Üdvözöljük!

Ma 2024. May 30. Thursday Janka, Zsanett névnap van.
Települési hírek
Tájékoztató adóügyek kötelező elektronikai ügyintézéséről

Tájékoztató

2018 január 1-jét követően Cibakháza Nagyközség Önkormányzati Adóhatósága előtt indult adóügyek elektronikus ügyintézés általános szabályairól

2018 január 1-jétől Cibakháza Nagyközség Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) előtt intézhető adóügyek (pl.: ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé válnak.

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsz tv.) szabályozza.

Az Eüsz tv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek  adóügyeiket

elektronikusan intézni.

Ide tartoznak a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az adószámmal rendelkező egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.

2018 december 31-ig önkormányzati adóügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattartás során a gazdálkodó szervezet ügyfél a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége helyett a gazdálkodó szervezet nevében az ügyben eljáró természetes személy azonosítása mellett a természetes személy szerinti tárhelyét is használhatja.

Természetes személyek (magánszemélyek) részére lehetőségként biztosított az elektronikus ügyintézés

A magánszemélyeknek (ha vállalkozási tevékenységet nem folytatnak) az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz ingyenesen jár biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (építményadó, magánszemélyek kommunális adó valamint gépjárműadó adatbejelentés, talajterhelési díj bevallás illetve bármilyen jellegű általános adóügyi kérelem) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak.

E tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést. A természetes személy ügyfelek a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok segítségével vehetik igénybe az ún. ePapír szolgáltatást, melyen keresztül írhatnak beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő az önkormányzati adóhatóságunk felé.

 Az ePapír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre önkormányzati adóhatóságunk nem rendszeresített űrlapot. (Az ePapír szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/)

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóságunk felé. Így például többek között az iparűzési adóval, kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás bejelentési, építményadóban, illetve gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettséget elektronikusan az előírt „ÁNYK” nyomtatványokon teljesítik.

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt. Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk, megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján valamennyi fentiekben jelzett elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyébként Cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek a 2018. évben (2018. december 31-éig) az adóhatóság előtt továbbra is használhatják a képviselők KÜNY tárhelyét.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati adókkal, illetékkel, kapcsolatos ügyekben a 2018. évben is kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál lehet bejelenteni a meghatalmazáson, megbízáson alapuló képviseleti jogosultságot.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Cibakháza Nagyközség fejlődéséhez!

Cibakháza, 2018. január 11.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzati Adóhatósága

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Nincs kapcsolódó hír

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség