Tájékoztatás Iskoláztatási Támogatási kérelem határidejének meghosszabbításáról

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az iskoláztatási támogatási kérelmek beadási határidejének meghosszabbításáról 2021. szeptember 15. napig, egyéb feltételek változatlanul maradtak.

A járvány miatt a tanév minden családnak nagy kihívást jelentett. A digitális oktatás a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is igazi próbatétel volt. A gyerekek otthona iskolává vált, a szülőknek kellett segíteni a tanulást, tanárok új technikákkal próbálták megragadni a figyelmet, online kellett megtartaniuk az órákat. A gyerekek nem találkozhattak barátaikkal, osztálytársaikkal. Elmaradtak a közös játékok, a beszélgetések és új barátságok sem alakultak ki. Ebben a rendkívüli helyzetben minden cibakházi gyermek, szülő és tanár megérdemli a legnagyobb elismerésünket. Köszönet jár érte, hogy a korlátozások mellett is sikerrel teljesítették az évet!

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében rendkívüli iskoláztatási támogatás bevezetéséről döntött Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával, az alábbi feltételekkel:

  • Iskoláztatási támogatásban részesíthető a településen életvitelszerűen élő, és lakcímmel rendelkező a gyermek tartására köteles személy, akinek a gyermeke általános iskola 1-8. osztályos tanulója, középfokú iskola nappali oktatási rendje szerint 9-13. évfolyamon tanul.
  • A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét (jelenleg: 142.500 Ft).
  • A támogatás évente egy alkalommal adható, a gyermek tartására köteles személy vagy a nagykorú gyermek kérelme alapján, amelyhez a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás összege gyermekenként 15 000,- Ft. A támogatás kifizetése házipénztárból készpénzben, vagy bankszámlára utalással történik.

Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmet 2021. július 1. naptól 2021. szeptember 15. napig lehet benyújtani. A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

A rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelemhez csatolni kell:

  • a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója,
  • az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat,

(FIGYELEM! Akinek gyermeke(i) a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola tanulója(i), abban az esetben nem kell az igazolást megkérni az iskolától, mert azokat a kérelem benyújtását követően hivatalból szerezzük be!)

  • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása.

Bővebb tájékoztatás kérhető és formanyomtatvány igényelhető a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján kérhető személyesen, vagy igényelhető telefonon a 06-56/477-001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen.

A 2021/2022-es tanévre valamennyi tanulónak eredményes felkészülést és sok sikert kívánok!

Cibakháza, 2021. szeptember 1.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

További hírek

Intézményi hírek
Települési hírek
Települési hírek

Programok

Szent István Ünnepe 2022

2022. augusztus 20.

Roma Kultúra Napja 2022

2022. július 23.

Ringató

2022. július 22.