Pályázati felhívás - jegyzői munkakör

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői kinevezés időtartama: a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:

Székhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Tiszainokai Iroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok: A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal közszolgálati tisztviselői és munkavállalói tekintetében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal székhely, Tiszainokai Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Cibakházi KÖH-ban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2014.(XII.11.) helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség;
 • nagyfokú terhelhetőség;
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • a szakmai gyakorlat igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletről, továbbá, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, valamint nem áll meghatározott bűncselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),
 • a munkakör betöltésével, a feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések ismertetése,  motivációs levél,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-okban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően tölthető be, 2016.06.01. naptól.

A pályázat megjelenése a közszolgálati állásportálon: 2016.04.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.04.30.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén bírálja el, 2016.05.31. napig.

A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban

 • személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben,
 • postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő időtartama 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyes Zoltán polgármester nyújt a 06-56-477-001-es telefonszámon.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

További hírek

Települési hírek
Települési hírek
Települési hírek

Programok

Szent István Ünnepe 2022

2022. augusztus 20.

Roma Kultúra Napja 2022

2022. július 23.

Ringató

2022. július 22.