Üdvözöljük!

Ma 2024. July 22. Monday Magdolna névnap van.
Települési hírek
Szociális célú tűzifa támogatás
Fotó: Internet
Információk a szociális célú tűzifa támogatásról.

Jelentősen megnövekedett az igény a szociális tűzifa támogatásra. Az önkormányzat igyekszik támogatást nyújtani, a téli hónapokban, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni a téli szilárd tüzelőanyag beszerzéséről.

A helyi önkormányzatokért felelő miniszter pályázati kiírása és a helyi önkormányzati rendelet szerint, az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, a szociális célú tűzifát elsősorban szociális rászorultság alapján, annak a személynek biztosíthatja, aki Cibakházán bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és akinek a lakása fával fűthető, ezen felül

 • aktív korúak ellátására, vagy
 • időskorúak járadékára, vagy
 • rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, vagy
 • ápolási díjra, vagy
 • közgyógyellátásra, vagy
 • fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
 • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a szociális célú tűzifa nem adható! Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa. Amennyiben Cibakházán állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy mindkét címre nyújt be kérelmet, csak az egyik kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

A kérelemhez csatolni kell:

 • az aktív korúak ellátását, vagy az időskorúak ellátását, ápolási díjat, közgyógyellátást, fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolatát,
 • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók összes jövedelméről, bevételéről szóló igazolásokat,
 • a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet igazoló iratot (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.).

Amennyiben a kérelmező nem csatolja a mellékleteket, a kérelme elutasításra kerül!
A kérelmet 2022. november 30. napig lehet benyújtani!
A kérelmek elbírálása nem a beadás sorrendjében történik! Aki 2022. november 30-án fogja benyújtani a kérelmét az is ugyanazon feltételek szerint kerül elbírálásra, mint aki már 2022. november 2-napján benyújtotta.

A gázfűtéssel rendelkezők részére pénzbeli fűtési támogatásról nincs tudomásunk.

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közlemény
Tájékoztató a szociális célú tűzifa kérelmek elbírálásáról
Közlemény
TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA TÁMOGATÁSRÓL
Települési hírek
Szociális célú tűzifa támogatás
Közlemény
Szociális célú tűzifa
Települési hírek
Folyamatos a szociális tűzifával kapcsolatos kérelmek elbírálása
Települési hírek
Új közlemény jelent meg
Közlemény
Szociális tűzifa támogatás
Közérdekű
Tűzifaprogram
Települési hírek
Beadott pályázataink
Közlemény
Szociális tűzifaosztás

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség