Üdvözöljük!

Ma 2024. May 21. Tuesday Konstantin névnap van.
Települési hírek
Tájékoztatás a Bácsvíz Zrt. kihelyezett ügyfélfogadásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

A BÁCSVÍZ Zrt. 2020. november 6-án 8-17 óra, valamint 2020. november 7-én 8-14 óra között kihelyezett ügyfélfogadást tart a Cibakháza Nagyközségi Művelődési Házban. A kihelyezett ügyfélfogadás célja a szennyvíz rácsatlakozások bejelentésének fogadása és a közszolgáltatási szerződések megkötése.

Tájékoztatjuk, hogy a csatornahálózat műszaki átadása 2020. október 12-én megtörtént, így a házi szennyvízcsatorna kiépíthető a telekhatáron belüli tisztítóidomig és a rákötés elvégezhető. A tisztítóidom és az épület(ek) közötti házi szennyvízcsatorna kiépítését az ingatlan tulajdonosa is elvégezheti, vagy szakember megbízásával kiviteleztetheti. A házi szennyvízcsatorna kiépítéssel egyidejűleg a régi szikkasztó vagy derítő aknát meg kell kerülni, vagy átmenő csővezetékkel át kell hidalni, az a továbbiakban eredeti céljára nem használható.

Amennyiben közterületi bekötővezeték építéssel valósítható csak meg az ingatlan szennyvízelvezetése, akkor azt csak engedélyes terv birtokában lehet elvégezni.

 

A házi szennyvízcsatorna az ingatlan része, kezelése, karbantartása, tisztítása, felújítása és esetleges meghibásodásának hibaelhárítása az ingatlan tulajdonosának feladata.

A házi szennyvízcsatorna építése során figyelembe kell venni, hogy:

  • gravitációsan csak terepszint feletti helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetők a telekhatáron megépített tisztító aknába;
  • a keletkező szennyvizet a tisztítóidom alsó gyárilag kialakított csatlakozási pontján keresztül kell elvezetni
  • terepszint alatti létesítményekben, helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott műszaki megoldás (házi átemelő) alkalmazása szükséges. A terv jóváhagyásával egyidejűleg a szolgáltató erről tájékoztatást Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a felhasználó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza;
  • szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékcsatornába szennyvizet bevezetni tilos.

 

Teendői a házi szennyvízcsatorna kiépítése esetén:

  1. Kérjük, hogy a rákötés megvalósulását a hátoldalon lévő nyilatkozatot kitöltve a kihelyezett ügyfélfogadás alkalmával november 6-án 8-17 óra, valamint 2020. november 7-én 8-14 óra között jelentse be.
  2. Ha a fentitől eltérő időpontban kívánja a bejelentést megtenni, hívja a 06 80/40 30 20 telefonszámot és munkatársunk tájékoztatja további teendőiről.
  3. A bejelentést követően munkatársaink felkeresik Önt az adott fogyasztási helyen műszaki ellenőrzés céljából.

Vállalkozások esetében kérjük, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás rendezése érdekében hozzák magukkal a cégkivonatot, aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozóként nyilvántartási számot és bélyegzőt.

A szennyvízcsatorna használata, csatornadíj fizetését vonja maga után. A szennyvízcsatornába kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában (például mérő nélküli saját kút használat esetén) pedig az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében a megépült szennyvízhálózatra az ingatlan tulajdonosa köteles a rácsatlakozást elvégezni. Felhívjuk szíves figyelmét, a 2003. évi LXXXIX törvény értelmében, ha az Ön ingatlana mentén szennyvízcsatorna közmű van, és arra nem csatlakozott-csatlakozik, akkor 2021. január 10-től talajterhelési díjat kell fizetnie.

A talajterhelési díjat a törvény és a település Önkormányzati rendeletében leírtak szerint adó formájában kell megfizetni. Ennek összege az éves átlag vízfogyasztást alapul véve 1.800 Ft/ m3

Ezért javasoljuk, hogy ha még nem tette meg, mielőbb csatlakozzon a megépült közüzemi szennyvízhálózatra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a felhasználó szennyvízbekötést létesít bejelentés és a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül, a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás elmaradt díján felül kötbér kiszámlázására jogosult.

Tisztelettel:

BÁCSVÍZ Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT:
LETÖLTÉS

Tájékoztató csatorna bekötés új csatonáknál_Cibakháza

Címkék:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. MÁJUS 21.
Települési hírek
ÉRTESÍTÉS TERVEZETT ÁRAMSZÜNETRŐL 2024.06.12 és 2024.07.04.
Települési hírek
Hírközlési optikai hálózat fejesztés
KözérdekűTelepülési hírek
A jövő héten kezdődhet a részvételi költségvetés lakossági szavazása
Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. MÁJUS 14.
Települési hírek
Megkezdődtek a kátyúzási munkálatok
Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. május 13.
Települési hírek
Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről
Közérdekű
Állásbörze Kunszentmártonban
háziorvosTelepülési hírek
TÁJÉKOZTATÁS HÁZIORVOSI SZABADSÁGRÓL

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség