Üdvözöljük!

Ma 2024. June 24. Monday Iván névnap van.
Turizmus
Cibakháza Komplex Turizmusfejlesztési Stratégiája

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

 1. Bevezetés

Cibakháza az Észak-alföldi régió olyan kistelepülése, mely természeti adottságai ellenére sem rendelkezik még fejlett turizmussal, pedig a település fejlesztésének fontos pillére lehet a turizmus. Az öko- és horgászturizmus fejlesztéséhez kiváló hátteret jelent az önkormányzat tulajdonában álló holtág, amelyre további turisztikai formák (kerékpáros, lovas, vízi és vízparti) is alapozhatók. Más jellegű kínálatot jelent, de fontos a hagyományokkal rendelkező helyi borra felépíthető gasztroturizmus, valamint a szintén hagyományokkal rendelkező nyári táboroztatás (ifjúsági turizmus).

A turisztikai fejlesztések minél előbbi elindítását az is indokolja, hogy a koronavírus járvány miatt felerősödött belföldi turizmus sok ismert turisztikai célpont esetében egyre növekvő terhelést jelentett az idei nyáron, emiatt sokan keresték, keresik a kevésbé felkapott, kisebb vendégszámmal rendelkező turisztikai célpontokat.

 

 1. A kínálat elemzése
 • A kínálatból kiemelkedik a horgászati lehetőség, a holtág halállománya jó alap a horgászturizmus fejlesztésére.
 • A holtág természeti környezte jó kilátásokkal kecsegtet szinte minden, természeti környezetben játszódó turisztikai forma (például az ökoturizmus) fejlesztésére.
 • A kézi erővel hajtott sporteszközök is számot tarthatnak turisztikai érdeklődésre.
 • A kerékpáros turizmus általában kiegészítőjévé, helyenként szinte részévé, elemévé vált a vízi és vízparti turizmusnak. A kerékpáros turizmus napjaink egyik divatos, gyorsan fejlődő turisztikai formája és a kerékpárra úgy (is) lehet tekinteni, mint az ökoturizmus járművére.
 • Jelenleg is meglévő, működő szolgáltatókkal rendelkezik a borturizmus és a lovasturizmus, számukra elsősorban a komplex kínálati rendszerben való elhelyezést és a település szintű marketinget kell biztosítani.
 • Szintén hagyományokkal rendelkezik a nyári táboroztatás, ennek a feltételrendszerét érdemes tovább javítani.

Összességében kimondható, hogy Cibakháza kedvező feltételekkel vághat a turizmus fejlesztésébe, a hátteret jelentő kínálati elemek rendelkezésre állnak, kihasználatlanok, vagyis a terhelhetőek.

 

 1. Jövőkép

Cibakháza turizmusfejlesztésének legfontosabb alapja a természeti környezet, a település határában elhelyezkedő Cibakházi holtág. A fejlesztések során ennek a területnek a jelenlegi állapotát kell megőrizni, hiszen ez jelenti az elsődleges vonzerőt az idelátogatók számára. A cibakházi turizmus gerincét az erre épülő, a vízhez, a vízparthoz, természeti környezethez kötődő turisztikai formák jelentik, mellettük kiemelt szerepet kell biztosítani a régi cibakházai hagyományokra alapozó borturizmusnak és az ebből kifejlődő gasztroturizmusnak.

 

Cibakháza turizmusának jövőképét a holtágra és környezetére alapozott öko-, és horgászturizmus mellett, vagy ahhoz kapcsoltan fejlődő vízi és kerékpáros turizmus jelenti. A turisztikai kínálat másik meghatározó eleme a helyi borra épülő gasztroturizmus.

A fesztiválturizmus csak kínálatszínesítő elemként jelenik meg.

A turizmus beépül a település életébe, fontos eleme és húzóereje a helyi gazdaság felzárkóztatásának és fejlesztésének.

 

A turizmus környezetkárosító hatását ésszerű és betartatható szabályokkal minimalizálni kell, a fejlődés hosszú távú fenntarthatósága érdekében a turizmusból származó bevételek egy részét a turizmus hátteréül szolgáló természeti környezet állagmegóvására, fejlesztésére kell fordítani.

 

 1. A turisztikai fejlesztés fő célja:

A természeti környezetre alapozott, differenciált, vízi és vízhez kötődő turisztikai kínálat kialakításával és értékesítésével a település turizmusának komplex és fenntartható fejlesztése, a település társadalmi-gazdasági folyamatainak javítása.

 

 1. A turisztikai fejlesztés stratégiai céljai:
 • A holtágra és a természeti környezetre épülő, vízi, vízhez kötődő, valamint a természetben zajló turisztikai formák kialakítása és fejlesztése.
 • A helyi hagyományokkal rendelkező szőlő- és gyümölcstermesztésre alapozott bor- és gasztroturizmus kialakítása.
 • A turisztikai kínálat kialakítása és folyamatos fejlesztése mellett a holtág és a természeti környezet állapotának a megőrzése és fenntartása, az önálló imázs megteremtése.
 • A különböző turisztikai formákhoz kapcsolódó speciális szolgáltatások kialakítása, a szolgáltatóvá válás ösztönzése, támogatása.
 • A turizmushoz kapcsolódó szervezeti rendszer kialakítása, a turizmus együttműködési és minőségbiztosítási rendszereinek a kiépítése.
 • A turizmus és a lakosság összhangjának a megteremtése, a lakosság számára a turizmus hosszú távú alternatív bevételi lehetőséget jelentsen.

 

 1. Fejlesztési irányok

A település turizmusának fejlesztése során előnyt kell, hogy élvezzen a szolgáltatók, szolgáltatói rendszerek kialakulásának az ösztönzése, támogatása, valamint a termékfejlesztés, a termékek kialakítása és piacra juttatása. A turizmus fejlesztése során végig figyelemmel kell kísérni a terület eltartóképességét.

Ökoturizmus: Az ökoturisztikai kínálatot a holtág, mint vizes élőhely ismereterjesztési szintű bemutatására kialakított tanösvényekkel kell megteremteni.

Horgászturizmus: Legfontosabb cél a horgászati lehetőségek javítása, a jó fogási lehetőségek biztosítása, a horgászhelyek megközelítési lehetőségének javítása, a csónakos horgászat feltételeinek megteremtése.

Gasztroturizmus: A gasztroturizmus fő eleme a helyi bor, valamint a gyümölcstermesztés. A borturizmus fejlesztéséhez a Barcza Kézműves Borászathoz hasonló szolgáltatások kialakulását ösztönözni, támogatni kell. Hosszabbtávú cél lehet egy helyi termelői piac.

Ifjúsági turizmus (nyári táborok): Elsősorban tematikus gyermektáborok szervezése. Később konferenciák, csapatépítő tréningek.

Kerékpáros turizmus: Olyan háttérberuházások kiépítése amelyek lehetővé teszik a kerékpáros ökotúrát, valamint a terepkerékpározásra is lehetőséget nyújtanak.

Lovasturizmus: A kialakulóban lévő (tevékenységét kezdő) szolgáltató (Telek Major) számára kell biztosítani a dinamikus fejlődés lehetőségét.

Vízi és vízparti turizmus: Szükséges az infrastrukturális háttér kialakítása. Fontos eleme a „Gödör”. További lehetőséget jelent kikötőhelyek kiépítése, csónakflotta megteremtése.

Rendezvényturizmus (fesztiválturizmus): Kínálatszínesítő elem. A rendezvény egyben jó marketing eszköz is, mert ismertté teheti a települést és turisztikai kínálatát.

 

 1. Stratégiai programok

 

A turistafogadás feltételeinek fenntartható fejlesztése

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

 • A holtág környékén az utak fejlesztése
 • Csónakkikötők fejlesztése

Környezeti állapot tudatos fejlesztése

 • Területrendezés, partrendezés
 • Hulladékkezelés fejlesztése
 • Vízminőség megóvása, a holtág állapotának fenntartása

Szálláshelyek fejlesztése

 • Új szálláshelyek kialakítása
 • Speciális szálláshelyek minősítési rendszerének megteremtése, bevezetése

Vendéglátás kínálatának fejlesztése

 • Vendéglátó egységek kialakítása
 • Unikális vendéglátó infrastruktúra megteremtése

 

Vonzerőfejlesztés

Vízi és vízparti aktív turizmus

 • Ökoturizmus feltételeinek kialakítása
 • Horgászturizmus feltételeinek javítása
 • Kerékpáros turizmus kialakítása és fejlesztése
 • Vízi és vízparti turizmus fejlesztése

Kínálatot színesítő, egyéb vonzerők fejlesztése

 • Gasztroturizmus és borturizmus fejlesztése
 • Ifjúsági turizmus (nyári táborok) fejlesztése
 • Lovasturizmus fejlesztése
 • Fesztivál-, és rendezvényturizmus fejlesztése

 

A turizmus szervezeti és működési feltételeinek biztosítása

Humánerőforrás-feltételek javítása

 • „Turizmus-barát” szemlélet kialakítása a civil és vállalkozói szférában
 • Speciális képzések (pl.: horgászvezető, szállásadó stb.)

Marketing

 • A település és a tavak imázsának növelése
 • Egyedi arculatú marketingtevékenység

Önálló turisztikai szervezet és együttműködési hálózatok kialakítása

 • Cibakházai Szolgáltatói Szövetség kialakítása
 • Az érdekeltek közötti szoros együttműködés kialakítása

Információs rendszerek, kommunikáció fejlesztése

 • Saját honlap kialakítása és működtetése
 • Specifikus Facebook profilok működtetése
 • Tájékozódást segítő információs táblarendszerek kiépítése

 1. A források és a finanszírozás rendszere

A stratégia teljes és átfogó megvalósításához rengeteg forrásra van szükség. Fontos azonban kiemelni, hogy eleve lépcsőzetes, egymásra épülő központi fejlesztéseket célszerű tervezni, ezáltal kisebb kapacitású bővítésekkel és fejlesztésekkel lassan, fokozatosan érdemes csak emelni a vendégszámot.

Az önkormányzat szempontjából nézve elkerülhetetlen, hogy költségvetési forrás is kerüljön az idegenforgalmi fejlesztésekre.

Szolgáltatói fejlesztések esetében elvileg két meghatározó forrás lehetséges, az önerő és a pályázati forrás. Ugyanakkor egy felfuttatási időszakban a költségek mérséklése is segítség lehet, például adóelengedés, adókedvezmény. Ezeken túl több olyan intézkedés is előfordulhat, amely segíti a fejlesztéseket.

Jelenleg a fejlesztések forrásaihoz meg kell keresni a hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket, meg kell teremteni a pályázatokon való eredményes részvétel feltételeit. Mindezek ismeretében elsősorban csak a lassú, főként a szolgáltatók önerejére támaszkodó fejlesztésekkel érdemes operálni, de mindenképpen szükség lenne egy-egy komolyabb pályázati forrás elérésére is.

 

 1. Arculat kialakítása

A turizmus fejlesztésének egyik alapja a kínálatot tükröző, egyedi arculat kialakítása. Cibakháza és a holtág turisztikai arculatát egy logó és egy szlogen már jól ki tudja fejezni. Mindkettő megalkotásakor figyelni kell arra, hogy markánsan tükrözzék a természeti környezet dominanciáját a turisztikai kínálatban, ugyanakkor egyediek maradjanak.

A logó esetében a vezető turisztikai termékeknek kellene adni egy hangsúlyos gerincet, a holtág, mint természeti környezet súlyát pedig annak jellegzetes alakja mutathatná.

A szlogen esetében teljesen hasonló a követelményrendszer, kiegészítve azzal, hogy rövid, könnyen megjegyezhető legyen. A szlogenben, mivel egy újonnan felépülő turisztikai desztinációról van szó, mindenképpen célszerű szerepeltetni a település nevét.

 

 1. Marketing tevékenység

A turizmus kialakításához és fenntartásához, a cibakházi kínálat ismertté tételéhez folyamatos marketingre van szükség. Ennek első lépése a településnek és természeti környezetének általános bemutatása, a turisztikai kínálat ismertté tétele. Ehhez kell egy folyamatosan frissített turisztikai honlap, amihez csatlakoznak a turisztikai kínálat elemeit bemutató, specifikus Facebook profilok.

A későbbiekben szükséges a szakmai kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés, amihez viszont kiadványok és/vagy a kínálatot bemutató szóróanyagok is kellenek.

Fontos lépés a szakmai szervezetek munkájában való részvétel, ami egyrészt érdekvédelmet, másrészt reklámot is jelent.

A marketing fontos ismérve, hogy a piacra jutás mellett a piacon való bennmaradásnak is fontos feltétele, ezért folyamatosan fenn kell tartani. A marketing ugyanakkor komoly ismereteket is igényel, valamint a szükséges időráfordítás is jelentős, ezért nagyon fontos feladat a marketinggel foglalkozó csapat kialakítása. A települési (központi) marketinghez szervesen kell kapcsolódnia a szolgáltatói marketingnek.

 

 1. Projektötletek

Ökoturisztikai tanösvény kialakítása

A természeti területek fontos kínálatai az elmúlt években egyre divatosabb ökoturizmusnak, de tudomásul kell venni, hogy a legtöbb látogató ökológiai és biológiai ismeretei hiányosak. Ennek köszönhetően igazán azok túraútvonalak, sétautak váltak divatossá és felkapottá, ahol tematikus ismeretterjesztő táblarendszer segíti akár a természet, akár egy ősi, a víz mellett jellemző szakma (pl: gyékényfonás) megismerését.

Sólyapálya kialakítása

A horgászturizmus fejlesztésének egyik alapvető beruházása a csónakkikötő, és ezen belül elsődleges az utánfutóval hozott csónakok vízre tételét szolgáló sólyapálya. A sólyapálya nemcsak a vendéghorgászokat segíti, hanem a helyi horgászok csónakjait is könnyebb lesz itt vízre tenni, valamint a haltelepítések során telepítési pontként is használható.

A csónakkikötő előnye, hogy nemcsak a horgászturizmus számára hasznos, hanem a vízisportokhoz vagy a csónakos ökotúrákhoz is hátteret biztosít.

Partrendezés

A partrendezés két egymástól elkülönülő feladatot is magába foglal. Egyrészt meg kell teremteni azokat a speciális horgászhelyeket is, amelyek lehetővé teszik a hosszabb tartózkodási időt is (táborozás). Másrészt fontos feladat a mezőgazdasági területet és a vízpartot elválasztó olyan védősáv kialakítása, amely megakadályozza a művelt területekről érkező, esetleg magasabb tápanyagtartalmú csurgalékvíz bejutását a holtágba, másrészt száraz időszakban valamekkora védelmet biztosít az utak használata során keletkező por ellen.

Híd fesztivál

Cibakháza egyik történelmi nevezetességének számít a Sárszögi híd, amely fontos stratégiai pont volt az 1848-49-es szabadságharc során. Erre fel lehetne építeni egy hagyományőrző, kulturális fesztivált, amely akár egyéb, a cibakházai turisztikai kínálatot bemutató elemeket is tartalmazhat, a borkóstolástól a horgászversenyen keresztül a főzőversenyig.

 

Kedvezménykártya bevezetése

A több helyen is sikerrel működő turisztikai kedvezménykártyák mintájára érdemes megfontolni egy „Cibakháza turizmus kártya” bevezetését. A kártya kialakításához az érdekeltek és a szolgáltatók széleskörű összefogása szükséges.

 

 1. Szükséges infrastrukturális fejlesztések

A cibakházai turizmus fejlesztése összetett feladat, amely során egyes fejlesztéseket célszerű központilag finanszírozni, más esetekben a szolgáltatók fejlesztési terveit, szándékait kell támogatni.

 1. A legfontosabb feladat a település ismertségének növelése, a települési marketing beindítása.
 2. A legjobb háttérrel rendelkező horgászturizmus felpörgetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása. Ezek közül elsőbbséget élvez a sólyapálya kialakítása.
 3. A holtág partján a hulladékkezelés megtervezése, megvalósítása. Szemetesek kihelyezése, a szemét rendszeres elszállítása.
 4. Ökoturisztikai túra útvonalak kijelölése, a tanösvény tematikájának meghatározása, a szükséges területrendezés elvégzése.
 5. A település közlekedési infrastruktúrájának a javítása, pályázati forrásokból, a turizmus fejlesztésében szerepet játszó, meglévő kínálati elemek elsőbbségével.

 

 1. Összefoglalás

A természeti környezetre és a holtágra, valamint a helyi borra alapozott turizmus olyan fejlesztési lehetőséget jelent Cibakháza számára, amely munkahelyeket teremt, és jelentős jövedelemtermelő képességgel rendelkezik. A turizmus fejlesztésének a hátteréül szolgáló kínálati elemek megvannak, a konkrét fejlesztések elindítása egyrészt akarat, másrészt források kérdése.

A fejlesztéseket elsősorban a legjobb alapokkal és legnagyobb kereslettel rendelkező öko- és horgászturizmusra kell összpontosítani, de ugyanakkor nagyon fontos az általános infrastruktúra javítása, valamint a turizmust kiszolgáló, nem specifikus szolgáltatások (pl.: szálláshelyek, vendéglátóhelyek) fejlesztése.

A fejlesztések nyomán Cibakháza és a holtág a környék egyik divatos turisztikai célpontjává válhat, de a fejlesztésekkel párhuzamosan folyamatosan vizsgálni és szabályozni kell a turizmus káros hatásait, különös tekintettel a holtágat és a természeti környezetet terhelő hatásokat. A turizmus fejlesztésének és fenntartásának a legfontosabb alapját ugyanis a holtág és környezete jelenti, ennek megóvása és jelenlegi állapotának megőrzése a fejlesztések egyik legfontosabb szakmai feladata.

 

 

 

 

 [/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Címkék:

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. JÚNIUS 25.
Intézményi hírek
Pályaorientációs nap az iskolában
Egyéb kategóriaKözérdekűTelepülési hírek
Átvették a megbízólevelüket az önkormányzati képviselők
Települési hírek
Távközlési oszlopok telepítésével kapcsolatos tájékoztatás
Települési hírek
Optikai hálózatépítés
Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. JÚNIUS 20.
Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. JÚNIUS 19.
Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. JÚNIUS 18.
Települési hírek
ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI VÍZHIÁNYRÓL - 2024. JÚNIUS 17.
Települési hírekKözérdekű
Pályázati Felhívás

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség