Üdvözöljük!

Ma 2024. May 30. Thursday Janka, Zsanett névnap van.
Települési hírek
Polgármesteri beszámoló
Hegyes Zoltán polgármester beszámolója Cibakháza helyzetéről, az Önkormányzatnál folyó munkákról.

Tisztelt Cibakházi Lakosok!

 A 2021-es év végéhez közeledve összeállítottam egy lakossági tájékoztatót Cibakháza helyzetéről, az önkormányzatnál folyó munkáról, melynek során igyekeztem átfogó képet adni nem csak az elért eredményekről, hanem a munkánkat akadályozó nehézségekről, az előttünk álló feladatokról, tervekről is. Településünk helyzetét igyekszem témakörökre bontva világosan közérthetően bemutatni.

Az önkormányzat működéséről

Az önkormányzat működését az elmúlt két évben jelentősen befolyásolta a koronavírus helyzet és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletek előírásai. A Polgármesteri Hivatal a járvány első hullámai idején home office módon működött. Ezen időszak alatt csak a vezetők és általában irodánként 1 fő tartózkodott a hivatalban, a többi munkatárs internetes kapcsolat segítségével otthonról dolgozott. Az otthoni munkavégzés meglepően jól működött. A gyermeknevelési és a kulturális intézmények kormányrendeletben meghatározott időszakra bezártak. A Gondozási Központ a lehető legszigorúbb óvintézkedések betartása mellett működött, a Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási intézmény óvintézkedések betartása mellett működött.

A Képviselő-testület működését a vonatkozó kormányrendelet hosszabb időre felfüggesztette, hatásköreit erre az időszakra a polgármester gyakorolta. Ennek ellenére minden testületi hatáskörbe tartozó döntésről előterjesztés készült, amelyet a képviselők megkaptak és a szavazataikat írásban adták le. Nagyságrendileg ugyanannyi döntés született így, mint a „vírusmentes” időszakokban.

Néhány adat a lakosság számáról

 Az elmúlt évtizedben Cibakháza lakosságszáma folyamatosan csökkent

ű

Cibakházán évente 30-40 gyermek születik és 50-60 főt kísérnek ki minden évben a temetőbe. Azaz évente tapasztalható egy átlagosan évi 15 fős természetes fogyás. Ez a szám hosszú ideje állandó. Annak, hogy 2011-ig nem csökkent, esetenként még nőtt is a lakosság száma, az volt az oka, hogy többen költöztek be, elsősorban a külterületekre. Ez a folyamat fordult meg látványosan 2011-től. Különösen látványos a csökkenés a Bátorszőlő és a Kishegy területén, ahol a 90-es évek beköltözési hullámát követően 3-400 fő is lakott, ma itt már 100-nál is kevesebben élnek. Ma már évente kétszer annyian költöznek el, mint ahányan ide érkeznek. Sajnos egy minőségi csökkenés is megfigyelhető. Azok a fiatalok, akik piacképes tudásra tettek szert gyakran külföldön vagy nagyobb városainkban találják meg a számításukat. Az ide érkezőkről viszont gyakran akkor szerzünk tudomást, amikor segélykérelmet adnak be az önkormányzathoz. Néhány évvel ezelőtt tudatosan igyekeztünk korlátozni a Cibakházára történő beköltözéseket. A mai jogszabályi környezetben az önkormányzatok ehhez már gyengék és eszköztelenek.

A szociális ellátásokról

A koronavírus helyzet miatti leállások számos cibakházi családnak okoztak kisebb-nagyobb jövedelem kiesést.  Ezt figyelembe véve az önkormányzat több új szociális támogatási formát vezetett be, melyeknél a jogosultsági jövedelemküszöb is megemelésre került. Az iskoláztatási és gyermeknevelési támogatások bevezetésével a cibakházi családok terheit próbáltuk csökkenteni. A fűtési támogatás bevezetésével azon alacsony és közepes jövedelmű háztartásokat céloztuk meg, akik nem jogosultak szociális tűzifa támogatást igényelni, hogy a lakosság minél szélesebb köre kapjon valamilyen segítséget.

Az új típusú szociális juttatások fedezetére 13 millió Ft került elkülönítésre, amely azonos a lakosság által egy évben magánszemélyek kommunális adója jogcímen befizetett teljes összeggel. Az iskoláztatási és gyermeknevelési támogatás keretében 284 családot támogattunk összesen 6,3 millió Ft összeggel. A fűtési támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik itt is 300 háztartás támogatását tervezzük.

Felsőoktatásban résztvevők támogatására évi 60 ezer Ft, támogatást biztosít a Bursa Hungarica program, melyben önkormányzatunk is részt vesz. Egyre több fiatal tanulmányi költségeihez tudunk így hozzájárulni.

Aki nehéz élethelyzetbe került önkormányzati segélyt kérhet. Jellemzően 3-10 ezer Ft a megállapított összeg. Néhány esetben több, néhány esetben kevesebb. Az önkormányzat által biztosított támogatás a lakásfenntartási támogatás, melynek összegét az önkormányzat 2022. évtől 3000 Ft/hó/jogosult összegről 4000 Ft-ra emelte. A kérelmeket elbíráló bizottsági döntés jellemzően hetente történik.

Közfoglalkoztatás 

Településünkön a munkanélküliek száma az elmúlt évben – a vírushelyzet miatti átmeneti növekedés után – tovább csökkent. Jelenleg 65 fő aktív korú (azaz munkaképes) részesült ellátásában. Egy évvel korábban 81 fő szerepelt ebben a nyilvántartásban. Néhány éve még 300 főt tartottak nyilván.

Már nem csak a szakmunkások elfogyása a gond, de a dolgozni akaró nem szakképzett, de munkavégzésre képes emberek is találnak tartós munkahelyet. Ez egyrészről örömteli, hiszen a munkanélküliség csökkenését jelzi, másrészről az önkormányzatot nehéz helyzetbe hozza. A közfoglalkoztatásban résztvevők rendszeresen számolnak el, mert új munkát találtak. Ha valaki munkát talál, a helyére alig találunk dolgozni is hajlandó rászorulót.

Munkaerőhiány miatt az elmúlt években több komplett program szűnt meg. Számos tevékenység, pl. oszlopöntés, térkőkészítés, nyílászárókészítés stb. szünetel.

Nehézséget okoz a közterületek, és önkormányzati tulajdonú telkek rendszeres karbantartása is. Ahhoz, hogy a település minden közterületén rendszeresen le tudjuk vágni a füvet, a vegetációs időszakban egyszerre legalább 4-5 fő fűkaszás munkásra lenne szükség, ehelyett átlagosan 2 fő áll rendelkezésre. Észrevehető volt, hogy nem annyiszor vágtuk a füvet a közterületeken, mint szoktuk.

 A hagyományos feladatokat, a közterületek rendezése, fűnyírás, temető karbantartása, intézményi kisegítő munkákat, az utak kátyúzását, járdaépítést terveztünk, de közmunkások hiánya miatt a legtöbb program vontatottan, akadozva működött.

A közfoglalkoztatási programok részét képezi a mezőgazdasági program, melynek keretében zöldségféléket állítunk elő, elsősorban az önkormányzati konyha számára, másodsorban értékesítésre. Itt is gondot okoz a létszámhiány. A korábban megkezdett gyümölcsfa telepítési program is leállításra került, már alig tudunk munkaerőt biztosítani a gyümölcsfák gondozására, pedig volna értelme, a szépen termőre forduló meggyfákról 27 mázsa meggy került betakarításra.  Az elmúlt időszakban termeltünk 201 mázsa burgonyát, 3 mázsa hagymát és 295 mázsa napraforgót. A konyhán fel nem használt termények értékesítéséből több mint 7 millió Ft bevétel származott.

 Jelenleg 42 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására van lehetőségünk, de a létszámkeret nincs teljesen feltöltve. Ennek közel a fele dolgozik intézményi segítőként, a közterületeken és a földeken kevesebb, mint 25 fő. Ez a szám jövőre várhatóan 4-5 fővel csökken.

 

A szociális tűzifa pályázatról

A 2021. évben is részt vettünk a Belügyminisztérium szociális tűzifa pályázatán, ahol az előző évi 10,6 millió Ft helyett 9,7 millió Ft támogatást nyertünk, amely 479 m3 tűzifa megvásárlására elegendő. A NEFAG Zrt. eddig a megrendelt tűzifa kevesebb, mint a felét szállította le. A leszállított tűzifa minőségben is elmarad az előző években tapasztaltaktól. A kérelmek elbírálása a végéhez közeledik: várhatóan 440 fő jogosult kaphat átlagosan 10 mázsa tűzifát. A beérkezett tűzifát elsőként a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak vehetik át. Az eddig beérkezett szociális tűzifa nagy részét már kiosztották, a fennmaradó mennyiség várhatóan januárban érkezik.

Közbiztonság

Cibakházán évek óta csökken az elkövetett bűncselekmények száma. Az elmúlt évben is tovább csökkent az elkövetett ismertté vált bűncselekmények száma. 109-ről 56-ra.

Cibakházán az ezredforduló környékén évente 500 bűncselekményt követtek el. Ezt követően lassú javulás kezdődött. Feltűnő csökkenés indult el a térfigyelő kamera hálózat kiépítését követően. A kameráknak köszönhetően a felderítés hatékonysága is javult. Az elkövetett bűncselekmények megoszlása az alábbi volt. Súlyos testi sértés: 1, testi sértés: 1, lopás: 40, lakásfeltörés: 14.

Felderítési arány, esősorban a térfigyelő kameráknak köszönhetően, folyamatosan javul, az elmúlt év során az összes bűncselekmény 79%-a felderítésre került. Probléma településünkön a drog-, és tudatmódosítószerek helyzete, ugyanakkor az elmúlt években még tömeges kerékpárlopások száma visszaesett, lényegesen kevesebb, mint az elmúlt években.

Közterületeinken 40 fix telepítésű kamera teljesít szolgálatot. Az önkormányzat rendelkezik mozgatható kamerákkal is, amelyek állandó kamerák által nem belátott közterületek és illegális szemétlerakások megfigyelésére alkalmasak.

 

 Egészségügy

 Január végén bő egy évtized alatt negyedszer maradt háziorvos nélkül az I. számú háziorvosi körzet. Minden egyes háziorvos távozást követően nehezebb volt betölteni a megüresedett praxist. Az elmúlt közel egy évben komoly érdeklődő sem volt. Jelenleg Dr. Maczkó Péter, a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa, helyettesítéssel látja el az I. körzet betegeit is. A helyzet nem ideális, amit csak fokozott a koronavírus járvány, amely jelentősen korlátozta az orvos és a betegek közötti személyes találkozások lehetőségeit. Ez az utóbbi időszakban érezhető feszültséghez is vezetett. A helyzet hamarosan rosszabbra fordul. Dr. Maczkó Péter március végén, de legkésőbb is egy-két hónap halasztással nyugdíjba vonul, így mindkét körzet orvos nélkül marad. Az orvoshiány ma már olyan mértékű, hogy több száz település van orvos nélkül. Van olyan környékbeli település is, ahol 6 éve keresnek háziorvost. Azon dolgozunk, hogy áprilistól legalább helyettesítő orvos, jobb esetben orvosok legyenek a településen. Nehéz lesz és nagyon sokba fog kerülni. Helyettesítés esetén az önkormányzat kapja az egészségügyi normatívát, de csökkentett összeggel, amely nem fedezi az asszisztens és a helyettesítő orvos foglalkoztatásának költségeit. Az elmúlt két évet Cibakházán is a koronavírus járvány határozta meg. Az átoltottság településünkön 50% alatt van. Azonban a különböző járványhullámokban, de különösen a mostani negyedik hullámban olyan sokan betegedtek meg és remélhetően szereztek védettséget, hogy esély van a járvány gyors visszavonulására. Sajnos a koronavírus eddig 11 halálos áldozatot követelt. Az önkormányzat saját dolgozói részére javasolja a védőoltás felvételét, de senki számára nem tette kötelezővé, és nem is tervezi.

 

Az önkormányzat gazdálkodásáról

Az önkormányzat gazdálkodása minden évben szoros keretek között zajlik. Az intézmények működése, a pályázatok finanszírozása a terveknek megfelelően történt. A költségvetés főösszege 1 448 millió Ft összeggel került elfogadásra költségvetési hiány nélkül, de nagyon szoros tervezéssel. A költségvetési egyensúlyt csak úgy sikerült tartani, hogy több nem kötelező kiadás forrásait csökkentettük, ilyen áldozat pl.: a községi sport, melynek a támogatása a felére csökkent. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézmények működését a pályázatok megvalósítását és azok saját erő igényét, de tartalékokat már nem tartalmaz. Az önkormányzat rendelkezik egy rendelkezésre tartott 20 millió Ft összegű folyószámlahitel kerettel, de azt nem veszi igénybe, így hiteltartozása nincs, bankszámláin, ideértve a kincstári számlákat is mintegy 220,4 millió Ft egyenleg található. Ez viszont nem szabadon elkölthető, nagyrészt a megnyert pályázatok leutalt előlege, a közfoglalkoztatási programok fedezete és az intézmények működésére elkülönített fedezet található a számlákon. Az önkormányzat tartozásai 5,3 millió Ft Az önkormányzatnak 8,4 millió Ft-tal tartoznak, (adótartozások nélkül). Szabad tartalékkal alig számolhatunk. Az önkormányzat gazdálkodásáról a 2022. évi költségvetés elfogadását követően részletesebb írással jelentkezünk.

 

A helyi adókról

Az önkormányzat legfontosabb saját bevételét a helyi adók képezik. A helyi adók legnagyobb részét, az iparűzési adó teljes összegét és az építményadó közel 90 %-át a vállalkozások fizetik be. A vállalkozások jelentős része nem élt azzal a COVID kedvezménnyel, amely az iparűzési adó 50 %-át a vállalkozásoknál hagyta. Az így kieső bevételt a központi költségvetés kompenzálta.

Helyi adó bevételek összege és adónemenkénti megoszlása:

2019.12.31 2020.12.31 2021.10.31
adónem bevétel   bevétel % bevétel %
építményadó 9 918 913 Ft 8,66 % 10 695 917 Ft 10,19 % 9 966 084 Ft 10,584%
magánszemélyek kommunális adója 15 227 950 Ft 13,29% 13 850 738 Ft 13,19 % 13 715 656 Ft 14,563 %
iparűzési adó 82 495 523 Ft 72,02% 80 308 593 Ft 76,49 % 70 382 532 Ft 74,732 %
gépjárműadó (40%) 6 621 260 Ft 5,78% 0 Ft 0 % 0 Ft 0 %
termőföld bérbeadás 11 735 Ft 0,02% 7840 Ft 0,007 % 7550 Ft 0,007 %
talajterhelési díj 258 698 Ft 0,23% 135 655Ft 0,123% 107 550 Ft 0,114
Összesen 114 531 078 Ft 100% 104 998 743 Ft 100 % 94 179 372 Ft 100,00%

 

A helyi adókból származó bevétel évek óta csökken, főleg a nagyobb vállalkozások által végrehajtott átszervezések és az iparűzési adó települések közötti megosztása valamint a gépjárműadó elvonása miatt. A lakosság nagyjából 15 millió Ft helyben maradó adót fizet.

Felhasználás: Az adóbevételek jelentős részét, várhatóan legalább 75 millió Ft-ot az intézmények működésére kapott állami támogatás kiegészítésére kell fordítanunk. A megmaradó részt a pályázati beruházások önerőjéhez, pályázatok előkészítéséhez, tervezői költségekre, szociális feladatokra használtuk, illetve fogjuk felhasználni.

A lakosság és kisebb részben a vállalkozások: 22 millió Ft adóhátralékkal tartoznak az önkormányzat felé.

Jövőben: a minimálbér és garantált bér emelése és az inflációs hatások miatt várhatóan az adóbevételek teljes összegét működésre kell majd fordítani.

Helyi adóemelést nem tervez az önkormányzat.

 

Településfejlesztés

Az önkormányzat pályázatai

Az önkormányzat mindenek előtti, és legfontosabb célja település fejlesztése, az önkormányzati intézmények felújítása, eszközeik és járműveik modernizálása és újra cserélése. Mivel önkormányzatunk saját erős beruházásokhoz nem rendelkezik elegendő forrással, ezért a céljai megvalósításához minden pályázati lehetőséget megragad. Folyamatosan pályázunk, többnyire sikeresen, Sikeres pályázat esetén a projektek minél előbbi megvalósításáért dolgozunk. A 2021-es évben eddig 15 pályázatunk nyert, 217.259.798 Ft összeggel, melyek az alábbiak:

Az önkormányzat 2021. évi nyertes pályázatai:

 

Pályázati alap Pályázat neve Pályázat célja Elnyert támogatás

A pályázat állapota

Magyar Falu Program 2021 Kommunális eszköz beszerzése 2021 Platós kisteherautó beszerzése 14 422 607 Ft (100%) Megrendelve
Magyar Falu Program 2021 Orvosi eszközök beszerzése 2021

 

Fogorvosi autokláv készülék beszerzése 1 974 999 Ft (100%) Megrendelve
Magyar Falu Program 2021 Felelős állattartás elősegítése

2021

 

33 cibakházi eb ivartalanítása, chippel, veszettség elleni védőoltással történő ellátása 1 214 111 Ft (100%) Befejezve: 2021. november 30.
Magyar Falu Program 2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 Cibakházi Napsugár Óvoda játszóudvarának fejlesztése (15 db eszköz) 4 991 119 Ft (100 %) Szerződés megkötve, telepítés befejezése 2022. március.
Magyar Falu Program 2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021. Bánomszőlő II. dűlő  zúzottköves burkolatának építése 512 fm hosszon 19 989 413 Ft (100 %) Folyamatban
Magyar Falu Program 2021 Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása -2021 Önkormányzati rendezvények 1 000 000 Ft (100%) Augusztus 20-án megvalósult
Magyar Falu Program 2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése Tanyagondnoki busz beszerzése 14 999 080 Ft (100 %) Megrendelve
Magyar Falu Program 2021   Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Faluházak fejlesztése, Polgármesteri hivatal gázfűtés-rendszerének korszerűsítése 11 187 916 Ft (100 %) Előkészítés alatt
Belügyminisztériumi támogatás

2021

Belterületi utak, járdák hidak felújítása

(csak aszfaltos belterületi út felújítása)

Báthori utca

aszfaltburkolatának felújítása 641/1 (349 fm)

1477 hrsz.  (110,35 fm)

19 969 792  Ft

85 százalékos támogatás

3 524 081 Ft önrész

Folyamatban
Belügyminisztériumi támogatás

2021

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása 479 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlása szállítási díj nélkül 9 733 280 Ft (100 % támogatás) Folyamatban
Pénzügyminisztériumi támogatás

2021

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása A jelenlegi bölcsőde épületében 420 adagos főzőkonyha és  étkező kialakítása (építési költség, közbeszerzés, kiviteli tervezés, műszaki ellenőrzés)

2023. december 31.

92 800 000 Ft támogatás és

6 274 953 Ft önrész

99 074 953 Ft teljes költség

Előkészítés alatt
IFKA

 

Tisztítsuk meg az Országot! I. ütem Illegális hulladéklerakók felszámolása – közszolgáltató bevonásával

2021. november 30,

19 922 732 Ft 100 % támogatás Megvalósult
IFKA

 

Európai mobilitási nap – 2021. Intézményi programok, óvoda, iskola 500 000 Ft, 100 % támogatás Megvalósult
Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2021 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat informatikai eszközbeszerzés 528 261 Ft Megvalósítás alatt
Magyar Falu Program – 2021 Művelődési Ház

közösségszervezés támogatása

Eszközbeszerzés és közösségszervező alkalmazása 4 026 488 Ft Megvalósulás alatt

 

 

 

A 2020. évben elnyert pályázatok közül többnek a megvalósítása áthúzódott 2021. évre illetve a következő évre is.

Pályázat megnevezése

 

Pályázat célja

 

Elnyert támogatás összege Ft Megvalósítási határidő
Magyar Falu Program Temetőfejlesztés 2020

 

Temetőfejlesztés, temetői lámpák, kegyeleti hűtő, urnafal beszerzése 4 835 144 forint. 2021. október 29.
Magyar Falu Program Orvosi eszköz 2020 Orvosi eszközök beszerzése 2 609 320 forint 2021. június
Magyar Falu Program Járdaépítés 2020 Kiserdei járda építése

 

3 301 713 forint 2021. december
Magyar Falu Program Elhagyott ingatlan 2020 Czibak Imre tér 19. épület megvásárlása, bontása 4 977 744 forint 2021. december
TOP Bölcsődeépítés

 

Báthori út 10/a bölcsődeépület építése, felújítása 272 206 261 forint 2022. szeptember

 

 

 

Fejlesztési tervek

A településfejlesztési munka folyamatos. Ha benyújtottunk egy pályázatot, akkor rögtön készítjük is a következőt. A fontossági sorrend számunkra egyértelmű: utat, amennyit csak lehet. Egy ilyen szerény úthálózatú település polgármesterének nem létezik szebb illat, mint a gőzölgő aszfalté. Ezért tárgyalunk minden elérhető kormányzati tisztviselővel, hogy ebben segítsenek. Jelenleg is több száz millió Ft értékű útépítési és kerékpárút építési pályázat van előkészítés alatt. Igaz az elérhető források elég kevésnek tűnnek ahhoz képest, amennyire szükség volna, de minden fillérért meg fogunk harcolni.

A TOP Plusz programok, a Vidékfejlesztési Program, a Magyar Falu Program és a Belügyminisztérium minden pályázatát megcélozzuk. Pályázatot készítünk belterületi utak és útalapok készítésére, valamint a kispusztai út középső szakaszának kiépítésére, közel 500 millió Ft összesített projektértéken.

Tervezés alatt áll a Családsegítő Központ építésének felújítása. A legtöbb önkormányzati intézményt már sikerült felújítani, most az eddig kimaradtak kerülnek sorra. Elsőként a Családsegítő épülete újulhat meg várhatóan 60 millió Ft-ból. Közben a következő fordulóra készülve leporoltuk, az egykori MOZI épületének évek óta fiókban pihenő felújítási terveit is.

A kerékpárút hálózat fejlesztésén is dolgozunk. A Martfű, Tiszaföldvár és Cibakháza meglévő kerékpárút szakaszait az érintett három önkormányzat közös projektben kívánta megvalósítani. Az elképzelés elnyerte a Megyei Közgyűlés tetszését, ezért az a döntés született, hogy az elképzelést az önkormányzatok helyett a Megye fogja megvalósítani. Előzetesen a megyeháza által megbízott tervezők, elég meglepő nyomvonalon tervezik elhozni a kerékpárutat a Hősök tere és a temető sarkához, azért igyekszünk ezt reális pályára terelni.

Dolgozunk egy másik, összetett projekten is. Sokak kedvelt helyszíne lett a felújított Gödör. Sokan és sok helyről érkeznek ide. Itt az ideje folytatni. Ha turizmusról beszélünk, annak a település központján is meg kell látszani. Tíz évvel ezelőtt az árkok befedésével, parkolók és térkövezett járdák segítségével virágos kertté tettük a főutca egyik oldalát, most ideje fejleszteni a másik oldalt is. Elővettük egy régi tervünket, ami arról szólt, hogy vigyük el a kerékpárutat a piactértől az orvosi rendelőig úgy, hogy közben a környezetét is szebbé tesszük. Ezzel együtt a kerékpáros turizmust is elvihetjük egészen a Gödör kapujáig. Pályázati támogatásból tovább fejleszthetjük a Gödört, meghosszabbíthatjuk a sétányt, felújítani tervezzük a Wimmer házat, ahová egy látogató központot álmodunk. Rendbe tesszük a sárszögi híd környezetét. Tanösvény, madármegfigyelő helyek és a lassan letűnő ősi foglalkozás, a halászat iránt tisztelgő bemutató skanzen is belefér az elképzelésekbe. Mi most tényleg mertünk egy nagyot álmodni, kérünk is rá 500 millió Ft-ot.

Előkészítés alatt áll a közvilágítás fejlesztése, felújítása is. A bánomszőlő felé kiépített közvilágítás bizonyítja, hogy az éjszakáknak sem csak a sötétségről kell szólniuk. Tervezzük a településen található 740 lámpatest minőségi fényt adó, mégis energiatakarékos, ledes technológiára épülő lecserélését. A jelentős összegű beruházás részletekbe menő tárgyalása jelenleg is folyamatban van.

 

Kedves Cibakházi Lakosok!

Nagyjából ezeket szerettem volna elmondani Önöknek a novemberi falugyűlésen. Sajnos a COVID most nem engedte a megtartását. Volt, ahol megtartották, ahol 4-5 ember szokott elmenni, ott nem volt nagy kockázat. Bízom benne, hogy tavasszal már személyesen is találkozhatunk.

Bár a Polgármesteri Hivatal zárt ajtókkal működött, a munka nem állt le. Mi közben dolgoztunk, elkezdtük megvalósítani azt, amit erre a ciklusra vállaltunk. Lépésről lépésre. Munkánk eredményét több mint kétszázmillió Ft elnyert pályázat és milliárdos léptékű településfejlesztési pályázat előkészítése jelzi.

Végezetül az ünnepekhez közeledve az Önkormányzat és a magam nevében Békés és Boldog Karácsonyt kívánok településünk minden lakójának!

Hegyes Zoltán

 

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Pályázatok
Hamarosan új utcák kapnak szilárd útburkolatot Cibakházán
Pályázatok
Turisztikai fejlesztések
Települési hírek
Folytatódik a bölcsőde építése
Közlemény
Pályázati felhívás Cibakházán működő civil szervezetek 2023. évi támogatására
Intézményi hírek
A DM – Nap gyermekei pályázatán idén is nevezett óvodánk
Települési hírek
Újabb szép eredmény a cibakházi pályázatoknál
Települési hírek
Sikeres pályázat
Pályázatok
Újabb útépítések Cibakházán
Települési hírek
Felelős állattartás pályázat
Pályázatok
Fejlesztés a polgármesteri hivatal épületében

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség