Üdvözöljük!

Ma 2024. June 24. Monday Iván névnap van.
Települési hírek
Mikro-, kis- és középvállalkozások adóelőlegének csökkentése
2022-ben a KKV vállalkozások adómértéke 1%-ra csökken.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1-jétől hatályba lépett módosítása
értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásnak*(a továbbiakban: KKV
vállalkozás) a 2022. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2022.
évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1
százalék.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat esetében a rendeletben megállapított adómérték 2 %.
Azon KKV vállalkozás, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz- az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül-(például azt elmulasztotta vagy
időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi adóelőlegeire vonatkozóan 2022. február
25-éig megtegye azt.

E nyilatkozatban a vállalkozásnak azt kell rögzítenie, hogy 2021. évben KKV-nak minősült vagy a 2022. évben
várhatóan – a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján – annak fog minősülni.
Továbbá vállalnia kell azt is, hogy a Htv. szerinti telephelyének címét – amennyiben ezt eddig nem tette meg –
bejelenti a NAV számára.
Tehát a fő szabály az, hogy amely KKV vállalkozás 2021. évben a nyilatkozatot benyújtotta a NAV útján,
annak idén nem kell ezt megtennie, automatikusan érvényes 2022. évre is.
A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon (22NYHIPA) nyújtható be. A NAV továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó NAV
által ismert telephelye szerinti önkormányzat (ok) számára. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő
előlegrészlet összegével adóhatóságunk a KKV vállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét
hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 22NYHIPA jelű nyilatkozat és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el (22NYHIPA – Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (gov.hu)).

Az adószámmal nem rendelkező őstermelők az alábbi linkre kattintva érhetik el az általuk kitöltendő
nyilatkozatot: https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA)hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára – akik
ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenni,
nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi időpontban fizetendő adóösszeget,
vagyis 12.500 Ft-ot kell fizetni 2022. március 16-ig és 12.500 Ft-ot 2022. szeptember 15-ig.

A továbbiakban a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás pontos kitöltésére hívjuk fel a figyelmüket.
Amennyiben a vállalkozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, abban az esetben a bevallás
Főlapján, az I. Bevallás jellege rész 10. pontját (A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás)
mindenképpen jelölnie kell.
– Amennyiben itt X-et jelöl a négyzetben, akkor lehet alkalmazni azt a szabályt, miszerint a 2021. adóévben
végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az adó mértéke legfeljebb 1% lehet (ha az
önkormányzati rendeleti adómérték ettől kisebb, akkor azt kell alkalmazni).

*mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételei a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§ (1) bekezdés alapján:
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A Htv 51/L.§ (1) bekezdés értelmében:
A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és
középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban:
mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke – az 51/N. §-ra figyelemmel – 1 százalék, ha a
2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési
adómérték több mint 1 százalék.

Cibakháza, 2022. február 14.

Török István
jegyző

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Települési hírek
SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség