mail címen keresztül vagy személyesen a Cibakházi Napsugár Óvodában.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

További hírek

Települési hírek
Települési hírek
Települési hírek

Programok

Szent István Ünnepe 2022

2022. augusztus 20.

Roma Kultúra Napja 2022

2022. július 23.

Ringató

2022. július 22.