Üdvözöljük!

Ma 2024. May 28. Tuesday Emil, Csanád névnap van.
Települési hírek
Pályázati felhívás - jegyzői munkakör

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői kinevezés időtartama: a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:

Székhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Tiszainokai Iroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok: A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal közszolgálati tisztviselői és munkavállalói tekintetében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal székhely, Tiszainokai Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Cibakházi KÖH-ban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2014.(XII.11.) helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség;
 • nagyfokú terhelhetőség;
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • a szakmai gyakorlat igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletről, továbbá, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, valamint nem áll meghatározott bűncselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),
 • a munkakör betöltésével, a feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések ismertetése,  motivációs levél,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-okban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően tölthető be, 2016.06.01. naptól.

A pályázat megjelenése a közszolgálati állásportálon: 2016.04.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.04.30.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén bírálja el, 2016.05.31. napig.

A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban

 • személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben,
 • postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő időtartama 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyes Zoltán polgármester nyújt a 06-56-477-001-es telefonszámon.

Címkék:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közérdekű
ELBIR októberi felhívása
Települési hírek
Jász-Nagykun-Szolnok megye tortája verseny
Települési hírek
Áldozatsegítő Központ Téjékoztatója
Települési hírek
Pályázati felhívás költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátására
Települési hírek
Pályázati felhívás könyvtár vezetői beosztás ellátására
Települési hírek
Tájékoztató a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről
Települési hírek
Felhívás a mezőgazdasági vállalkozók részére!
Települési hírek
Támogatás kérése András Atya írásainak kiadásához
Közlemény
Szünidei gyermekétkeztetés
Települési hírek
Értesítés tüdőszűrésről

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség