Tájékoztató rendkívüli iskoláztatási támogatásról

Hamarosan kezdetét veszi a következő tanév, mely sok esetben komoly anyagi terhet jelent a szülőknek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében rendkívüli iskoláztatási támogatás bevezetéséről döntött Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával, az alábbi feltételekkel:

  • Iskoláztatási támogatásban részesíthető a településen életvitelszerűen élő, és lakcímmel rendelkező szülő, akinek a gyermeke általános iskola 1-8. osztályos tanulója, középfokú iskola nappali oktatási rendje szerint 9-13. évfolyamon tanul.
  • A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét (jelenleg: 142 500 Ft).
  • A támogatás évente egy alkalommal adható, a szülő vagy a nagykorú gyermek kérelme alapján, amelyhez a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás összege gyermekenként 15 000,- Ft. A támogatás kifizetése házipénztárból készpénzben, vagy bankszámlára utalással történik.

Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmet 2021. július 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

A rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelemhez csatolni kell:

  • a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója, (Figyelem! Akinek a gyermeke(i) a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola tanulója(i), abban az esetben a szülőnek nem kell az igazolást megkérni az iskolától, mert azokat a kérelem benyújtását követően hivatalból szerezzük be!), 
  • az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat,
  • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása.

Bővebb tájékoztatás kérhető és a formanyomtatvány átvehető a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján személyesen, vagy igényelhető telefonon a 06-56/477-001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen, valamint a formanyomtatvány letölthető a www.cibakhaza.hu oldalról.

< FORMANYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE >

A 2021/2022-as tanévre valamennyi tanulónak eredményes felkészülést és sok sikert kívánok!

Cibakháza, 2021. július 1.

Hegyes Zoltán
polgármester

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

További hírek

Intézményi hírek
Települési hírek
Települési hírek

Programok

Szent István Ünnepe 2022

2022. augusztus 20.

Roma Kultúra Napja 2022

2022. július 23.

Ringató

2022. július 22.