Mikro-, kis- és középvállalkozások adóelőlegének csökkentése
2022-ben a KKV vállalkozások adómértéke 1%-ra csökken.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1-jétől hatályba lépett módosítása
értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásnak*(a továbbiakban: KKV
vállalkozás) a 2022. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2022.
évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1
százalék.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat esetében a rendeletben megállapított adómérték 2 %.
Azon KKV vállalkozás, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz- az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül-(például azt elmulasztotta vagy
időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi adóelőlegeire vonatkozóan 2022. február
25-éig megtegye azt.

E nyilatkozatban a vállalkozásnak azt kell rögzítenie, hogy 2021. évben KKV-nak minősült vagy a 2022. évben
várhatóan – a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján – annak fog minősülni.
Továbbá vállalnia kell azt is, hogy a Htv. szerinti telephelyének címét – amennyiben ezt eddig nem tette meg –
bejelenti a NAV számára.
Tehát a fő szabály az, hogy amely KKV vállalkozás 2021. évben a nyilatkozatot benyújtotta a NAV útján,
annak idén nem kell ezt megtennie, automatikusan érvényes 2022. évre is.
A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon (22NYHIPA) nyújtható be. A NAV továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó NAV
által ismert telephelye szerinti önkormányzat (ok) számára. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő
előlegrészlet összegével adóhatóságunk a KKV vállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét
hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 22NYHIPA jelű nyilatkozat és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el (22NYHIPA – Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (gov.hu)).

Az adószámmal nem rendelkező őstermelők az alábbi linkre kattintva érhetik el az általuk kitöltendő
nyilatkozatot: https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA)hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára – akik
ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenni,
nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi időpontban fizetendő adóösszeget,
vagyis 12.500 Ft-ot kell fizetni 2022. március 16-ig és 12.500 Ft-ot 2022. szeptember 15-ig.

A továbbiakban a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás pontos kitöltésére hívjuk fel a figyelmüket.
Amennyiben a vállalkozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, abban az esetben a bevallás
Főlapján, az I. Bevallás jellege rész 10. pontját (A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás)
mindenképpen jelölnie kell.
– Amennyiben itt X-et jelöl a négyzetben, akkor lehet alkalmazni azt a szabályt, miszerint a 2021. adóévben
végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az adó mértéke legfeljebb 1% lehet (ha az
önkormányzati rendeleti adómérték ettől kisebb, akkor azt kell alkalmazni).

*mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételei a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§ (1) bekezdés alapján:
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A Htv 51/L.§ (1) bekezdés értelmében:
A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és
középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban:
mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke – az 51/N. §-ra figyelemmel – 1 százalék, ha a
2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési
adómérték több mint 1 százalék.

Cibakháza, 2022. február 14.

Török István
jegyző

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

További hírek

Intézményi hírek
Települési hírek
Települési hírek

Programok

Szent István Ünnepe 2022

2022. augusztus 20.

Roma Kultúra Napja 2022

2022. július 23.

Ringató

2022. július 22.