2021. október 1.

Tájékoztató szociális célú tüzifa támogatásról

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a 2021. évben is sikeresen pályázott szociális célú tűzifára, így az idén lehetőség nyílik arra, hogy a rászorulók részére egyszeri természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújtson.

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, a szociális célú tűzifát elsősorban annak a személynek biztosít, aki

  • aktív korúak ellátására, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, vagy
  • ápolási díjra, vagy
  • közgyógyellátásra, vagy
  • fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
  • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy.

Ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak maximum kettő erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállása esetén.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

A cibakházi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

 Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető!

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat ellenőrzi, hogy a kérelmező Cibakházán bejelentett lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, a lakása fával fűthető és az átvett tűzifa támogatás az ingatlan területén fellelhető-e.

 A szociális célú tűzifa iránti kérelmet Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletben előírt formanyomtatványon kell benyújtani.

 A kérelemhez csatolni kell:

  • Az aktív korú ellátását, vagy időskorúak ellátását, ápolási díjat, közgyógyellátást, fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolatát, vagy
  • a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet igazoló iratot (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), és az egy háztartásban éközeli hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat.

 A kérelmet 2021. október 1. naptól 2021. október 31. napig lehet benyújtani. A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! (a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye, a jogosultság elveszik.)  

Felhívom a figyelmet, hogy a támogatás kizárólag Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében foglalt feltételek fennállása esetében állapítható meg.

 Bővebb tájékoztatás és a kérelem formanyomtatvány igényelhető a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.) személyesen, vagy telefonon a 06-56/477-001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen, valamint letölthető a www.cibakhaza.hu internetes oldalról is.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a szociális célú tűzifára a jogosultsága fennáll, kérem, hogy kérelmét a kitöltött formanyomtatványon a szükséges mellékletekkel együtt a fenti határidőig szíveskedjen benyújtani!

Cibakháza, 2021. szeptember 30.

Hegyes Zoltán
polgármester

> KÉRELEM LETÖLTÉSE <

Cikkek hasonló témában:

2023.március 28.
Cibakháza, a dolgos település
Az M1 hírcsatorna 2023.március 17-i adása, mely bemutatja Cibakháza legnagyobb fejlesztéseit.
2023.március 28.
Tavaszi foci rangadó
A Bozsik foci programban részt vevő óvodásaink közül 8 fő vett részt Martfűn a sportcsarnokban megrendezésre került tavaszi foci tornán, ahol játékos sport feladatokkal várták őket.
2023.március 24.
„Csobban a víz”- Víz világnapja az óvodában
A Víz világnapja (március 22.) alkalmából óvodánkban minden csoport a víz témakörében tevékenykedik.
2023.március 22.
Március 22. – A víz világnapja
Talán semmi nincs, ami jobban megérdemel egy világnapot a víznél. A víz a földi élet alapja és alapvető alkotórésze évezredek, évmilliók óta. Március 22-én megemlékezünk erről, hangzatos beszédek, cikkek születnek, és sokak részéről ezzel rendben is van minden.

Címkék:

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Nyomtatás

Cibakháza Nagyközség

Kövess minket Facebookon is!