Üdvözöljük!

Ma 2023. szeptember 30. szombat Jeromos névnap van.
Települési hírek
Szociális célú tűzifa támogatás
Fotó: Internet
Információk a szociális célú tűzifa támogatásról.

Jelentősen megnövekedett az igény a szociális tűzifa támogatásra. Az önkormányzat igyekszik támogatást nyújtani, a téli hónapokban, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni a téli szilárd tüzelőanyag beszerzéséről.

A helyi önkormányzatokért felelő miniszter pályázati kiírása és a helyi önkormányzati rendelet szerint, az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, a szociális célú tűzifát elsősorban szociális rászorultság alapján, annak a személynek biztosíthatja, aki Cibakházán bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és akinek a lakása fával fűthető, ezen felül

 • aktív korúak ellátására, vagy
 • időskorúak járadékára, vagy
 • rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, vagy
 • ápolási díjra, vagy
 • közgyógyellátásra, vagy
 • fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
 • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a szociális célú tűzifa nem adható! Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa. Amennyiben Cibakházán állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy mindkét címre nyújt be kérelmet, csak az egyik kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

A kérelemhez csatolni kell:

 • az aktív korúak ellátását, vagy az időskorúak ellátását, ápolási díjat, közgyógyellátást, fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolatát,
 • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók összes jövedelméről, bevételéről szóló igazolásokat,
 • a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet igazoló iratot (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.).

Amennyiben a kérelmező nem csatolja a mellékleteket, a kérelme elutasításra kerül!
A kérelmet 2022. november 30. napig lehet benyújtani!
A kérelmek elbírálása nem a beadás sorrendjében történik! Aki 2022. november 30-án fogja benyújtani a kérelmét az is ugyanazon feltételek szerint kerül elbírálásra, mint aki már 2022. november 2-napján benyújtotta.

A gázfűtéssel rendelkezők részére pénzbeli fűtési támogatásról nincs tudomásunk.

Galéria

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közlemény
TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA TÁMOGATÁSRÓL
Települési hírek
Szociális célú tűzifa támogatás
Közlemény
Szociális célú tűzifa
Települési hírek
Folyamatos a szociális tűzifával kapcsolatos kérelmek elbírálása
Települési hírek
Új közlemény jelent meg
Közlemény
Szociális tűzifa támogatás
Közérdekű
Tűzifaprogram
Települési hírek
Beadott pályázataink
Közlemény
Szociális tűzifaosztás
Települési hírek
Kevés a szociális tűzifa?

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség