2018. augusztus 29.

Tájékoztató földgáz szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások téli rezsicsökkentés igénylésével kapcsolatban

Tájékoztató

Cibakháza közigazgatási területén földgáz szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások téli rezsicsökkentés igénylésével kapcsolatban

Tisztelt Igénylő!

Tájékoztatom, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) határozatában foglaltak szerint a település területén a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes földgázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A Kormányhatározat alapján háztartásonként 1 darab, a melléklet szerinti igénybejelentést nyújthat be, illetve igénybejelentő nyilatkozatot vehet át önkormányzatunk 8-as számú szociális-, munkaügyi-, hatósági- és önkormányzati irodájában legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton Önnek meg kell jelölnie az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült a 37/2018. (III. 8.) Kormányrendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozást segítő juttatásban.

Az elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre és a támogatásra sem.

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítjuk, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtott be igénybejelentést az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatra hivatkozással, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadjuk be.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben. A vizsgálat eredményeképp a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vizsgálati összefoglaló adatlapot állít ki, melyet megküld a vizsgált háztartás helye szerint érintett önkormányzat részére. A vizsgálat lefolytatására a támogatás felhasználásának végső határidejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Kérem fentiek megértését és tudomásulvételét!

Cibakháza, 2018. augusztus 21.

Török István
jegyző

> IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZAT LETÖLTÉSE <

Cikkek hasonló témában:

2022.szeptember 8.
Közelítő tél
Ezen sorok papírra vetésekor még nem érkeztek meg az önkormányzathoz a megemelt rezsiszámlák, de úgy várjuk őket, mint a jéghegynek ütközött Titanic tisztjei az első kárfelmérés eredményét. Az előzetes számítások eredményei is félelmetes számokat eredményeznek.

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!