Üdvözöljük!

Ma 2023. szeptember 21. csütörtök Máté, Mirella névnap van.
Települési hírek
Tájékoztatás a Bácsvíz Zrt. kihelyezett ügyfélfogadásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

A BÁCSVÍZ Zrt. 2020. november 6-án 8-17 óra, valamint 2020. november 7-én 8-14 óra között kihelyezett ügyfélfogadást tart a Cibakháza Nagyközségi Művelődési Házban. A kihelyezett ügyfélfogadás célja a szennyvíz rácsatlakozások bejelentésének fogadása és a közszolgáltatási szerződések megkötése.

Tájékoztatjuk, hogy a csatornahálózat műszaki átadása 2020. október 12-én megtörtént, így a házi szennyvízcsatorna kiépíthető a telekhatáron belüli tisztítóidomig és a rákötés elvégezhető. A tisztítóidom és az épület(ek) közötti házi szennyvízcsatorna kiépítését az ingatlan tulajdonosa is elvégezheti, vagy szakember megbízásával kiviteleztetheti. A házi szennyvízcsatorna kiépítéssel egyidejűleg a régi szikkasztó vagy derítő aknát meg kell kerülni, vagy átmenő csővezetékkel át kell hidalni, az a továbbiakban eredeti céljára nem használható.

Amennyiben közterületi bekötővezeték építéssel valósítható csak meg az ingatlan szennyvízelvezetése, akkor azt csak engedélyes terv birtokában lehet elvégezni.

 

A házi szennyvízcsatorna az ingatlan része, kezelése, karbantartása, tisztítása, felújítása és esetleges meghibásodásának hibaelhárítása az ingatlan tulajdonosának feladata.

A házi szennyvízcsatorna építése során figyelembe kell venni, hogy:

  • gravitációsan csak terepszint feletti helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetők a telekhatáron megépített tisztító aknába;
  • a keletkező szennyvizet a tisztítóidom alsó gyárilag kialakított csatlakozási pontján keresztül kell elvezetni
  • terepszint alatti létesítményekben, helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott műszaki megoldás (házi átemelő) alkalmazása szükséges. A terv jóváhagyásával egyidejűleg a szolgáltató erről tájékoztatást Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a felhasználó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza;
  • szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékcsatornába szennyvizet bevezetni tilos.

 

Teendői a házi szennyvízcsatorna kiépítése esetén:

  1. Kérjük, hogy a rákötés megvalósulását a hátoldalon lévő nyilatkozatot kitöltve a kihelyezett ügyfélfogadás alkalmával november 6-án 8-17 óra, valamint 2020. november 7-én 8-14 óra között jelentse be.
  2. Ha a fentitől eltérő időpontban kívánja a bejelentést megtenni, hívja a 06 80/40 30 20 telefonszámot és munkatársunk tájékoztatja további teendőiről.
  3. A bejelentést követően munkatársaink felkeresik Önt az adott fogyasztási helyen műszaki ellenőrzés céljából.

Vállalkozások esetében kérjük, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás rendezése érdekében hozzák magukkal a cégkivonatot, aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozóként nyilvántartási számot és bélyegzőt.

A szennyvízcsatorna használata, csatornadíj fizetését vonja maga után. A szennyvízcsatornába kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában (például mérő nélküli saját kút használat esetén) pedig az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében a megépült szennyvízhálózatra az ingatlan tulajdonosa köteles a rácsatlakozást elvégezni. Felhívjuk szíves figyelmét, a 2003. évi LXXXIX törvény értelmében, ha az Ön ingatlana mentén szennyvízcsatorna közmű van, és arra nem csatlakozott-csatlakozik, akkor 2021. január 10-től talajterhelési díjat kell fizetnie.

A talajterhelési díjat a törvény és a település Önkormányzati rendeletében leírtak szerint adó formájában kell megfizetni. Ennek összege az éves átlag vízfogyasztást alapul véve 1.800 Ft/ m3

Ezért javasoljuk, hogy ha még nem tette meg, mielőbb csatlakozzon a megépült közüzemi szennyvízhálózatra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a felhasználó szennyvízbekötést létesít bejelentés és a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül, a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás elmaradt díján felül kötbér kiszámlázására jogosult.

Tisztelettel:

BÁCSVÍZ Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT:
LETÖLTÉS

[pdf-embedder url=”https://cibakhaza.hu/wp-content/uploads/2020/10/Tajekoztato-csatorna-bekotes-uj-csatonaknal_Cibakhaza.pdf” title=”Tájékoztató csatorna bekötés új csatonáknál_Cibakháza”]

Galéria

Címkék:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Települési hírek
Megkapta az építési engedélyt az új víztorony
Települési hírek
Átadásra kerültek az új tanyagondnoki kisbuszok
Települési hírek
Tájékoztatás háziorvosi szabadságról
Települési hírek
Kormányablak busz ügyfélfogadás - 2023. szeptember 21. (csütörtök)
Települési hírek
Tájékoztatás vízellátás szüneteléséről
Közérdekű
Értesítés tervezett áramszünetről - 2023.10.13.
Közérdekű
Értesítés tervezett áramszünetről - 2023.10.05.
Közérdekű
Értesítés eboltásról - 2023. szeptember
Települési hírek
Rendelési idő 2023.08.31-én (csütörtökön) az orvosi rendelőben
Közlemény
Gyermekétkeztetés díjának megfizetése - 2023 I. félév

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség