Üdvözöljük!

Ma 2024. May 30. Thursday Janka, Zsanett névnap van.
Települési hírek
Tájékoztatás szociális tüzelőanyag támogatás igényléséről

Tájékoztató

Cibakházán élők részére a szociális tüzelőanyag támogatás igényléséről és feltételeiről

Tisztelt Igénylő!

Tájékoztatom, hogy Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 22/2018.(XI.05.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet szerint a szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltétele, hogy az igénylő aktívkorúak ellátására, vagy időskorúak járadékára, vagy ápolási díjra, vagy rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre legyen jogosult. A felsorolt jogosultsági feltételeken túl Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálatának javaslatára a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek is részesülhetnek a természetbeni szociális tüzelőanyag támogatásban.

A Rendelet alapján az Önkormányzat térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászorult személynek, aki Cibakházán bejelentett álladó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és lakása rendelkezik fa tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel, valamint megfelel a Rendeletben meghatározott feltételeknek.  A rászoruló személy háztartásonként egy kérelmet kaphat és nyújthat be a Hivatal 8-as számú Szociális-, Munkaügyi-, Hatósági- és Önkormányzati Irodájába 2018. november 05. napjától legkésőbb 2018. december 31. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogosultság feltételeit minden esetben igazolni szükséges. Az aktívkorúak ellátására, időskorúak járadékára és az ápolási díjra való jogosultság esetében szükséges az azt megállapító szerv határozata, vagy igazolása. A rendszeres pénzellátásban nem részesülő kérelmező esetében a kérelemhez csatolni kell a háztartás összes jövedelméről szóló igazolásokat (nyugdíjban részesülő esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást (zöld értesítő), munkaviszonyból származó jövedelem esetén egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolást, gyermekek ellátáshoz kapcsolódó ellátásokról szóló igazolásokat).

Tájékoztatom továbbá, hogy a természetben juttatott szociális tűzifa nem idegeníthető el, másnak nem adható át, kizárólag a természetben juttatott szociális tűzifa támogatásban részesülő lakása fűtésére használható fel!

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ellenőrzi, hogy a kérelmező bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él-e, és az átvett tűzifa a szociálisan rászoruló személy ingatlana területén fellelhető-e, valamint a lakás rendelkezik fa tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel.

Kérem fentiek megértését és tudomásulvételét!

Cibakháza, 2018. november 05.

Török István
jegyző sk.

A Szociális tüzifa iránti kérelem nyomtatványát az alábbi linken lehet letölteni:

> KÉRELEM SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁSHOZ (LETÖLTÉS) <

Címkék:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közlemény
Tájékoztató a szociális célú tűzifa kérelmek elbírálásáról
Közlemény
TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA TÁMOGATÁSRÓL
Közlemény
Szociális célú tűzifa
Települési hírek
Folyamatos a szociális tűzifával kapcsolatos kérelmek elbírálása
Települési hírek
Szociális célú tűzifa támogatás
Települési hírek
Új közlemény jelent meg
Közlemény
Szociális tűzifa támogatás
Közlemény
Szociális tűzifaosztás
Települési hírek
Kevés a szociális tűzifa?

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség